روزت مبارک استاد

 

بی انصافی است که تو را به شمع تشبه کنیم

چراکه شمع را می سازند تا بسوزد اما تو می سوزی تا بسازی

 

دستان مهربانت را می بوسم ای استاد

چراکه اندیشیدن را به من آموختی نه اندیشه را ...

/ 0 نظر / 7 بازدید