سواد رسانه ای - استاد ارجمند جنای آقای دکتر یعقوبی

 

1- سواد رسانه ای را تعریف کنید ؟

مجموعه ای ازرویکردهایی است که مخاطبان بطورفعالانه برای مواجهه گزینشی بارسانه ها و تحلیل و ارزیابی نقادانه محتوای رسانه ای بر می گیرند تا معنای پیام هایی را که با آنها مواجه می شوند تفسیر کنند .

2- هدف از سواد رسانه چیست ؟

توانایی بخشیدن به مخاطبان جهت دفاع در مقابل رسانه هاست داشتن میزان بالای سواد رسانه ای در گرو تجهیز ذهن به رویکردهای نظری و انتقادی وسیع تر است که آن هم در گرو داشتن کمیت و کیفیت ساختارهای دانش میباشد . برای درک سواد رسانه ای باید برخی تفاوت ها را درک کرد .

3- رسانه چیست و رسانه جمعی را به تفسیر توضیح دهید ؟

رسانه ها ابزارهای تکنولوژیکی برای انتشارات پیام هستند . که معمولا به رسانه های چاپی (روزنامه ، کتب و مجلات ) یا الکترونیکی ( رادیو و تلویزیون و اینترنت و فیلم )تقسیم می شود .

دو نوع رسانه جمعی و غیر جمعی وجود دارد . اما این تفاوت ربط چندانی به تعداد مخاطبان ندارد بر خلاف باورها واژه ((جمع )) با انگیزه های فرستنده مرتبط است .

رسانه ای رسانه جمعی است  که قصد اصلی فرستنده است عادت دادن مخاطبان به روش ثابت برای عرضه محتوا باشد یعنی رسانه های جمعی چندان تمایل ندارند که مردم را به قرار گرفتن در معرض پیام هایشان ترغیب کنند. بلکه بیشتر مایلند آنها را در موقعیتی قرار دهند که بطور معمول در معرض پیام ها باشند.

رسانه های غیر جمعی : نیز از کانال های مشابه رسانه های جمعی استفاده می کنند بطور مثال : با تماشای یک برنامه تلویزیونی در معرض رسانه های جمعی قرار می گیرید . اما اگر نوار ویدئویی یک جشن را با همان تلویزیون تماشا کنید در معرض رسانه غیر جمعی قرار دارید . خواندن ایمیل دوستان هم یک رسانه غیر جمعی است . رسانه های جمعی با آسان کردن درک پیام هایشان برای مخاطبان (همراه پائین نگه داشتن هزینه ذهنی ) و بالا بودن بازدهی که عرضه می کنند ( که به افزایش ارزش مخاطب منجر می شود ) آنها را شرطی می کند . وقتی هزینه اندک و ارزش زیاد باشد مخاطبان استفاده از رسانه را استفاده کارآمد از  زمان تلقی می کنند که منجر به افزایش زمان در معرض رسانه می شود وقتی مخاطبان دائما به رسانه مراجعه می کنند . رسانه مخاطبان وفادار را شرطی کرده است و می تواند آنها را تبلیغ گران اجاره دهد.

4- اطلاعات و دانش در سواد رسانه ای را توضیح دهید؟

در زبان روزمره این دو واژه مترادف بکار می روند . اما در بحث سواد رسانه ای با هم متفاوتند:

اطلاعات تدریجی و گذراست درحالی که دانش دارای ساختاری مشخص ، سازماندهی و اهمیتی پایدار است.

اطلاعات در پیام مستقر است در حالی که دانش در ذهن قرار دارد . اطلاعات چیزی برای تفسیر در اختیار شخص قرار        می دهد. اما دانش بازتاب  چیزی است که شخص قبلا تفسیر کرده است .اطلاعات از واقعیت ها تشکیل می شود . واقعیت ها خود به تنهایی دانش نیستند . دانش برای ایجاد متن و متعاقب آن برای عرضه معنا نیاز به ساختار دارد . اطلاعات از پیام ها بیرون کشیده می شود و به دانش تبدیل می شود به عبارتی بازسازی می شود . در مورد ایده اطلاعات باید پیام را تعریف کنیم .

