نمونه سئوالات مردم شناسی - استاد سرکار خانم آقا ملا

مردم شناسی و فرهنگ عامه

1- انسان شناسی را تعریف کنید ؟

درواقع ، انسان شناسی را میتوان مطالعه انسان در ارتباط  با خاستگاه ، توزیع ، طبقه بندی نژادی ، روابط اجتماعی و محیطی ، ویژگی های جسمانی و فرهنگ تعریف کرد .

2- مردم شناسی را تعریف کنید ؟

مردم شناسی به مطالعه فرهنگها بر اساس داده ها ( مردم نگاری ) از نقطه نظر مقایسه ای یا تاریخی آنها می پردازد .

3- وجه شباهت انسان شناسی و مردم شناسی را بیان کنید ؟

انسان شناسی و مردم شناسی به بررسی چگونگی رابطه متقابل انسان ، طبیعت و فرهنگ می پردازند .

4-  انسان شناسی فرهنگی را تعریف کرده و بیان کنید شامل چه مواردی است ؟

انسان شناسی فرهنگی به توصیف و تبیین شکل ها و شیوه های مختلف زندگی در گذشته و حال می پردازد . واژه ( فرهنگ ) یا شیوه های زندگی به کلیه رفتارهایی که انسان می آموزد ، اشاره دارد . این مفهوم میرساند که انسان چگونه عمل میکند ف چه میگوید ، چگونه فکر میکند ( فرهنگ غیر مادی ) چه چیز هایی می سازد ، چه با دست و چه با ماشین ( فرهنگ مادی )

5- انسان شناسی فرهنگی را توضیح دهید ؟

انسان شناسی فرهنگی انسانها را برحسب فرهنگهایشان که غالباً ناخودآگاه به معیارهای جامعه خود عمل می کنند مطالعه         می نماید .

6- سه قلمرو انسان شناسی فرهنگی را بیان کنید ؟ 1) باستان شناسی   2) زبان شناسی   3) مردم شناسی 

7- مردم شناس چه کسی است و کارش چیست ؟

مردم شناس ( انسان شناس فرهنگی ) را دانشمند علوم اجتماعی و یا علوم رفتاری می شناسند . او نهاد های اجتماعی و روابط افراد جامعه را به عنوان اعضای آن جامعه ، مورد مطالعه قرار می دهد و بر اساس یافته ای خود امیدوار است تا بتواند الگویی کلی برای رفتار انسان ارائه کند .

 

 

8- تعریف مردم شناسی ؟ ( فواید مردم شناسی )

مردم شناسی به عنوان یک علم ، نه تنها در تبیین گذشته انسان مفید است بلکه در پیش بینی مربوط به آینده نیز دارای ارزش فراوانی است .  

9- ویژگی های مردم شناسی را نام برده و توضیح دهید ؟

خصلت میان رشته ای : ویژگی و امتیاز مردم شناسی خصلت میان رشته ای آن است . یک مردم شناس نه تنها می کوشد رابطه میان جنبه های سیاسی ، اقتصادی ، روانی ، تاریخی ، اجتماعی ف مذهبی زبان و آداب و رسوم انسانها را تبیین کند ؛ بلکه تلاش میکند تا این مسائل را در قالب ساخت بدنی انسان ، محیط و چگونگی فناوری نیز مورد مطالعه قرار دهد .

مطالعات مقایسه ای : مردم شناسان ، جامعه های ساده و ابتدایی را از این رو مورد توجه قرار می دهند تا از طریق مطالعه آداب و رسوم ، عادتها و شیوه های گوناگون زندگی آن در شرایط اقلیمی متفاوت به قواعد و قوانین مشترک اجتماعات مختلف بشری پی ببرند .

10- مردم شناسی کاربردی را تعریف کنید ؟

مردم شناسی کاربردی به استفاده از دانش و روشهای مردم شناسی برای حل عملی مسایل اطلاق میشود .

 

11- بیشترین کاربرد یافته های مردم شناسی کاربردی چیست ؟

بیشترین کاربرد این یافته ها مشخص کردن شرایطی میباشد که به خاطر زمینه های فرهنگی بین ملتها ، موجب اختلاف میشود .

