نمونه سئوالات درس استاد ارجمند زارعی نژاد

 

 

                                     به نام خداوند مهربان

1-اختیارات و وظایف مدیران در ساختمان را توضیح دهید؟مدیر ساختمان مسئول حفظ و اداره ساختمان است و در واقع تصمیم های مجمع عمومی را به اجراء در می آورد .مدیر برای مدت دو سال انتخاب میشود .البته ممکن است مجمع برای سالهای بعد هم او را انتخاب کند .

2-سخن حضرت علی (ع)در رابطه با حقوق شهروندی را بیان کنید ؟خداوند سبحان حقوق بندگانش بر حقوق خودش مقدم دانسته است ،پس هرکه حقوق بندگان را رعایت کند ،به ادای حقوق خداوند منجر خواهد شد.

3-مهمترین حقوق شهروندی را نام ببرید؟1-دسترسی به اطلاعات -2-حریم خصوصی -3-شفافیت و رقابت -4-حقوق اقتصادی و مالکیت

4-کودکان و حقوق شهروندی را به طور مختصر توضیح دهید ؟سازمان های بسیاری در زمینه دفاع از کودکان و آموزش مسائل مختلف به کودکان فعالیت میکنند .گاهی اوقات این فعالیت ها تخصصی است ولی به نظر می رسد ،توجه به  بعضی مسائل که مهم و حیاتی هستند ما را از پرداختن به مسائل بازداشته است .کودکان در جامعه شهری با مسائل تلخی نظیر خشونت ،کودک آزاری ،و غیره ...مواجه هستند .مسائل مربوط به کودکان کار و خیابان تا بزهکاری کودکان و مسائل جنگ که به دلیل شدت و اهمیت خاصشان بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند و از سوی حامیان حقوق کودک مطرح شده و بر آنها پا فشاری می شود .

5-اخلاق رانندگی در حقوق شهروندی را توضیح دهید ؟مراد از اخلاق رانندگی ،بیان قوانین راهنمایی و رانندگی و بیان مهارتها و اصول فنی رانندگی نیست ،بلکه مراد از اخلاق رانندگی بیان باید ها و نباید ها اخلاقی در امر رانندگی است ،بیان مسائلی که در قوانین راهنمایی و رانندگی بیان نشده است ،یعنی به لحاظ قانونی انجام دادن یا ندادن آن اعمال جایز است ،ولی به لحاظ اخلاقی ممکن است انجام آنها الزامی یا ممنون باشد .

6-اصول اخلاقی حاکم بر رانندگی را نام ببرید ؟1-پرهیز از اذیت وآزار دیگران -2-ضمانت صدمات و خسارات وارده بر دیگران -3-رعایت کامل قوانین و احترام به حقوق دیگر ان

7-حقوق شهروندی چیست ؟حقوق شهروندی آمیخته ای است از وظایف و مسئولیت ها ی شهروندان در قبال یکدیگر ،شهر و دولت یا قوای حاکم و مملکت و همچنین حقوق و امتیازاتی که وظیفه تامین آن حقوق بر عهده مدیران شهری (شهرداری )دولت یا به طور کلی قوای حاکم می باشد .

8-مبانی حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی چگونه است توضیح دهید ؟در این ارتباط ،نظام جمهوری اسلامی در ایران که بر محور های اسلامی و مردم سالاری استوار شده ،از اصول و مولفه های هر دو در تدوین قانون اساسی خود بهره گرفته است .به طوری که میتوان ساختار قانون اساسی کشورمان را الهام گرفته از ارزشها و هنجارهای اسلامی و دموکراتیک دانست .

9-شهروند را توضیح دهید ؟شهروند از دو کلمه "شهر"که جامعه انسانها را در بر میگیرد و "وند"به معنای اعضای وابسته به این جامعه می باشد ،شکل گرفته است .

10-اهم تکالیف شهروندان در جامعه را نام ببیرد؟1-احترام به قانون و رعایت آن -2-مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی -3-پرداخت مالیات و سایر عوارض قانونی -4-حفظ امنیت و عدم اخلال در نظم عمومی جامعه .

11-فعالیت های پایگاه خدمات اجتماعی (مددکار اجتماعی )را نام ببرید ؟1-شناسایی کانون های آسیب پذیرو آسیب دیده  -2-معرفی کودکان فرار به بهزیستی -3-برگزاری جلسات با ساکنین محله -4-خدمات دهی به افراد در معرض آسیب .

12-حق در اصطلاح حقوق را توضیح دهید؟حق اختیاری است که قانون برای فرد شناخته تا بتواند عملی را انجام یا آن را ترک کند ،چنان که گفته می شود حق مالکیت ،حق تصرف .

13-حقوق مدنی شامل چه مواردی است ؟1-آزادی بیان -2- حق مالکیت -3- تساوی در برابر قانون

14-حقوق مدنی در اسلام را توضیح دهید ؟از جمله مسائل مهم حقوق شهروندی در اسلام توجه به کرامت انسانها به عنوان اشرف مخلوقات ،ارزش حیات و زندگی افراد ،برابری بدون توجه به نژاد،رنگ ،پوست و ...،هدفمند نمودن خلقت انسانها می باشد در واقع همه موجودات برابر و دارای حقوق مساوی هستند که همگی ملزم به رعایت آن هستند.

 

به کوشش دوست عزیزم آقای بایرامی 

/ 0 نظر / 8 بازدید