پیام وسیله ای است که اطلاعات را به ما می رساند و میتوان پیام ها را از طریق رسانه های مختلف حتی علائم راهنمایی و رانندگی ، برچسب کالا ، فیلم و غیره منتقل کرده پیام ها از دو نوع اطلاعات تشکیل می شوند .

اطلاعات واقعی : واقعیت چیزی خام پردازش نشده و عاری از متنییت است .

اطلاعات اجتماعی : از باورهای پذیرفته شده ای تشکیل شده اند و شامل تکنیک های می شود و افراد با مشاهده تعاملات اجتماعی آنها را می آموزند قواعد مربوط به شیوه لباس پوشیدن حرف زدن و غیره ...

5- رسانه های جمعی 3 نوع پیام عرضه می کنند آنها را نام برده و توضیح دهید؟

 اخبار ، سرگرمی و تبلیغات . 

هدف از تولید و توزیع تمام پیام ها ایجاد مخاطب برای کسب درآمد است.

 برای رسانه های جمعی 3 نوع پیام مذکور از نظر اهداف فرعی تفاوت دارد :

هدف رسانه های جمعی از ارسال پیام های خبری ایجاد احساس و آگاه شدن در مخاطبان است . هدف از احساس پیام های سرگرمی ایجاد احساس مطبق خنده جذابیت شخصیت ترس تخیلی و غیره است .

هدف از احساس پیام های تبلیغی ایجاد این احساس در دست اندرکاران شرکت های تبلیغ کننده است که پیام تبلیغی مخاطبان را از نظر شناخت طرز برخورد و رفتار دچار تغییر می کند .

با گذشت زمان رسانه های جمعی دو یا چند هدف فرعی خودرا با هم ترکیب کردند تا به هدف اصلی شان به  شیوه های بهتر دست یابند  این عمل دشوارتر شدن درک ماهیت پیام ها برای مخاطبان است .

بطور مثال : در پیام هایی که به شکل درام ، مستند شناسایی می شود پیام های مبتنی بر رویدادهای واقعی برای افزایش ارزش سرگرم کننده شان بصورت داستانی عرضه می شوند .

مخاطب احساس می کند از پیام واحد ارزش بیشتری دریافت می کند تبلیغات اطلاع رسانی در قالب برنامه های خبری یا گفتگو محور ساخته می شود اما برای ساختن شان پول دریافت می کند .

پیام ها انواع مختلف دارند برای مثال : کمدی ، درام ( هم داستانی  وهم خنده دار مثل (سریال پایتخت 3)  خبر ورزشی مثل       ( برنامه 90  ) کمدی یا اکشن (حادثه جناحی خانوادگی و دنباله دار) .

6- در معرض بودن و توجه :  درحوزه سواد رسانه ای را توضیح دهید ؟

در معرض بودن دلالت بر نزدیکی فیزیکی به پیام رسانه دارد چنانکه فرد در تماس آن پیام باشد . (( توجه )) عبارت است از اطلاع خود آگاهانه از پیام بنابراین توجه زیر مجموعه ایده در معرض بودن قرار می گیرد یعنی تا زمانی که شخص در معرض پیام قرار نگیرد نمی تواند بر آن تمرکز نماید در معرض بودن گسترده تر از توجه کردن است زیرا افراد می توانند در معرض پیام باشد بدون آنکه به آن توجه کند.