نکته : پیش از آنکه دانشمندان و پژوهشگران معاصر به مطالعه روشها و شیوه های زندگی اقوام و ملل مختلف بپردازند ، مورخان و اندیشمندان دوره های گذشته با مطالعات و تحقیقات خود در همین راه گام برداشته اند .

12- فایده مطالعه مردم شناسی چیست ؟

مردشناسی مارا به دوران سنگواره ها و شواهد باستان شناسی میبرد و به ما کمک میکند تا سیر تکاملی انسان را باز شناسیم. از این گذشته از آنجا که مردم شناسان ، مطالعه خود را در مورد انسانها محدود به قوم ، ملت یا قاره ای خاص نمی کنند ،می توان درباره انان در محیط های فرهنگی مختلف اطلاعاتی بدست آورد.

 

13 - هرودُت چه کسی است و چه اقدامی انجام داده است ؟

هرودُت که به پدر علم تاریخ معروف است ، با کنجکاوی خاصی در مورد اقوام و ملل به مشاهده عینی پرداخته است . او مدت سی سال در مصر ، بابل ، روم و ایران به مسافرت و مشاده و تحقیق پرداخته و نتیجه مشاهدات و مطالعات خویش را درباره اقوام و ملل به ویژه باورها و عقاید آنان ، از خود به یادگار گذاشته است .

14- هنر هرودُت در چه بوده است ؟

هنر هرودُت در این بوده است که از مردم مختلف ، آداب و رسوم ، عادات آنان ، مذاهب ملتها و جنگ و ستیزهای اقوام گوناگون را وصف کرده است .

15- هرودُت در مطالعات مردم نگاری خود درباره ایران چه چیزی را بیان نموده است ؟

وی رسمی از ایرانیان را نقل میکند که بر اساس آن تا مدت پنج روز از مرگ پادشاه ، هیچ قانونی قابل اجرا نبوده و همه چیز تعطیل می شده ، گویا زمان متوقف می گردیده است .

نکته : با پیدایی اسلام و گسترش قلمرو آن ، نهضتی در شناخت قومها بخصوص در قرن چهارم هجری بوجود آمد .

16- ابوریحان بیرونی چه کسی بود و چه اقدامی انجام داده است ؟

ابوریحان بیرونی از مشهور ترین جغرافی دانان ، مورخان و مردم نگاران ایرانی دوره اسلامی بوده است .  وی با شیوه مردم نگاری ، به مشاهده و مطالعه ی پدیده های اجتماعی و فرهنگی جامعه هند پرداخت و آن را با ویژگی های فرهنگ ایران مقایسه و تفاوت ها و همانندیهای آنها را بیان کرده است .

17- مارکوپولو کیست ، اثرش چیست و چرا اثر مردم نگارانه وی بر آثار پیشینیان برتری دارد ؟

مارکوپولو یک جهانگرد ایتالیایی بود که در قرن سیزدهم به چین سفر کرد و حاصل آن سفرنامه ای بود که وسیله ی آشنایی اروپای دوران نوزایش با تمدنهای مشرق زمین شد . مارکوپولو پس از بازگشت از یک مسافرت بیست و پنج ساله از خاور دور نزد خاقان مغول اثر معروف خود را تحت عنوان ( شگفتیها ) در سال 1477 میلادی منتشر کرد . این اثر مردم نگارانه از بسیاری جهات بر آثار پیشینیان برتری دارد . مسافرت های طولانی و مشاهدات واقع بینانه ی مارکوپولو در قرن سیزدهم افق های تازه ای از عوالم زندگی اقوام و ملل شرق به روی غربیان گشود . در واقع این جهانگرد برای نخستین بار ، خاور دور را با تمام خصوصیات متنوع آن به اروپائیان شناسانید و سفرنامه او برای محققان و قوم شناسان قرون بعد راهگشا و راهنمای خوبی شد .

