چکیده سئوالات امتحانی (کلاس استاد ارجمند سرکار خانم آقاملا)

انواع رشته های هنرچیست ؟

مرمت و احیاء بناهای تاریخی –  طراحی صنعتی –  طراحی پارچه و لباس –  عکاسی –  باستان شناسی –  موزه داری –  فرش صنایع دستی –    مردم شناسی –  هنرهای تجسمی –  هنرهای سنتی –  سینما – چوب –  چاپ –  تلویزیون –  کارگردانی تلویزیون –  مجسمه سازی –  گرافیک  ( ارتباط تصویری ) –  تلویزیون و هنرهای دیجیتال –  موسیقی – تئاتر –  معماری
شاخه های گوناگون هنر را نام ببرید ؟
1- هنر های دستی 2- هنر ترسیمی 3- ادبیات 4- موسیقی 5- ورزش 6- حرکات نمایشی و ...
 هنر چیست ؟

هنر به همه کوشش های خلاق انسانی گفته می شود که ارتباط مستقیمی باتولید مثل نداشته باشد در مفهوم بزرگتر هنر در اصل یک واژه کلی برای اشاره
به حس و انگیزه انجام یک حرکت خلاق است از همین انگیزه خلاقیت تمامی تلاشهای انسانی سرچشمه می گیرد واژه هنر در پارسی به شکل" هونر" بوده است و از دوپاره "هو "به معنی خوب و" نر "به معنی مرد تشکیل یافته است
 
چند تعریف هنر  بنویسید‌؟

 هنر انعکاس تخیل و تصور هنرمند است

 هنر آفرینش زیبایی و نیروی دانایی است

 لذت و شعوری است که عینیت یافته

 تشبیهی از جهان است که ما از آن لذت می بریم

یک واژه کلی برای اشار ه به حس و انگیزه ، انجام یک حرکت خلاق است

سبک های هنری ( مکاتب )را نام ببرید ؟

v     نئوکلاسیزم چیست ؟ با تاکید بر سادگی فرم ، پیراستگی معنوی و خرد گرایی مطرح گردید

v     ناتورالیسم ( طبیعت گرایی ) چیست ؟ به معنای بازنمایی جهان عینی و مادی با محوریت طبیعت

v     کوبیسم ( حجم گرایی ) چیست ؟ مکتبی است که در آن نمایش توأم زوایای دید مختلف برای بیان کلیت مضامین وجود دارد

v     رمانیسم ( تخیل گرایی ) چیست ؟ مهمترین جنبش ادبی و هنری در قرن 19 میلادی است که در تقابل با خرد گرایی در انگلستان و آلمان مطرح گردید . هنرمندان این جنبش با استفاده از رنگها و با هویتی خرد گریز سعی در بیان احساسات و هیجانات خود دارند . مهمترین مرکز تولید آثار هنرهای تجسمی رمانیسم ها انگلستان است 

v   سمبولیزم چیست ؟ جنبشی است در ادبیات و هنرهای بصری که ریشه در رمانیسم داشته و به نفی تجسم عینی پرداخته و مفاهیم را با نمادها القاء می کند

v     فتو ریسم ( آینده نگری ) چیست ؟ هنرمندان این سبک باتایید و تاکید بر تکنولوژی و ماشینیسم در صدد تاکید بر مفاهیمی چون حرکت ، سرعت و شتاب می باشد

 

 

v     تاشیسم چیست ؟ 1945 – یکی از شیوه های ساده هیجان گرایی است از نام فرانسوی به معنی لکه ای دارای رنگ محو گرفته شده است این جریان توانایی را بوجود آورد که نقاش بتواند احساسات درونی خود را مستقیما با احساس بیان کنند اولین هنرمند این روش "ولز" است

v     ساختار گرایی : این گروه بر اصول هندسی و فن آوری بنا شده است و کاملا بی اعتماد بودند چراکه آنها دنیا را
 بی اعتماد می دیدند آنها با حالتی تندرو با سنت مخالف بودند در کل ساختار گرایی پوشش بر دوره ای از هنر بود که کار گروه را شرح می داد و با تاکید بر اصول هندسی و فن آوری بنا شده بود .

