نمونه سئوالات درس فناوری فرهنگ - استاد ارجمند زارعی نژاد

 

1-سه دوره تاریخی که توسط مکنوحان نامگذاری شد ه اند رانام ببرید؟                                                                                                                        

1 -مرحله کشاورزی2-مرحله صنعتی 3- مرحله قواصنعتی یا عصر ارتباطات و اطلاعات

 

2- منظور از ارتباطات چیست ؟

عبارت است از اشغال یا تبادل اطلاعات ،احساسات وایدنده ما به مخاطبین مقوله ارتباط در اجتماعات نخستین پدیده های ساده محدوده دو شخصی  ماننده پیام شفاهی و سپس تصویر ی خطوط و رنگها و انواع حرکت بدنی را در بر داشت با گذشت زمان ابزارها ی ارتباطی کامل تر شدند و همراه با تحولات شرایت اقتصادی اجتماعی سیاسی و فرهنگی جوامع  صورت پیچیده تر به خود گرفت این فرایند با ظهور انقلاب صنعتی پیدایش مشهودی بزرگ و مراکز جمعیتی شتاب بیشتر گرفت تا به صورت کنونی در آمد .

 

3-انواع ارتباطات را نام ببرید ؟

1-ارتباطات سازمان  اداری  2- ارتباطات اقتصادی 3- ارتباطات مدیریتی 4- ارتباطات سیاسی

 

4-ارتباطات اقتصادی  را توضیح دهید ؟

عنصر ارتباطات در قلمرو فعالیت  های اقتصادی نیز از اهمیتی بسیار برخورد ار است و بازتابی مستقیم بر توان تولید و اشتغال در مقیاس های محلی ، ملی و جهانی دارد یکی از شاخص های توسعه کشور هانیز زیربنای اطلاعاتی  انها در حوزه های گوناگون از جمله در بعد اقتصادی است و بنا بر این شاید بتوان گفت که یکی از علل عقب ماندگی کشور های توسعه نیافته  ضعیف زیر بنای اطلاعات و ارتباطاتی آنها است .

 

5-منظور از وسایل ارتباطی جمعی  چیست ؟

مفهوم رسانه های تصویری جمعی  از آن دسته مفاهیمی است که دانش پژوهان علم ارتباطات تعریف های پر شمار برایش بدست داده اند و دارای ریشه ی لاتین داشته اند که به مجموعه لغوی انگلو ساکسون و ارد شده است تعریف دیگری ارتباط جمعی . وسیله ارتباط جمعی مشخص کننده آن نوع از وسایل ارتباطی است که هدف آن برقراری رابطه بایک مخاطب یا گروه کوچکی نیست بلکه جمع رادر نظر دارد و مورد توجه جماعتی پرشمار است

 

6-انواع وسایل ارتباط جمعی را نام ببرید ؟

1-وسایل ارتباط رودرو 2-وسایل ارتباط محلی ، منطقه ای و گروهی 3-وسایل ارتباط جمعی

 

7--فرهنگ رانام ببرید ؟

فرهنگ عبارت است مجموعه ای از عقاید ، عادات ، فرمها و هنر ها ی متعلق  به جمعی از انسانها در زمان ومکان مشخص فرهنگ عبارت است از سیستم رفتار ها و حالتهای متکی بر ضمیر ناخداه گاه  است

 

8-اهمیت رسانه ها در سیاست ها ی داخلی و خارجی را توضیح دهید ؟

اهمیت کاربرد رسانه های در سیاست های داخلی و خارجی  کشور ها نیز بسیار چشمگیر است . در عصر کنونی که جنگ افکار جای جنگ ابزار را گرفته است ، دولت ها می کوشندبا بهره گیری از فناوری پیشرفته ارتباطات مانند بهره جستن از شبکه های رادیوایی، تلوزیونی ، خبر گذاری ها بنگاه های سخن پراکنی ، ماهواره ها و مطبوعات الگوهای ارزشی و مصرفی و طرز تفکرو علایق ملت ها را دگر گون سازند و الگوهای مور نظر خود را بر جا یشان بنشانند بلکه مهمترین سلاح های پیکار ، رسانه های جمعی اند .