18- ریشه تاریخی مردم شناسی را به طور اختصار بیان کنید ؟

درنیمه نخست سده بیستم کشورهای شوروی (سابق) وآمریکا به مطا لعات و تحقیقات وسیعی در زمینه شناخت اقوام و ملل پرداختند .کشور انگلستان بعنوان مهد مردم شناسی اجتماعی شناخته شد . از انسان شناسان اجتماعی همزمان با رادکلیف براون که در رونق این دانش سهمی به سزا ایفا کرده ، براتیسلا ومالینوفسکی است ، وی لهستانی الاصل مقیم انگلستان بود که درسال 1914 به مجمع الجزایر تروبریاند در استرالیا سفرکرد ، هنگامیکه به جزیره بویاوا رسید .جنگ جهانی اول شروع شد ، چون تبعه کشوری در حال جنگ با انگلستان بود ، مجبور به اقامت در این جزیره شد . و برای او امکان مطالعه دقیق در باره یک جامعه ی کوچک فراهم شد . مالینوفسکی معتقد بود که هیچ مطالعه ی صحیح و اساسی ممکن نیست مگر آنکه ما قبلاً دارای یک بینش نظری و یک نظام فکری باشیم . بعد از جنگ جهانی در سال 1925 اولین انستیتوی مردم شناسی در دانشگاه پاریس تاسیس یافت . در آمریکا با توجه به تحقیقات و مطالعات تجربی قوم شناسان انگلیسی ، درس اتنولوژی تحت عنوان " باستان شناسی و مردم شناسی آمریکایی " در دانشگاه هاروارد تدریس شد .

19- در عصر حاضر وضعیت مردم شناسی در ایران چگونه است ؟

در عصر حاضر متفکران و نویسندگان ایرانی هم در زمینه شناخت و بررسی ویژگی های زندگی قومی مناطق ایران به مطالعه پرداخته و تک نگاریهایی انجام داده اند .

20- صادق هدایت کیست و چه اقدامی انجام داده است ؟

صادق هدایت را نیز میتوان از پایه گذاران مردم شناسی در ایران دانست . وی در سال 1310 در کتاب (( اوسانه )) و (( نیرنگستان )) به گردآوری ترانه های عامیانه ، قصه ها ، لالایی ها ، متل ها و باورهای عامیانه و روش جمع آوری آنها پرداخت

21- تاریخچه مردم شناسی در ایران را به طور اختصار توضیح دهید ؟

مردم شناسی در ایران ( 1313 ) با درس علم الاجتماع در رشته فلسفه دانشکده ادبیات و دانشرایعالی تدریس شد و در سال 1316 بنگاه علمی مردم شناسی و موزه مردم شناسی بوجود آمد . در سال 1314 نخستین طرح موسسه ی مردم شناسی ایران به کوشش فروغی ، مسعود کیان ، دکتر غنی ، رشید یاسمی ، دکتر مشفق ، خواجه نوری ، نصراله فلسفی ، سعید نفیسی و علی هانیبال پی ریزی شد .

22- مفهوم فرهنگ از دیدگاه تایلور را بیان کنید ؟

مفهوم فرهنگ ، برای نخستین بار توسط مردم شناس انگلیسی سرادوارد بارنت تایلور به کار رفت . تایلور ، فرهنگ را مجموعه پیچیده ای می داند شامل : دانشها ، باور ها ، هنر ، قوانین ، اخلاق ، آداب و رسوم و دیگر قابلیتها و عادتهایی که انسان به عنوان عضو جامعه ، آنها را فرا میگرد .

23- فرهنگ را تعریف کنید ؟

فرهنگ مجموعه ای از ارزشها و باورهای مردمانی است که آن را برای تفسیر ، تجربه و زایش رفتار به کار می برند و نیز آنچه را که بوسیله رفتارشان ، بازتاب می یابد .

24- عناصر اساسی فرهنگ را بیان کنید ؟

فرهنگ شامل عناصر مادی و غیر مادی ( معنوی ) است .

 

25- فرهنگ مادی را توضیح دهید ؟

فرهنگ مادی شامل همه موضوعها یا چیز هایی میشود که قابل دستابی برای مردم یک جامعه است . مانند : تلفن ، اسکناس ، رایانه ، اتومبیل ، نوشتن و ...

26- رابطه بین فرهنگ ، جامعه و فرد را بیان کنید ؟

فرهنگ راه و روش زندگی است که فراد یک جامعه همه با هم آن را فراگرفته اند و در پیروی از آن سهیم و شریک هستند . این راه و روش از جمع و ارتباط ابزار ، فنون ، نهاد های اجتماعی ، نگرشها ، باورها ، انگیزه ها و ارزشهای مورد قبول مردم حاصل گردیده است .

