پست های ارسال شده در خرداد سال 1388

اصوات وتأثیرآن بر روح و روان انسانها و موجودات زنده

  مقاله تحقیقی عنوان:  اصوات وتأثیرآن بر روح و روان انسانها و موجودات زنده   اصوات و تاثیر آن بر موجودات زنده ، از جمله ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 164 بازدید