 

9-تلوزیون چگونه یادگیری افراد تأثیر بگذارد ؟

در عرصه حکومت وکشور داری ، تلوزیون ابزار ی کارساز برای جلب پشتیبانی و حمایت مردم است و در روابط خارجی نیز این رسانه یکی از بازوهای کار آمد است .از یک سوء تأثیر تلوزیون بر حوزه خصوصی زندگی افراد جامعه و از سوی دیگرقدرت نفوذوتأثیرش بر افکار عمومی سبب گردیده است که این وسیله ارتباطی موضوع مطالعات و پژوهش های پژوهشگران رشته جامعه شناسی ارتباطات گردد.

 

10-تأثیر تلوزیون بر فروش شرکت ها و کار های بازرگانی چگونه است ؟

تلوزیون هچنین در زمینه تبلیغات بازرگانی ، فروش شرکت ها را افزایش داده و گویی خریداران را سحر میکند .

 

11- مهمترین کار کردها ی تلوزیون های جهان چیست ؟

مهمترین کارکرد تلویزیون اطلاعات رسانی است

این صفحه جادویی امروزه قلب تحولی نوین در جهان شده است تلوزیون طریقه یادگیری افراد از دنیایی پیرامونشان را تعغیر داده است امواج این رسانه با گذشت از مرز های سیاسی و جغرافیایی اخبار رویدادها حتی فرهنگ ها و ارزش ها را از سرزمین به سرزمین دیگر منتقل می کند مهمترین کارکرد اطلاع رسانی آن است .

 

12-سیر پیدایش تلوزیون را در جهان مختصر توضیح دهید ؟

دیدن اشیاء و مناطق دور دست همواره یکی از آرزوهای انسان بوده و این حقیقت را در افسانه ها ، اشعار و داستانهای اقدام و ملل گوناگون از جمله ادبیات فارسی می توان آشکارا دید . افسانه های جام جم جام جهان نما فیزیکدانی بنام می در سال 1873 میلادی تصویرهای نورانی را به نیروی الکتریک تبدیل می کند .تلوزیون از نظر تئری در سال 1908 میلادی توسط دانشمندانگلیسی به نام کامپل سو نیکتن حل گردید وی اجرای عمل آن بیست سال بعد توسط برد اسکاتلند ی صورت گرفت . دانشمندانی همچون زوریکین و فرانس ورث مقدمات انتقال تصویر ررا در سال 1930 میلادی در آزمایشگاه های آمریکا انجام گرفته و در سال 1941 میلادی اول ژوئیه آزمایش نهایی صورت گرفت و بعد ها شرکت .S.P َA در سال 1946 میلادی لامپ های تلوزیونی را کامل کردند .نخستین بر نامه تلوزیون زنگی جهان در 25 ژوئین 1951 میلادی به مدت یک ساعت در آمریکا پخش  شد و بدین سان تلوزیون در طول زمان تکامل یافت و به شکل کنونی در آمد .

 

13-کدام شبکه ها در آمریکا در خدمت ساست این کشور بود ند نام ببرید ؟

1-شبکه N.N.C 2-شبکه CB.C  3-شبکه C.B.N  4-C.BA   

 

 

14-کدام کشورها بیشتر ین برنامه های تلوزیونی را پخش می کنند ؟

1- آمریکا مقام نخست را دارا است که بیش از 000/200هزار ساعت در خارج از آمریکا هرروز 65 میلیون نفر محصولات آمریگا را تماشا میکنند .

2-انگلیس با سی هزار ساعت مقام دوم را دارااست 3-فرانسه 4-آلمان 5- ژاپن 6-رژیم صهونسیتی .

 

15-کدام کشور زمامدار کار تبلیغاتی جهان می باشد .؟

آمریکا به عنوان سردمدار کشور های امپریالیستی غربی و بزرگ ترین قدرت تبلیقاتی جهان است .

 

16-دو مقوله سلطه استعمار فرهنگی کشور های غربی و جهان سوم در مورد رسانه را بیان کنید ؟

 1- یکی حجم انبوه فرآورده های رسانه ای و جریان یک سویه آن از کشورهای غربی به جهان سوم 2-محتوای این فراورده ها بیشترپیشگامان پژوهشی در رسانه های گروهی از سلطه فرهنگی کشور های غربی بر جهان سوم که بیشتر از گذر رسانه های تصویری پدید می آید با با تعبیر امپریالیسم جعبه تعبیر یادکرده اند .