ناخودآگاهی و آگاهی : این تفاوت به میزان آگاهی در پردازش اطلاعات دلالت دارد. ناخودآگاهی اشاره به فعالیت های شناختی خاصی دارد که خارج از حوزه آگاهی رخ می دهد . یعنی خارج از کنترل تفکر است در این وضعیت فرد فعالانه فکر نمی کند و تصمیم نمی گیرد . در عوض ذهن فکر در وضعیت هدایت خودکار است وکارهای روزمره و مبتنی بر عادت را با تلاش ذهنی اندکی انجام می دهد . وقتی کار روز مره را به خوبی بلدیم دیگر به جزئیات آن توجه نمی کنیم و کارهای مبتنی بر رمز گذاریهای فراوان را بدون آنکه خودآگاه عدم ارادی و فعال زحمت ایجاد کنیم انجام می دهیم . عموما هنگامی که در معرض شدید رسانه ها هستیم پردازش خودکار انجام می شود.

 

7- جور کردن معنی و معنا سازی را در حوزه رسانه توضیح دهید ؟

جور کردن معنی و معنا سازی در عرصه سواد رسانه تمایز میان جور کردن معنی و معنا سازی بسیار مهم است

درجورکردن معنی فرض بر این است که معنا درخارج از موجودیت صاحب قدرت است مثلا یک متخصص ، یک متن رسانه ای یا یک متن درسی قرار دارد کار شخص یافتن معانی و به خاطر سپردن آن است رسانه از منابع اصلی اینگونه اطلاعاتی هستند که از نظر بسیاری از مردم منبعی موثق به حساب می آیندبنابراین مردم معانی که رسانه عرضه می کنند می پذیرند .

در مقابل معناسازی کاری بسیار دشوار است و نیاز به مهارتهای خاصی دارد معناسازی فرآیندی است که طی آن باید روی پیام هایی که فیلترشان می کنند کارهایی انجام دهیم و برای خود معانی بیافرینیم . کاری که مستلزم مهارت در تحلیل و ارزیابی است تا پیام ها آگاهانه بررسی شود بعد از بررسی اطلاعات باید ازمهارت های دیگری همچون استقرا ، استنتاج ، تلفیق ، دسته بندی استفاده کنیم و اطلاعات تازه را به دانش موجودمان بیفزائیم تا معنی مورد نظر ساخته شود.

 فرایند 2                       فرایند 1

         معنا سازی                          جور کردن معنی

      فعالیت خلاقانه                     فعالیت روزمره

     فعالیت غیر متعارف             فعالیت خودکار

این دو فرآیند از هم جدا نیستند و بسیار درهم تنیده اند برای معناسازی باید نمادها را بشناسیم و حس هایی را که نمادها در پیام ها معرف آنها هستند درک کنیم جور کردن معنی فرآیندی بنیادی تر است زیرا محصول آن به فرایند معنا سازی انتقال می یابد هر دو فرآیند مذکور فرآیندهایی پیوسته اند بعضی از فعالیت ها کاملا روز مره و آشنایند و با تلاش اندک و دقت زیاد قابل انجام هستند اماکارهایی هستند غیر متعارف و خلاقانه و قاعده استانداردی برای یاد گیری آنها وجود ندارند بطور مثال در مشاهده اخبار برخی از انواع پردازش اطلاعات از روال عادی تبعیت  می کنند ( مثل وضعیت آب و هوایی ) اما بعضی دیگر ماجراها را بصورت فعالانه تحلیل می کنند اطلاعات عرضه نشده را درمی یابند و ارزیابی می کنند که کدامیک از واقعیت های عرضه شده صحیح نیست .

اطلاعات جدید به ساختار دانش قبلی اضافه می شود و نگاه تازه ای نسبت به موضوع مورد بحث شکل می گیرد این حالت فرصت مهمی برای افزایش سواد رسانه ای است .

مثال : تقابل دو منبع خبری افزایش گزارش های بلایای طبیعی در زمان بروز یک وقایع در داخل یا بررسی قیمت های سوخت درکشورهمسایه . بنابراین نباید معانی ارزش شده از رسانه ها به سادگی پذیرفت حتی اگر ساده تر و کارآمد تر به نظر بیاد بلکه باید برای ساخت معنا تلاش کرد .

