پست های ارسال شده در دی سال 1393

ادامه جزوه آشنایی با دفاع مقدس - استاد ارجمند جناب آقای گودرز

علل تهاجم ارتش عراق به کشور جمهوری اسلامی ایران الف: علل سیاسی تحمیل جنگ: جلوگیری از نفوذ و صدور اندیشه انقلاب اسلامی،  دشمنان، ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 131 بازدید

نمونه سئوالات درس استاد ارجمند جناب آقای صالحیان

1-تعریف مدیریت: الف- هنر انجام دادن کار ب- فراگرد تبدیل اطلاعات به عمل این فراگرد تغییر وتبدیل را تصمیم گیری می نامیم ج ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 149 بازدید

سئوالات درس مدیریت مراکز فرهنگی - استاد ارجمند جناب آقای جهانی

  1-درمورد عبارت ((مدیریت فرهنگی ؛کاری سخت ؛پیچیده؛ظریف؛وهوشمندانه وزمان بر است ))توضیح دهید . پیچیده است : چون انسان موجودی پیچیده است    هوشمندانه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 436 بازدید

نمونه سوالات درس برنامه ریزی آموزشی -استاد ارجمند سرکار خانم عباسی

  1-برنامه ریزی(planing) را تعریف کنید؟ برنامه ریزی عبارت است از آمادگی برای آینده.ویا فرایند پیش بینی وجهت دهی به منابع انسانی،مالی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 176 بازدید

نمونه سوالات درس خانواده وفرهنگ - استاد ارجمند سرکار خانم حبیبی

1-منشاء وتحول خانواده چیست؟ درباره چگونگی پیدایش خانواده وازدواج دو نوع نظریات وجود دارد:1-نظریات تکاملی 2-نظریات غیر تکاملی:از مذهب سر چشمه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 213 بازدید

نمونه سوالات درس کسب وکار - استاد ارجمند سرکار خانم چکشی

1-مفهوم سازمان را بگوئید؟ اولی:معنای یک ساختار ،اسکلت ومجموعه روابطی می باشد که از قبل طرح ریزی شده است. دومی:فرآیند به وجود ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 277 بازدید

جزوه آشنایی با دفاع مقدس - استاد ارجمند جناب آقای گودرزی

  هویت اجتماعی: آینده یک جامعه به هویت اجتماعی آن جامعه بستگی دارد. هویت اجتماعی باعث همبستگی یک جامعه می باشد. الگو: افراد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 27 بازدید

نمونه سئوالات اصول و فنون مذاکره - استاد ارجمند جهانی

  1-در مورد عبارت "پافشاری روی مواضع به توافق های غیر معقول منتهی می شود" توضیح دهید هنگامی که مذاکره کنندگان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 34 بازدید