 

17- تاریخچه تلوزیون در ایران را توضیح دهید سه مورد را نام ببرید ؟

نخستین فروشنده تلوزیون در ایران مهر ماه 1337 شمسی توسط بخش خصوصی افتتاح گردید و مجلس شورای ملی ماده ای به چهار تبصره به تصویب رسانه که براساس آن به دولت وقت اجازه تاسیس یک فروشنده تلوزیون داده شد ،در پی تصویب مجلس یک دستگاه فروشنده  تلوزیون که حدودأ 120کیلومتر قدرت و دویست کیلووات ظرفیت داشت آغاز به کار کرد ،تلوزیون ملی ایران در آبان ماه 1345 شمسی برنامه های آزمایشی خود را مقیاسی گسترده تر آغاز کرد.برنامه های تلوزیون برنامه های تلوزیون و امکانات فنی این کشور به سرعت میان سالهای 1345 و 1356 شمسی گسترش یافتند ایران یکی از مراکز بسطقدرت غرب بویژه آمریکا در آسیا بود.

 

 

18-  تلوزیونهای استانی از کدام شهر هاشروع شده نام ببرید ؟

گسترش شبکه های تلوزیونی درایران از اواسطه دهه 1340 آغاز شد مرکز فرستنده تلوزیون آذر بایجان غربی مرکز ارومیه تخستین فرستنده رسانی بود و در مرداد 1347 ش آغاز به کار کرد ،در آبان همان سال 1347 تلوزیون خلیج فارس ( مرکز بندر عباس ) دومینمرکز فرستنده تلوزیون استانی آغاز بهفعالیت نمود .در اوایل 1348 بانصب دستگاههای تقویت کننده تلوزیون در اصفهان از برنامه های ملی استفاده نمودند در همان تاریخ تلوزیون فارس ( مرکز شیراز ) فعالیت آزمایشی خود را آغاز کرد ،ودر 27 آبان 1349 شمسی این فرستنده به گونه رسمی افتتاح گشت . در سال 1349 تلوزیون گیلان (مرکز رشت ) و تلوزیون کرمانشاه نیزافتتاح شدند .نصب تقویت کننده در مرکز مخابراتی اسد آباد گیرنده های تلوزیون استان همدان از برناه های تلوزیونی مرکز تهران بهرمند گردیدند .در سال 1349 و 1350 شمسی فرستنده تلوزیون خلیج فارس از نظر ظرفیت و قدرت گسترش یافت و فرستنده تلوزیون آذر بایجان ( مرکز تبریز ) کار خودرا آغاز کردو سپس شهر های مشهد و اصفهان ، کرمان، زاهدان مهاباد ، سنندج ، و دیگر مراکز استان ایران دارای مرکز فرستنده تلوزیونی شدند . در سال 1351 شماردستگاههای گیرنده تلوزیون درایران به 450هزار دستگاه رسید .

 

 

  

 نمونهسئوالات تکمیل تر از 

.........................................................................................

 

1)سه دوره تاریخی که توسط مک لوهان نام گذاری شد را نام ببرید؟ 

الف)عصر فرهنگ شفاهی   ب) عصر تمدن چاپی    ج ) عصر تمدن الکترونیک

2)تعریف یا منظور از ارتباطات؟ 

ارتباطات عبارت است از انتقال یا تبادل اطلاعات ،احساسات و ایده ها به مخاطبین

3)انواع ارتباطات را فقط نام ببرید؟
الف)ارتباطات سازمانی (اداری)
ب)ارتباطات اقتصادی
ج)ارتباطات مدیریتی
د)ارتباطات سیاسی

4)ارتباطات اقتصادی را توضیح دهید؟
بازتابی مستقیم بر توان تولید و اشتغال در مقیاس های محلی عملی و جهانی دارد یکی از شاخه های توسعه کشورها نیز (زیربنای اطلاعاتی)آنها در حوزه های گوناگون از جمله در بعد اقتصادی است.شاید بتوان گفت که یکی از عللعقب ماندگی کشورهای توسعه نیافته ضعف زیر بنای اطلاعات ارتباطاتی آنهاست.

5)منظور از وسائل ارتباط جمعی چیست؟
وسائل ارتباط جمعی مشخص کننده آن نوع از وسایل ارتباطی است که هدف آن برقراری یک مخاطب یا گروه کوچکی نیست.بلکه جمع را در نظر دارد و مورد توجه جماعتی پرشمار است.