8- تعریف سواد رسانه ای از جنبه لغوی را توضیح دهید ؟

واژه سواد با رسانه های چاپی بیشترین ارتباط دارد در خصوص رسانه هایی مانند فیلم و تلویزیون می توان به سواد بصری اشاره کرد و یا در موضوع استفاده از رایانه و اینترنت سواد کامپیوتری مطرح است .سواد خواندن ، سواد بصری و سواد کامپیوتری معادل سواد رسانه ای نیستند . بلکه صرفا اجزای سازنده آنند. سواد رسانه ای مجموعه ای از چشم انداز هاست که همانطور فعالانه برای قرار گرفتن در معرض رسانه ها از آنها بهره برداری می کنیم تا معنای پیامهایی را که با آنها مواجه می شویم تفسیر کنیم سواد رسانه ای مفهومی چند بعدی است .

 

 

9-ویژگیهای اصلی سواد رسانه را نامبرده و توضیح دهید ؟

الف ) سواد رسانه ای یک پیوستار است نه یک مقوله ، سواد رسانه ای همچون دماسنج دارای درجات است و هرکس در این پیوستار جایی را اشغال می کند . این پیوستار دارای نقطه صفر یا بالایترین مقدار نیست بلکه واجد وضعیتی نسبی است روی این پیوستار جای افراد بر اساس چشم انداز هایشان در ارتباط با رسانه ، کیفیت ساختارهای دانش شخص و مهارت ها و تجارب شخصی معین می شود . کسانی که در سطوح پایین سواد رسانه ای قرار دارند چشم انداز های محدود و ضعیفی  به رسانه ها دارند  ساختار دانش آنها محدودتر ، سطحی تر و بی نظمی تر است و ارتفسیر محتوای پیام رسانه عاجزند .

ب ) سواد رسانه ای چند بعدی : حوزه شناختی ( بعد خبری و اطلاعاتی ) حوزه احساسات (غم وشادی و شوق و نفرت ) حوزه زیبایی شناختی ( نور ، صدا و .. تدوین ) حوزه ارزشی و قضاوت ( درستی و غلط رسانه ای )  اطلاعات علاوه بر بعد خبری ، دانش دارای ابعاد احساسی،زیبایی شناختی  و اخلاقی میباشد . هر کدام از این ابعاد بر حوزه های درک متفاوتی متمرکزند . حوزه شناختی به اطلاعات واقع بنیان دلالت دارد ( مثلا تاریخ ها) حوزه احساسی حاوی اطلاعاتی درباره احساسات است اطلاعاتی که در قلب مستقر است اعم از ،غم ،شاد ی و نفرت شناخت برخی احساسات آسان است . اما در مورد احساس تردید و نگرانی موضوع به توانایی بیشتری نیاز دارد.

حوزه زیبایی شناسی حاوی اطلاعاتی در مورد روش تولید پیام است که بنیانی برای قضاوت اثار ارایه شده فراهم می کند . این قضاوت شامل طراحی صحنه، تدوین ، نور، صدا، طراحی لباس وغیره هم می شود . این اطلاعات در چشم ها و گوشها مستقر است .

حوزه اخلاقی شامل اطلاعاتی در مورد ارزشهاست این اطلاعات در ضمیر و روح انسان مستقر است و بنیانی برای قضاوت درباره درست و غلط فراهم می کند . هر چه اطلاعات اخلاقی ما پالوده تر باشد ارزشهای نهفته در پیام های رسانه ای را با عمق بیشتری درک می کنیم .ساختار دانش قدرتمند حاوی اطلاعاتی از هر چهار حوزه فوق است شاید در برخورد با یک فیلم از دستکاری احساسی اثر راضی نباشیم ولی ذوق کارگردان را ستایش  می کنیم . موضع گیری اخلاقی نویسنده یک کتاب ستایش کنیم  ولی بعد روایی داستانی و قلم وی را نپسندیم.