27- ویژگی های فرهنگ را نام ببرید و یکی را به اختصار توضیح دهید ؟

فرهنگ مجموعه ای منظم و کلیتی سازمان یافته است : ( وقتی می گوییم مجموعه منظم ، منظور این است که بین اجزای فرهنگ ارتباطی مستقیم یا غیر مستقیم وجود دارد و هر جز در بقای کل نقش ایفا می کند ) .

فرهنگ افراد یک جامعه را قادر به پیش بینی رفتار یکدیگر می کند : ( از دیگر ویژگی های فرهنگ و یکی از فضایل متعلق به یک فرهنگ ، آن است که افراد را قادر به پیش بینی می کند ، بدین معنی ، هر فرد می تواند برحسب رفتار و گفتار خود ، واکنشهای دیگران را از پیش بداند ) .

فرهنگ آموختنی است :( فرهنگ هر جامعه ای مجموع ویژگیهای رفتاری و اکتسابی افراد آن جامعه است . واژه تعیین کننده در این تعریف ، همان واژه اکتسابی است که فرهنگ را از رفتاری که نتیجه زیست شناختی است ، متمایز می سازد .

فرهنگ وسیله ای است برای کنترل اجتماعی : ( از آنجا که افراد ، شیوه های رفتاری و الگوهای فرهنگی جامعه را از طریق آموزش ، یاد می گیرند ، فرهنگ وسیله ای است که رفتار و تمایلات و کردار آنان را یک نواخت می کند و از طریق مجازاتهایی که اعمال می کند ، باعث کنترلو ایجاد نظم در جامعه می گردد ) .

فرهنگ پدیده ای پویا ، انتقال پذیر و پایدار است : ( فرهنگ فرایندی است پویا که از طریق آموزش از نسلی به نسل بعدی انتقال می یابد ، ادامه پیدا می کند و دگرگون می شود .

28- میراث فرهنگی را تعریف کنید ؟

از آنجاکه فرهنگ پدیده ای است که انسان فرا می گیرد و انتقال آن از نسلی به نسل دیگر از راه توارث جسمی صورت نمی پذیرد ، آن را میراث فرهنگی می گویند .

29- عوامل گوناگونی فرهنگها را بیان کنید ؟

1) زبان  2) ادراک حسی  3) رفتار هیجانی  4) بیان حالات با تغییرات چهره  5) شیوۀ پرورش نوزادان   6) پایگاه اجتماعی کودک

30- زبان را تعریف کنید ؟

زبان برترین عامل و مهمترین حامل میراث فرهنگی انسان است ، هیچ انسانی ، بی نیاز از زبان نیست . شخصیت ما ، در یک حد وسیع ، به کمک زبانی که از طریق فرهنگ جامعه به ما منتقل می شود ، شکل می گیرد .

31- ادراک حسی را توضیح دهید ؟

از پژوهشهای مردم شناسان میتوان مشاهده کرد که وقتی افراد متعلق به گروه های فرهنگی مختلف را با محرکهایی که ظاهراً یکسان هستند ، روبرو کنیم ، رفتارهای ادراکی مختلفی از خود نشان می دهند .

32- رفتار هیجانی را توضیح دهید ؟

رفتار هیجانی با یک سلسه تغییرات فیزیولوژیکی همراه است که احتمالاً در تمام انسانها پدید می آید ؛ اما ممکن است عوامل فرهنگی و اجتماعی مختلف هیجانها را تحت تأثر خود قرار دهد . مثلاً در جامعه های مختلف موقعیت هایی که سبب هیجانهای گوناگون میشود متفاوت است . بطور  مثال در یک قبیله استرالیایی ، مادر ، یکی از دوقلوها را از بین می برد . در قبیله ای دیگر از آفریقا رسم بر این است که مادر و دوقلوها را به مرگ می سپارند یا در یک قبیله ای در کامرون به مناسبت این واقعه بلعکس ، جشن و سرور بزرگی بر پا می کنند .

33- بیان حالات با تغییرات چهره را توضیح دهید  ؟

در فرایند ارتباط بین افراد از دو جامعه متفاوت ، هر یک عادات مربوط به فرهنگ خود را دنبال می کنند ، چیزی که موجب مشکلات برقراری ارتباط کلامی میگردد . بطور مثال در برخی از فرهنگها ( تف کردن ) الزاماً یک علامت تحقیر یا تنفر نیست

34- شیوۀ پرورش نوزادان را بطور اختصار شرح دهید ؟

روابط نوزاد با مادر نخستین روابط جسمانی و اجتماعی آدمی است . دامان مادر نخستین جهان کودک است و در ایجاد دید او نسبت به جهان بسیار موثر است .