6)طبقه بندی وسایل ارتباط جمعی را نام ببرید؟
الف)وسایل ارتباط رو در رو     ب )وسایل ارتباط جمعی منطقه ای و گروهی    ج)وسایل ارتباط جمعی

7)فرهنگ را تعریف کنید؟
مجموعه ای از عقاید عادات و هنرهای متعلق از انسانها در زمان و مکان مشخص فرهنگ عبارت است از سیستم رفتارها و حالتهای متکی بر ضمیر ناخودآگاه . فرهنگ عبارت است از رفتار متعارف و مرسوم جامعه در عصر کنونی که جنگ افکار جای جنگ ابزار را گرفته .دولتها میکوشند با بهره گیری از فناوری پیشرفت ارتباط – مانند بهره جستن از شبکه های رادیویی-تلویزیونی- خبرگزاری ها – بنگاههای خبرپراکنی – ماهواره ها و مطبوعات – الگوهای ارزشی و مصرفی و طرز تفکر و علائق ملت ها را دگرگون کنند.

8)اهمیت رسانه ها در سیاست داخلی و خارجی را توضیح دهید؟
رسانه ها در سیاست داخلی ابزاری کارآمد هستند.در دست حکومت ها یکی از عناصر اقتدار ملی است و کاربرد آن مربوط به شرایط خاص نیست.همانگونه که در صلح آرامش با برنامه های تبلیغاتی و آموزش میتوان ملتی را به سازندگی و رشد در آورد.در شرایط بحرانی و جنگی نیز رسانه ها تصویری جمعی وسیله ای موثر در اجرای جنگ روانی بروی دشمنان و عامل خنثی کننده عملیات روانی آنان در چارچوب مرزهای ملی است.مانند ارسال پیام رهبران و زمامداران در مواقع حساس.

9)تاثیر تلویزیون بر فروش شرکت ها و کالاها بازرگانی چگونه است؟

تلویزیون میتواند منافع اقتصادی سرشاری را نصیب صاحبان و موسسه های تولیدی و بازرگانی کند.زیرا پخش آگهی های بازرگانی در تحریک افراد جامعه به خرید بسیار موثر است و به رونق بازار کالاها می انجامد.

10)مهمترین کارکرد تلویزیون در جهان چیست؟
امروزه امر اطلاع رسانی و بویژه خبر است.بررسی ها نشان داده که بخشهای خبری بیشترین توجه مخاطبان را به خودجلب کرده است.

11)دو مقوله سلطه استعمار کشورهای غربی بر جهان سوم؟
الف)یکی حجم انبوه فرآورده های رسانه ای و جریان یک سویه آن از کشورهای غربی به جهان سوم
ب)محتوای این فراورده ها بیشتر پیشگامان پژوهش در رسانه های گروهی که بیشتر از گذر رسانه های تصویری پدید می آید یا تعبیر امپریالیسم جعبه تصویر.

این تعبیر اشاره دارد به تدابیر زیانبار برنامه های تلویزیون جهان غرب بر ساختارو بافت فرهنگ بومی کشورهای جهان سوم.

 

12)تاریخچه ایجاد تلویزیون در ایران را توضیح دهید؟
نخستین فرستنده در ایران در مهرماه 1337 ش توسط بخش خصوصی افتتاح شد.و مجلس شورای ملی ماده ای به چهار تبصره به تصویب رساند که براساس آن به دولت اجازه تاسیس فرستنده تلویزیون داده شد.در پی تصویب مجلس یک دستگاه فرستنده تلویزیونی که حدود 120 کلیومتر قدرت و دویست کیلووات ظرفیت داشت آغاز به کار کرد. 224 تلویزیون ملی ایران در آبان 1345 ش برنامه های آموزشی خود را در مقیاسی گسترده تر آغاز کرد.در ان هنگام استودیویی با سه دوربین و دو دستگاه ضبط مغناطیسی تصویر به کارافتاد .ایران یکی از مراکز بسط قدرت غرب به ویژه آمریکا در آسیا بود و از این رو برنامه های تلویزیونی با امکانات فنی این کشوربه سرعت در فاصله میان سالهای 1345 و 1356 گسترش یافتند.

13)تاریخچه ویدیو در ایران و جهان را توضیح دهید؟
یکی از رسانه های ارتباط جمعی جوانتر است و خواستگاه آن کشورهای صنعتی غرب.پیدایش آن به دهه 1980برمیگردد و علل توفیق سریع آن انعطاف پذیری در کاربرد آن است و امکان ضبط برنامه ها براحتی همزمان با پخش آن فراهم کرده و کاربرد پرمار آن موجب به وسلیه ای نیرومند در جمع رسانه ها مبدل شد.در کمتر از دو دهه رشد شایان گرفت و جای خود را در خانواده باز کرد و در تجارت و بازرگانی به صورت کلایی پر مشتری و سودآور در آمد.