 

10- اهداف سواد رسانه ای چیست ؟

دادن قدرت کنترل برنامه های رسانه به افراد است منظور اینست که افراد از آنجائیکه  نمی توانند بر تغییر روش رسانه های جمعی کنترلی داشته باشند اعمال کنترل بر روش برنامه ریزی ذهن خود را بیاموزند و شیوه کنترل را برخود معطوف نمایند. اولین گام تغییر کنترل از رسانه به شخص اینست که افراد دریابند چگونه توسط رسانه ها مورد برنامه ریزی قرار می گیرند

11- برنامه سازی رسانه ای در  قالبی صورت میگیرد


برنامه سازی رسانه ای در قالب چرخه دو مرحله ای که مدام انجام می شود انجام می گیرد : 

الف : محدود کردن انتخاب ها   ب : تحکیم تجربه

الف : محدود کردن انتخاب ها :  رسانه ها چنان برنامه ریزی کردند که باور کنیم  انتخاب های زیادی پیش رو داریم اما در واقع دامنه این انتخاب ها محدود است . مستند کاران این رسانه ها این محدویت ها را ایجاد می کنند تا به اهداف  اقتصادی شان دست یابند. رسانه های بعضی محتوا های خاص را با جذابیت بیشتر ارائه می کنند تا مخاطبان با آنها شرطی شوند .

ب : تحکیم تجربه : الگو هایی که انسان بر اساس  آن ها در معرض رسانه ها قرار می گیرند به تدریج با تجارب قبلی وی    برنامه ریزی می شود این تجربه ها اگر عاری از شکست باشند در معرض رسانه بودن تقویت می شود با گذشت زمان عادات قوی تر و آزمودن چیزهای تازه دشوار می شود. کاهش تاثیر برنامه سازی  رسانه ها را می توان با تقویت سواد        رسانه ای در افزایش آگاهی از اهداف خود مخاطب ، افزایش مهارتهای پردازش اطلاعات و ساخت دقیق ساختارها بجای پذیرش معنای عرضه شده از رسانه ها برآورد ساخت.

بنابر این هدف عمده سواد رسانه ای کمک به گیرندگان ارتباطات جمعی است تا به شرکت کنندگان فعال و آزاد تبدیل شدند نه اینکه حالتی ایستا ، منفعل و تابع نسبت بر تصاویر و ارزشهایی داشته باشند که در یک جریان یک طرفه از منابع   رسانه ای انتقال پیدا کند .

12- هدف اثباتی و عملی را تعریف کنید ؟

عبارتست از پرورش بینندگانی که توانایی گزینش داشته باشند به جستجوی برنامه ریزی کیفی و متمایز و ارزیابی آن بپردازد و نسبت به شکل ، قالب و محتوا در رسانه های جمعی حس انتقادی داشته باشند.

13- رویکردهای نظری سواد رسانه ای را توضیح دهید ؟

رویکرد نظری سواد رسانه نظام تفسیری و ترجیحی و متاثر از داوریهای ذهنی و اخلاقی است که مواجهه فرد را با پیام های رسانه ای شکل داده و موجب می شود مخاطبان در استفاده و انتخاب پیام ها مسئولیت بیشتری احساس کند .

14- سواد رسانه ای از نظر (( هابز)) ( Hoobs) را توضیح دهید ؟

سواد رسانه ای توان ارزیابی پیام های رسانه ای است که در دو سطح عمل می کند .در سطح اولیه مخاطب به موضوعات و پرسش هایی مانند چه کسی پیام های رسانه ای را می آفریند و از چه فنونی و با چه هدفی پیام را ارسال می کند ؟ توجه دارد و از سوی دیگر در سطحی عمیق تر ، مخاطب و ارزش ها و سبک های پنهان و مستتر در پیام را مد نظر قرار می دهد.

پرسش های سطح اولیه === همان پرسش های لاسول را تداعی می کند. که می گوید ؟ چه می گوید ؟ کجا می گوید ؟ چگونه می گوید ؟ برای چه می گوید؟ با چه تاثیری می گوید ؟ این پرسش ها در لایه بیرونی (پیرامونی ) صورت می گیرد  در لایه درونی ارزش ها و سبک های زندگی ارائه شده در پیام مورد بررسی قرار می گیرند . لایه درونی همان لایه پنهان پیام است . که ویژگی های پنهان تر را در بر می گیرد . ناگفته ها و گفت ها هر دو را بررسی می کند بررسی این لایه به مخاطب دانش عمیق تری می بخشد.