مبانی هنرهای تجسمی چیست ؟
ایجاد آثار هنرهای تجسمی و درست درک کردن نیاز به یک شناخت اولیه از اصول و مبانی هنرهای تجسمی دارد به همین دلیل این مبانی را  می توان به الفبا و درک زبان و ابداع در هنرهای تجسمی و بصری تعریف کرد
هنر های تجسمی  شامل چه چیزهایی می شود ؟

عکاسی ، گرافیک ، نقاشی ، مجسمه سازی ، طراحی و به طور کلی میتوان می گفت همه هنرهایی که به صورت بصری ارائه می شوند یا با تصویر سروکار دارند اصول و مبانی مشترکی دارند که مبانی هنرهای تجسمی همان تصویر کردن و درک آثار هنرهای تجسمی است .
 
عناصر و کیفیت نیروهای بصری در هنرهای تجسمی به چند بخش تقسیم می شود نام ببرید ؟
الف ) بخشی که با آنها  به طور فیزیکی سروکار داریم مانند : نقطه ، خط ، سطح ، رنگ ، بافت ، اندازه ، تیرگی و روشنایی ،  حجم و ...
ب ) کیفیت های خاص بصری که بیشتر حاصل تجربه هنرمند است در به کار بردن عناصر هنری مانند تعادل ، تناسب ، هماهنگی و ...
هنرهای تجسمی تعریف کنید ؟
کلیه هنرهایی که درجریان آفرینش آنها حس بینایی عامل اصلی باشد آنها را هنرهای تجسمی ( بصری ) می نامیم .
یکی از مهمترین زبانهای بی کلام است که از طریق آن بیشترین و گسترده ترین مفاهیم توسط جوامع مختلف انسانی از نژادها و ملیت های گوناگون دریافت می گردد. مفاهیمی که از طریق هنرهای تجسمی قابل درک و دریافت
می باشند توسط عناصر بصری مانند : خط ، نقطه ، سطح ، شکل ، رنگ ، بافت و ... ابراز می گردد .

عناصر اصلی بصری کدام اند ؟

نقطه – سطح – خط - حجم

 

هنرهای تجسمی را تعریف کنید ؟

 به طور کلی عناصر نقطه ، خط ، سطح و حجم عناصری هستند که پدیده های 3 بعدی موجود در فضا را می سازد و در اصطلاح هنری به آن عناصر جرمی –  فضایی می گویند . هرشکلی را در طبیعت می توان به یکی از این عناصر و یا ترکیبی از آنها خلاصه و ساده کرد . این 4 عنصر اصلی را که ما همواره در طبیعت می بینیم و درباره آنها فکرمی کنیم در رابطه با نور ، حرکت ، رنگ و زمان قابل تغییر می باشند
نقطه را تعریف کنید ؟

هیچگونه بعدی ندارد  -   فضا را اشغال نمی کند -  در ابتدا و انتهای هر خط قرار دارد و بالاخره از تقاطع و تماس دو خط بوجود می آید و بدین لحاظ ارزش بصری ندارد اما از دیدگاه هنرهای تجسمی عنصری است بصری ، اثر نوک مداد یا قلم ما بر روی کاغذ سفید نقطه کوچکی است که در خود به اندازه لازم انرژی بصری ذخیره دارد و قادر است توجه هر چشمی را به خود جلب نماید . نقطه کوچکترین و ساده ترین عنصر بصری است اما در عالم هنرهای تجسمی شکل و اندازه نقطه در موقعیت های مختلف تغییر می کند به طوری که مثلا لکه ابری در آسمان ، ساختمانی در یک شهر ، قایقی در دریا نقطه محسوب می شود بنابراین باید توجه داشت که نقطه نسبت محیط در فضای اطراف ما نقطه خوانده می شود مثلا پنجره روشن یک ساختمان از فاصله دور
یک نقطه به نظر می آید حال اگر به آن ساختمان نزدیک شویم و درکنار آن پنجره قرار گیری دیگر نقطه به نظر نمی آید .