در ایران: بطور ناگهانی و ناهماهنگ به جامعه ایران پای نهاد و بصورت عناصری نامطلوب در ایران ظاهر شد و مسایل و مشکلات را به همراه آورد و نخستین بار در قشر مرفه و طبقات بالای جامعه شیوع یافت و دیری نپایید که مردم با این وسیله تصویری آشناشدن.دولت برای جلوگیری از آثار پیامدهای فرهنگی سیاسی و اقتصادی این پدیده که زیانبار بود به گونه ای شتابزده ورود آن به داخل کشور ممنوع اعلام کرد و این خود باعث قاچاق گردید.
رادیو تلویزیون و صنعت فیلم سازینیز نتوانست اشتیاق بساری از مردم را به ویدیو را از میان ببرد و جای آن را پرکند.


14)کارکردهای زیانبار ویدیو 3 مورد نام ببرید؟
آلف)به فردگرایی و تنهایی و انزوای افراد از اجتماع منجر میشود.
ب)تعادل فکری افراد را برهم زده و آنان را به سوی خیالبافی و اوهام سود داده است.
ج)اعضای خانواده را از همدیگر دور کرده و ارتباط را از گسیخته و مطالب را در خانواده اشاعه داده است.

15)کارکرد های سازنده ویدیو؟
در خدمت اعتلای فرهنگ تکامل اجتماعی آموزش و پرورش تفریحات سالم و سرگرمی های مفید سازنده اجتماعی سیاسی و اقتصادی و در امر گسترش فعالیتهای آموزشی ابزاری کارآمد و موثر در فرآیند آموزشی و نشر علم و دانش و تدریس میتواند سودمند باشد

16)وظیفه اصلی سینما را نام ببرید؟
دومین وسیله ارتباط جمعی است و ابزاری تصویری است و قادر است احساسات تماشاگران را به تصرف خود در آورد.و دیگر اینکه در روشنگری افکاری عمومی و افزایش سطح آگاهی ها و اطلاعات مردم موثر افتد و اگر درست استفاده نشود باعث گمراهی و فساد اجتماعی میگردد. ابزاری برای انتشار اطلاعات، اشاعه  اندیشه ها ، و توسعه معلومات انسانی و ابزاری برای پرکردن اوقات فراغت و سرگرم کننده است.

17)تاریخچه پیدایش سینما را نام ببرید؟
برای انتقال مفاهیم با استفاده از زبان تصویر در بستر تاریخ ادامه یافت تا که لئوناردو داوینچی هنرمند ایتالیایی در باره تاریکخانه به حقایقی دست یافت.که نقطه عزیمت اختراع سینما قلمداد شد.و دانشمند بلژیکی ژوزف بلاتو در سال 1832 دستگاهی به نام چراغ زندگی (با شهر فرهنگ ساخت که با حرکت دادن چراغ تصاویر حرکت میکردند.اختراع سینماتوگرافی در سال 1895 م نصیب یک فرانسوی به نام لوئی لومیر گردید و دستگاهی که ساخت مدت 6 سال محبوبترین وسیله سرگرمی و ارتباط جمعی دنیا بود.در سال 1895 در آمریکا ،انگلستان ،فرانسه، آلمان انواعی از دوربین ها فیلم برداری ساخته شد.با آمدن فیلم ناطق در سال 1929 م تحولی شگرف در صنعت سینما پدید امد.
امروزه شماری چشمگیر از مردم جهان از سینما به عنوان وسیله تفریحی هنری آموزشی و...  استفاده میکنند.

18)نخستین فیلم سینمایی چه نام داشت وتوسط چه کسی ساخته شد؟
نخستین فیلم لومیر کارگرانی را هنگام خروج از کارخانه نشان میداد.و دیگر فیلم ها صحنه هایی از زندگی خانواده گی را می نمایاند.فیلم هایی مانند میدانبورس تیرن. آهنگران. طفلی که ماهی صید میکرد.یک حریق .چاشت طفل

19)اهمیت سینما در عصر ارتباطات را نام ببرید خلاصه توضیح دهید؟
الف)وسعت حوزه عمل      ب) قدرت نفوذ

سینما با ذهنی و اندیشه گروه زیاد از مردم سروکار دارد و اخبار و پیام خود را در اختیار میلیونها بیننده قرار میدهد.به لحاظ جنسیتی قابلیتی از حد وسیله سرگرمی و تفریحی فراتر رفته و بخاطر دارای قدرت نفوذ چشمگیر در مخاطبان به آن هنر هفتم میخوانند و به باور تحلیل گران ،سالن سینما هیپنوتیزم تبدیل شد.
از خصلت (عظمت نفوذ )برخوردار است وسعت عمل و نفوذ سینما را به عنوان یکی از وسایل ارتباط توده ای در عنصر ارتباطات قرار داده است و عضوی از خانواده ارتباطات که حدود یک قرن از تولدش میگذرد.