ویژگی های لایه بیرونی :  1-چه کسی پیام را می رساند به پدید آورندگان پیام اشاره دارد .

2-چگونه پیام ساخته می شود بررسی ابعاد تولید پیام (نور ، زاویه دوربین ، مونتاژ و تدوین ، صداو .... موضوع این پرسش است.

3-اهداف پیام آفرینان  اعم از سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی پاسخ وپرسش هدف است.

4- مهمترین موضوع عبارت است از بررسی میزان تاثیرگذاری پیام است مخاطب دارای سواد رسانه ای خود میزان تاثیر را مشخص و متعادل می کند و پیامدهای مثبت یا آسیب زای آن را شناسایی کند . پاسخ به مجموعه سوال ها بررسی ساختارها  ، (( انواع ژانرها – یعنی  مدل )) و (( قابلیت های پیام رسانه ای)) است .

ویژگی های لایه درونی

هر پیام ارزش ها و سبک های زندگی متناسب با خود را به همراه دارد ؛ منظور از سبک زندگی اعمالی است که به شیوه های خاص طبقه بندی شده و حاصل ادراکاتی خاص هستند سبک زندگی شامل آن دسته از اولویت های افراد است که بصورت عملی قابل مشاهده است . ویژگی لایه درونی بر خلاف لایه بیرونی اینست که ویژگی های پنهان تر پیام را در برمیگیردو به همین دلیل فهم سواد رسانه ای مبتنی برآن ، پیچیده تر از لایه بیرونی است . مخاطبی از چنین سطحی از سواد رسانه ای برخوردار باشد و بتواند ارزشها وسبک های زندگی پیام های آشکار و پنهان را تشخیص دهد از دانش بیشترو عمیق تری برخوردار خواهد بود.

مخاطب واجد سواد رسانه ای این توانایی را دارد که زندگی مورد نظر رسانه ها و تغییرات مورد انتظارشان بر افکار و اعمال و زندگی افراد را شناسایی ، تشخیص و قضاوت کند .

15- سواد رسانه ای از نظر تامن (Elizabeth   Thoman) را توضیح دهید ؟

تعریف تامن از سواد رسانه ای مبتنی بر داوری و قضاوت است چنانکه جهان متراکم ازپیام از لایه های فیلتر سواد رسانه ای عبور کند تا شکل مواجهه با پیام معنا دار شود. پیام رسانه ای در سه لایه عمل می کند :

الف ) لایه اول:  برنامه ریزی شخصی در نحوه استفاده از رسانه ها که میزان مصرف رسانه ای و زمان در معرض بودن را کاهش می دهند (جیره مصرف )

ب ) لایه دوم :  در این سطح مخاطب به جنبه های نامحسوس تر رسانه ای توجه می کندو به پرسش ها و موضوعات عمیقی می پردازد این لایه به پرسش های لایه بیرونی سواد رسانه ای از منظر  هابز  می پردازد.(انتخاب محتوا) پیام های رسانه ای را چه کسی می سازد ؟  چه هدفی با فرستادن پیام دنبال می شود ؟ چه کسی از ارسال پیام سود می برد و چه کسی ضرر می کند ؟

ج )لایه سوم :مهارت های لازم برای (( تماشای انتقادی )) رسانه هاست  . با این مهارت ها مخاطب به تجزیه و تحلیل و پرسش در باره چارچوب ساخت پیام و جنبه های اشاره نشده می پردازد . به عبارت دیگر فهم متن از سوی مخاطب درگرو شناسایی ابعاد جا افتاده و ناگفته پیام است .(پرسش از محتوا)

این لایه  هابز  از آن بعنوان (( فهم سطوح بالاتر )) یاد می کند بعنوان یک ادراک پیش بینی کننده دقیق برای شناسایی نیازها و انتظارات مخاطبان  کاربرد دارد.