خط چیست ؟از به هم پیوستن نقطه ها بوجود می آید نشان دهنده جهت و موقعیت است و مرز سطح را تشکیل می دهد و آن را محدود می کند و بعنوان یک عنصر با ارزش بصری در خود انرژی و نیروی زیادی دارد . خط از عناصر بسیار ارزشمند هنرهای بصری و از مهمترین عنصر های طراحی است که در جریان آفرینش هنرهای تجسمی نقش اساسی ایفا می کند .  خط اغلب بیان کننده عواطف ، احساسات و نشانگر تفکر، اندیشه و آرمانهای ذهنی هنر مند است خط از لحاظ بیان حالتهای روانی دارای ویژگیهایی است که در آفرینش های هنری مورد استفاده هنرمندان قرار می گیرد مثلا خط زخیم : خشونت و سختی  خطراست و عمودی: ایستایی و مقاومت  خط شکسته: هیجان را القاء می کند خطی که بر خط افقی عمود شده باشد : بیان کننده تعادل دو عنصر متضاد است خط عمود :که بیان کننده ایستائی و مظهر فشار و قوه جاذبه زمین می باشد که ترکیب این دو خط از لحاظ بصری استحکام ویژه ای را القاء می کند که نشانی است نمادین از تجربه تعادل و ایستادن انسان بر سطح زمین خط مایل : بازگو کننده تحرک و عدم ایستائی است ، حالت فروپاشی را نشان می دهد در حالیکه خط زاویه دار: بعلت دو عنصر همسان در یک نقطه همدیگر را تقویت میکنند بیان کننده قدرت و تحرک بوده و از لحاظ بصری نیروی کشش و جاذبه را القاء می کند معنی خط نسبت به فضا و محیط اطراف خود مانند نقطه متغیر است خط ممکن از لحاظ بصری زمانیکه از داخل هواپیما به شهر نگاه می کنیم هر خیابان خطی محسوب میشود .

 سطح را تعریف کنید؟
عنصری است با دو بعد طول و عرض و بدون ارتفاع که بوسیله خط محدود شده است سطح ممکن است روی یک جسم ، یک منطقه و یا یک مزرعه باشد 
الف ) سطح صاف : کف خیابان
ب ) سطح پست و بلند : معماری های بومی ، سطح بام خانه های قدیمی ، امواج دریا
ج ) سطح شفاف ( شیشه ای
) :  نور و تصویر از آن عبور می کند مانند شیشه ، کاغذهای رنگی نازک سطح ها به دو دسته هندسی و غیر هندسی تقسیم می شوند
د) سطح پیچیده : مته ها فلزی
حجم را تعریف کنید ؟

عنصری است دارای سه بعد طول و عرض و ارتفاع
ویژگیهای مختلف عنصر 3 بعدی (حجم) :
1. حجم ممکن است جسمی سخت و محکم باشد مانند یک تکه سنگ
2. ممکن است از حرکت سریع و چرخش یک سری نقطه ، خط یا سطح بوجود آید مثلا از حرکت سریع
و چرخش یک میله فلزی می توان در فضا حجمی بوجود آورد که با دست قابل لمس نیست مثل حجم مجازی
هنر های هفت گانه را نام ببرید ؟
1. موسیقی
2. ورزش و حرکات نمایشی
3. صنایع دستی مثل مجسمه سازی
4. ترسیمی مثل خطاطی و نقاشی
5. ادبیات مثل شعر و نثر
6. معماری
7. هنرهای نمایشی مثل فیلم و سینما
چامه چیست ؟
یکی از کهن ترین گونه های ادبی و شاخه ای از هنر است
شعر را تعریف کنید؟
یک گونه  ادبی است که در آن از زیبایی های سطح و فرم زبان بیان هنری احساسات و تکنیک های خاص بهره گرفته شده می شود . آثار ادبی را به دودسته اصلی نثر و شعر تقسیم میکنند که معمولا از جهت خوانش ، زبان و تکنیک ها توسط مخاطب قابل باز شناسی هستند .
 