20)محورهای بنیادین پیام ضدفرهنگی سینمای غرب را نام ببرید؟
الف)ترویج خشونت    ب)سکس و بی بندو باری     ج) القای توهم برتری غرب معنای نژادی و فرهنگی    د)شکست ناپذیری غرب         ه) تحقیر فرهنگ شرق بویژه فرهنگ اسلامی

21)سینمادر ایران به طور خلاصه توضیح دهید؟
سه دوره : الف)دوره عصر فیلم صامت     ب) فیلم ناطق    ج) پیدایش صنعت سینمای ایران

الف)عصر فیلم صامت : دوران قاجار و در زمان مظفرالدین شاه و در سال 1900 م که مظفرالدین شاه به فرنگ سفرکرده بود برای تخستین بار دستگاه نمایش فیلم را دید.و دستور داد یکی از آنها خریداری کرد و در اختیار میرزا ابراهیم خان عکاس باشی قرار داد و نخستین فیلم ایرانی را در کشور فرانسه از جشن گل فراهم کرد.نخستین بار در سال 1307 در خیابان چراغ گازر توسط شخصی بنام صحاف باشی و دو سال بعد از آن فردی به نام دروس خان در خیابان لاله زار سالن نمایش جدید تاسیس کرد.

ب) دوره فیلم ناطق: در سال 1311 ش نخستین فیلم ناطق ساخته و دومین دوره تاریخ سینما در ایران اغاز شد.فیلم دختر لر که توسط شریک سینما در بمبئی ساخته شد

ج)پیدایش صنعت سینمای ایران: در این دوره فعالیت سینما ایران به دوبلاژ فیلم های خارجی محدود شد.دوبله بصورت زیرنویس و سبب گشت که سینما مشتریانی بیشتر بیابد.و در این مرحله فیلم سازان تجربه های نخستین را در زمینه فیلم سازی به دست آورند.

22)کارکرد های مثبت تلویزیون را نام ببرید؟
1-پرکردن اوقات فراغت کودک                 2- تلویزیون و اجتماعی شدن 

23)برخی از جنبه های اجتماعی شدن کودکان را نام ببرید؟
1- درک نقش جنسیتی       2-انتخاب شغل                3-نقش های خانوادگی
4- معلومات عمومی         5- سیاسی کردن              6- شکل گیری گروهای همسالان

 

24)تلویزیون و تاثیر منفی ان بر کودک و نوجوان؟
1- تاثیر فیلمهای مربوط به بزرگ سالان بر کودکان
2-اختلال بین فعالیتهای کودکان
3-تاثیر آگهی های تلویزیونی
4- رواج خشونت

 

25)راههای مقابله با کارکرد های منفی تلویزیون؟

1-توسط متولیان امر قفلهای الکترونیکی در اختیار والدین قرار گیرد.
2-محدود کردن تماشای تلویزیون کودکان باید در دستور کار برنامه های بهداشتی قرار گیرد.
3-والدین و مربیان درباره اهداف آگهی های تجاری و چگونگی ارزیابی آنها با کودکان
4-به موقع پخش کردن برنامه تلویزیونی
5- برنامه ریزی خانواده ها به گونه ای باشد که کودکان کمترین فرصت را برای تماشای تلویزیون آن هم برنامه های مخصوص خود را داشتهد باشد.

26)نقش رسانه در شکل دهی فرهنگ عمومی را نام ببرید؟

تبین و تعمیق باورهای دینی
بینش سیاسی عمومی جامعه
وحدت ملی
توسعه کلی

 

 

با تشکر از استاد گرانقدر و عزیز ، سرکار خانم زارعی نژاد

 

/ 2 نظر / 77 بازدید
مهدی

با تشکر از شما دوستان و استاد گرامی سرکار خانم زارعی نژاد

مهدی

با تشکر از شما دوستان و استاد گرامی سرکار خانم زارعی نژاد تقوی