 

16- سواد رسانه ای از منظر پاتر را توضیح دهید؟***

الگوی چند عاملی سواد رسانه ای پاتر مبتنی بر ساختارهای دانش ، منبع شخصی ، وظایف پردازش اطلاعات و مهارتها و توانایی هاست .

ارتباط این عوامل برخلاف سایر مدل ها فضایی – حلزونی است وسطحی (ورسطح ) نیست و هریک از این عوامل ، عوامل دیگر را پشتیبانی می کند .

1- ساختار دانش : منظومه پیچیده ای از دانسته های مخاطبان است که ساختار دارند ، بی شکل نیستند و مخاطب نیست با آنها وضعیتی فعال دارد برخی اطلاعات مهمتر و برخی دیگر کم اهمیت هستند . بطور مثال : پرسش چه در مقابل چرا و چگونه ارزش کمتری برخوردار است .

2-منبع شخصی ؛ شامل پنج حوزه در منظومه دانش است که توسط ساختار دانش پشتیبانی می شود:

محتوای رسانه (درونمایه رسانه ) –تاثیر رسانه ای (آسیب های رسانه ای و سلامت رسانه ای) – صنایع رسانه ای ( ظرف رسانه پیام و ویژگی های تکنولوژیک )  - جهان واقعی ( جهانی که در آن زندگی می کنیم ) – خود  (خود یا مخاطب )

سه عامل اول با رسانه سروکار دارند و دوعامل آخر با فرد . آن چنانکه جهان واقعی ارتباط آیینه وار با پیام رسانه ای ندارد و رسانه تصویر آیینه وار از واقعیت ایجاد نمی کند . رسانه ها بر خلاف نظر عامیانه درک جهان واقعی را پیچیده تر می کند و در این میانجیگری ابهام بیشتر می انجامد .

منبع شخصی : یا جایگاه مخاطب پیوستاری از کنش فعالانه تا منفعل Active   and passive ترسیم می کند .

نحوه پردازش پیام : از نظر پاتر سواد رسانه ای در سه شکل گزینش گری ، همتا سازی ومعنا سازی به پردازش اطلاعات توسط مخاطب کمک می کند .

1-گزینشگری پیام : تصمیم در باره دریافت یا عدم دریافت پیام که هدف آن توجه به بخش های سودمند پیام و نادیده گرفتن باقی جوانب بوده و تمرکز آن بررسی سودمند پیام دریافتی در محیط را شامل می شود .

2-همتا سازی معنایی : شناسایی نمادها و معانی پنهان در پیام ها در جهت استفاده از نمادهای معنایی قبلی و بررسی نمادهای موجود در پیام است .

3-معنا سازی : استفاده از مهارتهایی که مخاطب به کمک آن می تواند معنایی فراتر از منظور نویسنده کشف کند ، هدف از معنا سازی تفسیر پیام ها با بیش از رویکرد است و تمرکز آن گسترش ساختار ها دانش مخاطب است و به بررسی نظام معنا جویانه و معناسازی پیام می پردازد .

مهارتها ی سواد رسانه ای : مجموعه کنش هایی که در برگیرنده موارد ذیل است :

تحلیل : شکستن پیام به عناصر معنادار

ارزشیابی : داوری در باره ارزش پیام یا امکان مقایسه عناصر پیام

گروه بندی : تعیین اجزای مشابه و متفاوت پیام

 استقرا : نتبجه گیری از برخی اجزای پیام و تعمیم به بقیه اجزاء

قیاس: استفاده از اصول فراگیر ( کلی ) برای تبیین موارد خاص ( جزئی )

ترکیب : جمع بندی پیام های مختلف در قالب ساختار جدید .خلاصه سازی : ارائه توصیفی روشن درست و فشرده از پیام . 

 

 

/ 0 نظر / 31 بازدید