عکس چیست ؟
 
عکس به معنی ضبط نور می باشد و این عملا از بازتاب نور ارسالی به یک شیء یا سوژه و ضبط آن بر روی فیلم عکاسی یا حافظه می باشد . 
 عکاسی را توضیح دهید؟

به فرآیند ثبت تصاویر به وسیله دریافت و ثبت نور بر روی یگ سطح حساس به نور گفته می شود . الگوهای نوری باز تابیده شده از اشیاء بر روی سطح حساس به نور تاثیر می گذارد و باعث ثبت تصاویر می شود .

 عکاسی در ایران از چه تاریخی شروع شد؟

این هنر در دسامبر 1842 وارد ایران شد ناصر الدین شاه به این فن علاقه فراوانی داشت و خود نیز عکاسی می کرد . آلبوم خانه کاخ گلستان تعداد زیادی از عکس های قدیمی را درخود دارد .

اسلاید چیست ؟

اسلاید به واحدتصویری شفافی از قیلم مثبت تهیه شده که بوسیله نورافکن برروی پرده نمایش منعکس می شودگویند

فیلم استریب چیست ؟

عبارتست از یکسری عکسهای ثابت که در روی یک حلقه نوار فیلم مثبت 35 میلی متری پشت سر هم با نظم و تزتیب معین چاپ شده باشد . فیلم استریب فاقد خصوصیت حرکت می باشد .

تاریخچه روند آفرینش آثار هنری توضیح دهید؟

 بشر رد طول تاریخ همواره به تلاشهای گوناگونی دست زده تا باورها و آرمانهای انسانی خویش را در قالب شکل های مختلف بیان و به دیگران منتقل کند به راستی اگر آفرینش های هنری در تمدن بشر نبود چه بسا بسیاری از جلوه های فرهنگ جامعه انسانی ناشناخته باقی می ماند از این رهگذر هزاران سال است که آگاهی و شناخت ما از انسان و فرهنگ او امکان پذیر گشته و هنرهای گوناگون همچون موسیقی ، شعر ، نقاشی ، معماری ، مجسمه سازی ، تئاتر و ... به معنای یکی از راههای بیان دانش و اشتیاق بشر نقش ارزنده ای در بافت کلی فرهنگ جامعه بزرگ بشری ایفا کرده است .

مراحل آفرینش یک اثر هنری را توضیح دهید ؟

مرحله دریافت، مرحله تحلیل ، مرحله آفرینش که به ترتیب بر 3 راس اصلی مثلث آفرینش قرار دارند

  مرحله دریافت چیست ؟

 اساس تفکر انسانی دریافت حسی است که اندیشه هنرمند را شکل می دهد پندارها و آرمانهای ذهنی او را پی ریزی می کند و نیروی تخیل و تصور وی را باور می سازد .

مرحله تحلیل چیست؟

مرحله تحلیل در جریان آفرینش هنری زمانی آغاز می شود که هنرمند بعد از دریافت های حسی خویش از جهان پیرامون خود به منظور بیان اندیشه های ذهنی خود دست به انتخاب شکل هایی نمادین می زند در این هنگام ذهن هنرمند از راه شهود و الهام و نیز با تاثیر پذیری از ویژگیهای فرهنگ ذخیره فردی در چگونگی شکل و صورت نماد یا اندیشه مذکور تغییراتی بوجود می آورد و به صورت ذهنی جایگزین صورت عینی می شود .

