شناخت گردشگری

 1. 1.      مراحل اصلی رفتار گردشگر را نام ببرید ؟( 4 مورد )

فعالیتهای قبل از سفر که شامل کسب اطلاعات از منابع گوناگون ، ذخیره جا برای سفر در وسایل حمل و نقل و اقامتگاه ها است .

انجام سفر ابتدا به مقصد و برعکس که ممکن است مدتی بیش از یک روز را در بر گیرد .

فعالیتهایی که گردشگر در مقصد انجام می دهد ، همچون بازدید از جاذبه یا شرکت در یک رویداد که ماهیتی بسیار متنوع دارد .

رفتارهای پس از سفر ، از قبیل چاپ عکس و فیلم گرفته شده در طول سفر و بیان خاطرات سفر برای دیگران .

 1. اقسام گردشگری از دید سازمان جهانی جهانگردی را نام ببرید ؟

 1- گردشگر بین الملل            1/1 -  گردشگر ورودی :  ورود گردشگران غیر مقیم به یک کشور

                                          2/1 - گردشگر خروجی : خروج اتباع یک کشور جهت بازدید از کشور های دیگر

2 – گردشگر درون مرزی : بازدید مردمان یک کشور از نقاط داخل همان کشور مثل ایرانگردی .

3 – گردشگر داخلی : حاصل جمع گردشگری درون مرزی و گردشگر ورودی می باشد .

4 – گردشگر ملی : حاصل جمع گردشگر درون مرزی و گردشگر خروجی می باشد .

 1. مسافر را تعریف کنید ؟

مسافر کسی است که بین دو یا چند کشور یا چند محل در داخل یک کشور سفر می کند .

 1. چشم انداز های مختلف گردشگری را نام ببرید ؟

رویکرد سازمانی ، رویکرد محصولات ، رویکرد تاریخی، رویکرد مدیریتی ، رویکرد اقتصادی ، رویکرد جامعه شناختی ، رویکرد جغرافیایی  رویکرد میان رشته ای ، رویکرد سیستمی

 1. ویژگیهای صنعت گردشگری کدامند نام ببرید و تعریف کنید ؟

اساس صنعت گردشگری بر وجود و بهره مندی از تفاوت استوار است : گردشگران برای بهره مندی از چشم اندازها و محیط هایی همچون محیط زندگی خود ، دیدار با مردمانی همچون سرزمین خود و بازدید از اماکن و میراث های فرهنگی مطابق با جامعه خود به طور معمول پای به سفر نمی گذارند ، بلکه این وجود اختلاف ها و تفاوت ها است که جذابیت سفر را افزایش می دهد .

گردشگر برای بهره مندی از کالا و خدمات صنعت گردشگری ناگزیر از سفر به سرزمین مقصد است : به این ترتیب هزینه حمل و نقل در این صنعت بر خلاف صنایع دیگر از عهده عرضه کننده برداشته و متقاضی آن را تقبل می کند و نکته مهم دیگر امکان انتخاب سیستم حمل و نقل است که می تواند بسته به مورد از هواپیما و کشتی و راه آهن و ... حتی اشکال غیر متعارف استفاده نماید .    

فعالیتهای مرتبط با صنعت گردشگری بر خلاف جریان معمول زندگی گردشگران شکل می گیرند :  به تعبیر روشن تر گردشگران جهت بهره برداری از تولیدات این صنعت کارهایی را انجام می دهند و به شیوه ای عمل می کنند که با هنجارهای معمول زندگی ایشان در موطن سنخیتی ندارد مثل حذف از ساعات کار از برنامه روزانه یا تغییر در برنامه غذایی

نقش نظام اطلاع رسانی در صنعت گردشگری چشمگیر است : چون تنها راه اطلاع یابی از خصایص مقصد گردشگری سفر است ، نقش اطلاعات و اطلاع رسانی در معرفی کالا و خدمات اهمیت بیشتری می یابد .

صنعت گردشگری فصلی است : جاذبه های گردشگری بخصوص جاذبه های طبیعی همچون سواحل ، کوهسارها ، بیابانها ، و نظایر آن اغلب در فصل های خاصی از سال توجه گردشگران را به سوی خود جلب می نماید .