35- پایگاه اجتماعی کودک را توضیح دهید ؟

شیوه های گوناگون رفتار با کودک ، نخستین مایۀ اولیۀ تجربه اجتماعی او از شرایط محیطی است و این تجربه ، او را برای جذب فرهنگی به گونه ای که باید در آینده انجام گیرد ، آماده می کند .

36- انواع مفهوم را بیان کنید ؟ 1) شناخت  2) تقابل

37- شناخت را تعریف کنید ؟ فعالیت نظری است که در نتیجه برخورد انسان و واقعیت حاصل میشود .

نکته : اصولاً ارایه نظریه مستلزم امر شناخت است و بدون شناخت نمی توان نظریه ای را عرضه داشت .

38- تقابل را تعریف نمائید ؟

تقابل به معنی روبروی هم قرار گرفتن است ، وقتی دو پدیده در مقابل هم قرار می گیرند ، در حقیقت فرق آنها هم مشخص میشود .

39- نظریه های مردم شناسی را بیان کنید ؟ 1) تکامل گرایی  2) اشاعه گرایی  3) کارکردگرایی  4) ساخت گرایی

40- نظریۀ تکامل گرایی را تعریف کنید ؟

تکامل گرایی به نظریه ای گفته میشود که حرکت تدریجی جامعه ها را در بستر زمان در جهتی خاص می بینند .

41- مردم شناسان تکامل گرا بر چه عقیده ای تأکید داشتند ؟

مردم شناسان تکامل گرا بر این باور بودند که جامعه و فرهنگ در مجموعه ای منظم از مراحل قابل پیش بینی ، تکامل می یابند

42- چهار اصل نظریه تکامل اجتماعی اسپنسر را نام ببرید؟

1-   تکامل اجتماعی از امور ساده به سوی امور پیچیده و مرکب است  2- تکامل اجتماعی کاملا تابع قوانین (تکامل زیستی) دارویین است 3- تکامل یک جریان تدریجی است 4- تکامل همواره جنبه پیشرونده دارد

43- ادوارد تایلر کیست ؟

از نخستین کسانی است که کوشید تا از فرهنگ که درواقع محور مردم شناسی محسوب می شود تعریف جامعی را بدست دهد و پدیده های اجتماعی  و فرهنگی را در فرایند تکاملی آنها طالعه کند.

44- محیط شناسی فرهنگی از دیدگاه جولیان استیوارد را بیان کنید ؟

وی اثر محیط روی فرهنگ را بطور جدی مورد توجه قرار داد و این رویکرد را محیط شناسی فرهنگی نامید یعنی  ارتباط متقابل فرهنگ های ویژه با محیط های خود.

45- نظریه اشائه گرایی را بیان کنید ؟

اشائه (تراوش ،پخش ، انتشار )به فرایندی گفته می شود که در نتیجه آن ویژگی های فرهنگی جامعه در جامعه های دیگر شیوع پیدا کند در واقع به تراوش رفتار یا آداب و رسوم از فرهنگی به فرهنگ دیگر اشائه گویندبسیاری از جامعه ها بخش اعظم ویژگی های فرهنگی خود را از طریق اشائه بدست می آورند.

46- شباهت بین فرهنگ ها را بیان کنید ؟

شباهت بین فرهنگ ها به علت رفت و آمد ها و داد و ستدها ،‌مهاجرت ها ،‌لشگر کشی ها ، و در اثر اقتباس یا تقلید یا اخذ یکی از دیگری ست

47- نظریه کارکرد گرایی را بیان کنید ؟

کارکرد گرایی واکنشی در برابر تکامل گرایی و اشائه گرایی در جهت توجه داشتن به گذشته و نیز کارکرد گرایی بر آن است که هر کدام از ویژگی های یک فرهنگ دارای کارکرد ویژه است که در کنار هم نظانم اجتماعی را حفظ میکند و ساختار یک جامعه بواسطه عمل این کارکرد ها معین می شود.