 مرحله آفرینش چیست؟

 آنچه در مرحله تحلیل در روند آفرینش هنر زاده می شود عصاره یک سلسله تجزیه و تحلیل ذهنی ذهنی است که در نهایت به صورت شکلهای ذهنی و تخیلی آماده ابراز بیان می شوند در مرحله آخر آن را آفرینش می نامیم .

 

 

 

وجه اشتراک آثار هنری را توضیح دهید ؟

 تخیل بعنوان مهمترین عامل در شکل گیری اثر هنری - عاطفه و احساس هنرمند وجه اشتراک دیگر آثار هنری است که همه آثار هنری از عاطفه و احساس هنرمند شکل می گیرد – چند معنایی بودن و منشور مانندی وجه اشتراک تمام آثار هنری است این جنبه از خصایص آثار هنری در واقع از دو ویژگی قبلی که بر شمردیم نتیجه می شود بدین معنی که هر پدیده ای که عنصر اصلی آن تخیل و عاطفه باشد بی شک نمی تواند معنای تک بعدی داشته باشد از این روست که هرکس در برابر آثار هنری می ایستد دریافت و اسنباط خاصی دارد .

 هنرهای بصری – زبان بی کلام را توضیح دهید ؟

 بشر همواره برای بیان ایده ها و آرزوها و آرمانهای ذهنی خویش زبانهای مختلفی را به کار گرفته است که هنرهای بصری یکی از ارزنده ترین و گویا ترین این زبانها ست . زمانیکه بشر موفق به اختراع خط نشده بود تنها وسیله بیان مفاهیم ذهنی او خطوط تصویری بود تصویرهایی که بشر برای ابراز عقاید و اندیشه های خود بر صخره ها و دیواره غارهای محل زندگی خود حک کرده است ، نمادهایی هستند که با کشف معانی آنها به زندگی بشر اولیه و چگونگی ارتباط های با یکدیگر پی می بریم .

مبانی هنرهای بصری را توضیح دهید؟

کلیه هنرهایی که درجریان آفرینش آنها حس بینایی عامل اصلی باشد آنها را هنرهای تجسمی یا بصری می نامیم . هنر به طور کلی پوشش

 موسیقی چیست ؟

به هر نوا و صدایی که شنیدنی و خوشایند باشد موسیقی گفته می شود

و انسان یا هر موجود زنده را دچار تغییر کند .

  تاریخچه موسیقی در ایران را توضیح دهید ؟

  موسیقی ایران با قدمتی 2800 ساله از قدیمی ترین ، پیچیده ترین موسیقی های جهان به شمار می رود ایران در زمینه موسیقی دارای قدرت و پیشینه درخشان بوده است به طوری که گفته می شود قدیمی ترین آثاری که وجود موسیقی در زندگی بشر دلالت دارد در ایران یافت شده است تصویر حکاکی شده یک چنگ در سیستان مربوط به 8000 سال پیش یافت شده است در تاریخ کهن ایران خط نت وجود داشته است به طوری که باربد مرد طلایی موسیقی ایران در زمان ساسانیان رهبر ارکست بوده است که برای خسرو پرویز در کاخ او به اجرا پرداخته است وجود حکام نالایق و عدم درک صحیح آنها از هنر موسیقی باعث شد گنجینه موسیقی ایران از بین برود موسیقی ما در تاریخ حالت کلاسیک داشته که تبدیل به موسیقی محلی شد تا اینکه در عصر قاجار امیرکبیر در ایران قدرت یافت و دوباره روحی تازه در کالبد موسیقی دمید با زحمات علی اکبر فراهانی ردیف موسیقی ایران تثبیت شد . نکته ای که در اینجا باید به ان توجه داشت این است که

دستگاه های  موسیقی ایرانی را نام ببرید ؟

موسیقی ایران دارای هفت دستگاه است که عبارتند از : همایون – شور – نوا – سه گاه  چهار گاه -  راست پنج گاه – ماهور 

/ 0 نظر / 12 بازدید