48- مفهوم کارکرد در مردم شناسی را بیان کنید ؟ 

مفهوم کارکرد در مردم شناسی ،از طرفی نریالش و وظیفه هر جز است در مجموعه یا کل نظام و از طرف دیگر باید دید این اجزا چه همسازیهایی نیز با هم دارند ؛زیرا برای تبیین یک پدیده فرهنگی ابتدای باید علت وجودی آن را پیداکرد و سپس به بررسی کارکرد آن پرداخت .

سه ویژگی کاردکرگرایی را بیان کنید ؟

-        پدیده های اجتماعی چه کارکردی دارند

-        چگونه جوابگوی نیاز ها و حل کننده مشکلات جامعه اند

-        و بالاخره این پدیده های اجتماعی چگونه به یکدیگر ارتباط پیدا میکنند.

49- ساخت فرهنگی را توضیح دهید ؟

ساخت فرهنگی عبارت است از اسلوب ، شیوه ، تربیت و چگونگی رابطه بخشها و خصوصیات مختلف راه و روش زندگی مردم با هم .

50- روش تحقیق میدانی در مردم شناسی را بیان کنید ؟

تحقیق میدانی از روش های مردم شناختی است که از قرن بیستم با گسترش دامنه علوم اجتماعی و نیز مطالعه و بررسی مسائل و مشکلات جامعه همراه بوده است این پیشرفت ها موجب پیدایی روش های علمی شد ، تا به بسیاری از پرسش ها ،پاسخ های منطقی و قاطع و بی طرفانه داده شود.

 

 

51- روش پهناگر را تعریف کنید  ؟

روش پهناگر عبارت از مشاهده جامعه های انسانی گسترده با تمام ویژگی هایشان ، و آن بدست آوردن ویژگی هایی چون مسائل فرهنگی ، دینی ، اقتصادی ، سیاسی و آموزش و پرورش می باشد .

52- روش ژرفانگر را تعریف کنید ؟

روش ژرفانگر در مطالعات اجتماعی بویژه در جامعه های محدود و مشخص و با وسعت کم  مورد استفاده قرار میگیرد از این رو بیشتر در تحقیقات مردم شناسی و مطالعات روستای و ایلی و قشر های خاص اجتماعی استفاده می شود .

53- مردم شناسی ترکیبی به چند روش تقسیم شده است نام برده و توضیح دهید ؟

روش توصیفی : بررسی و مطالعه زندگی کنونی یک قبیله یا یک ملت .

2) روش تاریخی : بررسی و مطالعه عوامل تأثیرگذار بر زندگی گذشتگان .

54- مرحله تعیین محدوده تحقیق در مردم شناسی را توضیح دهید ؟

با توجه به ژرفانگر بودن مردم شناسی ، محدود کردن مورد مطالعه ضروری است ؛ زیرا فقط در قلمرو محدود امکان ژرفانگری وجود دارد .

55- اسناد و مدارکی که در تحقیات و مردم شناسی مورد استفاده قرار میگیرند را فقط نام ببرید ؟

1- اسناد مکتوب : از شیوه های جمع آوری اطلاعات استفاده از کتاب های تاریخی اجتماعی ، سفر نامه ها ، قباله ها ، عقدنامچه ها ، زندگی نامه ها ، فرمان ها و قوانین و شرح خاطرات و همه اسناد  نوشته شده .

2- منابع شفاهی : از دیگر روش های جمع آوری اطلاعات ، یادداشت کردن افسانه ها ، قصه ها ، داستان ها ، شعر ها ، ضرب المثلها ، لالایی های جامعه مورد مطالعه است که از اهمیت زیادی برخوردار می باشد.

3- آثار هنری و باستانی : مانند کتیبه ها ، حجاری ها ، سنگ نوشته ها ، مجسمه ها ، نقاشی های تاریخی و قدیمی ، تابلو ها بنا های تاریخی ، ظرف ها ، ابزار و وسایل جنگی و سکه ها .

4- تجهیزات فنی در تحقیق میدانی : پژوهشگر مردم شناس باید ا ابزار ها پژوهشی مانند تکنولوژی جدید در میدان تحیقی استفاده کند مانند : دوربین .

5- زمان پژوهش : از آنجا که روش مشاهده دارای اهمیت خاصی در پژوهش های مردم شناختی دارد و پژوهش گر باید فرصت زیادی برای مشاهده جنبه های زندگی در جامعه مورد مطالعه خود داشته باشد ، حداقل زمان پژوهش یکسال است . بسیاری از مردم شناسان سالهای زیادی را در جامعه مورد مطالعه (میدان تحقیق ) ساکن بوده اند

6- تعداد محقق : در تحقیقات مردم شناسی تعداد افراد نه تنها مشکلی را حل نمی کند بلکه خود ممکن است ،مانعی برای تحقیق باشد ،بدین منظور توصیه می شود که حتی المقدور تعداد محقق کم و حداکثر از سه نفر تجاوز نکند. وآن هم در صورتی که هر یک از سه نفر از نظر تخصصی و ویژگیهای فردی مکمل یکدیگر باشند.

56- خانواده را تعریف کنید ؟

خانواده گروهی از انسان هاست که بر محور پیوند های خویشاوندی سازمان میابد و در هر جامعه ایی نوعی نظام نهادین اساسی بشمار می روند .

57- کارکرد های خانواده را نام برده و هر یک را توضیح دهید ؟

1- تنظیم روابط جنسی و مشروعیت بخشیدن به آن : روابط جنسی و تنظیم مشروعیت بخشیدن به نیاز های جنسی توسط خانواده صورت میگیرد .

2- تولید مثل و تداوم میراث ژنتیکی : اگر خانواده این نیاز های زیستی را ارضا نکند ،بدیهی است که جامعه روبه نابودی       می رود

3- اجتماعی بودن کودکان و تداوم میراث فرهنگی : اگر جامعه ایی خواهان بقای خود باشد میراث فرهنگی نیز باید تداوم یابد این امری است که تنها از طریق(اجتماعی شدن) کودکان در خانواده امکان پذیر است .مردم شناسان نشان دادند که شیوه های پروش کودگ در هر جامعه کلید فهم آن اجتماع و فرهنگ آن است .  

58- ازدواج را تعریف کنید ؟

ازدواج پیوندی است بین زن و مرد که بر پایه روابط پایاپایی جنسی شکل می گیرد تا بچه هایی که آن زن به دنیا  می آورد ، فرزندان مشروع والدین شناخته شوند. ازدواج روابط اجتماعی و حقوقی و وظایف تازه ای را میان همسران و خویشاوندانشان برقرار می سازد و حقوق و پایگاه فرزندان را در هنگام تولد نیز تعیین می کند.

 

شیوه های همسر گزینی را نام ببرید ؟

1- برون همسری  2- درون همسری

59- برون همسری را تعریف کنید ؟

رسمی و قاعده ای است که فرد مجبور می شود خارج از گروه اجتماعی خود(خویشاوندی یا اعتقادی و ...) همسرگزینی کند .

60- درون همسری را تعریف کنید ؟

رسمی و قاعده ای است که فرد مجبور می شود همسر خود را ،از درون گروهی که به آن تعلق دارد ، انتخاب کند.

61- کارکردهای ساختار خویشاوندی را نام برده و هریک را توضیح دهید؟

انتقال پایگاه اجتماعی : یکی از کارکرد های خویشاوندی ، انتقال منزلت و پایگاه اجتماعی و دارایی از نسلی به نسل دیگر است .

تکوین گروه های اجتماعی : رابطه خویشاوندی است که گروه های متفاوت اجتماعی را به وجود می آورد و استمرار می یابد

62- رابطه خویشاوندی در جامعه سنتی ایران به چه شکلی است نام ببرید ؟

1- ازدواج با دختر عمو بصورت یک (حق )قلم داد شده و ادا نشدن این حق بدادخواهی در آخرت حواله شد است.(رسم آشکار)

2- معمولاً زنان از اینکه فرزندانشان با خویشاوندان خانواده شوهر ازدواج کنند راضی نیستند و میکوشند که ازدواج با خویشاوندان خودشان صورت گیرد خویشان (خویشان مادری) و مصراع ((تو گوش کردی سخن های زنت را)) اشاره به این مخالفت دارد (رسم ضمنی)

 

 

 

 

/ 2 نظر / 25 بازدید
آزيتا

باتشكر از زحمات شما بچه هاي دانشجو.....خيلي فعاليد خوش به حالتون

محمدرضا اکبری

ببخشید من منظور شما را از بسته های آموزشی نفهمیدم........ چون میدونید که من از شهرستان اومدم چشم گوشم بستس...... میشه بازترش کنید.........