گردشگری صنعتی کاربر است : این موضوع از آن رو اهمیت بسیار دارد که بر خلاف روندهای جاری در پیشرفت اقتصادی کشور ها
که گرایش به استفاده از تکنولوژی های سرمایه بر دارد ، این فعالیت در گشایش فرصتهای شغلی برای جوامعی که معضل بیکاری دارند و از جاذبه و قابلیت های صنعت گردشگری برخوردارند   

کالاها و خدمات تولید شده در صنعت گردشگری عمدتاً غیر قابل انبار کردن هستند : این ویژگی را که درو اقع باید از خصایص منفی
و نقاط آسیب پذیر گردشگری دانست ، به عنوان یکی از وجوه متمایز کننده این صنعت از بسیاری فعالیت هایس اقتصادی دیگر می توان بر شمرد . مثل اتاق های خالی هتل یا رستوران ، صندلی خالی در هواپیما

صنعت گردشگری دارای منافع غیر اقتصادی بسیار است : این موضوع که یکی از نقاط قوت این صنعت به عنوان فعالیتی چند بعدی است از نقاط تمایز آن با بسیاری تولیدات کالاها و خدمات دیگر نیز به شمار می رود . بعوان مثال گردشگری را به عنوان ابزاری در گسترش ایده گفتگوی تمدن ها

سمت تقاضا در صنعت گردشگری به شدت تحت تاثیر عوامل غیر اقتصادی قرار دارد : وقوع بی ثباتی های سیاسی ، تروریسم و گسترش بیماری های خاص از جمله مسائلی هستند که می توانند به آسیب پذیری جدی صنعت توریسم یک منطقه منجر شوند . برای مثال پیامدهای حادثه 11 سپتامبر در حمله به برجهای دوقلو بر کسی پوشیده نیست . روی دیگر این سکه رشد صنعت گردشگری در مناطق امن جهان است ، چنانچه اروپا همچنان در عرصه جذب گردشگران بخوبی عمل نماید .

گردشگری صنعتی چتری است : به آن معنا که طیف وسیعی از کالاها و خدمات در این صنعت عرضه می شود و این کالاهاو خدمات خود به عنوان محصول نهایی از سوی مصرف کنندگان تقاضا می شوند . حمل و نقل ، خدمات اقامتی ، اغذیه و نوشیدنی ها

بهره مندی محصولات صنعت گردشگری حاصل تعامل اجتماعی میان عرضه کننده و متقاضی است : یعنی رابطه ای میان این
 دو برقرار می شود که در آن مشخصه ها و ویژگی های محصول از قبیل کیفیت و قیمت تمام شده حسب توافق دو طرف تعیین می شود  به این ترتیب کیفیت خدمات ارائه شده در صهعت گردشگری بیش از آن که تابع استاندارهای معینی باشد تحت تاثیر عوامل انسانی
 ( توانایی ها و تجربه عرضه کننده ) قرار دارد .

گردشگری یک بخش پیشرو در اقتصاد به شمار می آید : این صنعت می تواند نقش لوکوموتیو رشد را در اقتصاد دارای پتانسیل های گردشگری ایفا نماید . زیرا بواسطه وجود پیوند های پیشین و پسین متعدد ، بسیاری فعالیتهای اقتصادی بدان وابسته اند .

محصولات صنعت گردشگری قابل بهره برداری دو گانه اند : به بیان دقیق تر کالاها و خدمات گردشگری به طور عام هم از سوی گردشگران و هم از سوی ساکنان محلی بهره برداری می شوند مثال سرمایه گذاری در زیرساخت ها نظیر امنیت ، ارتباطات و بهداشت

اغلب واحد های فعال در صنعت گردشگری کوچک هستند : البته این صنعت فعالیت عظیم نظیر شرکتهای حمل ونقل هوایی ، هتل های زنجیره ای بین المللی را نیز در بردارد و تمایل به ادغام در این صنعت نیز به چشم می خورد ، لیکن همچنان بخش اعظم ارائه خدمات و کالاهای گردشگری در اختیار واحدهای کوچک ، کاربر و یا سرمایه پایین است . 

صنعت گردشگری نسبت به تغییرات درآمد و قیمت بسیار حساس است : اگر چه از یک سو حساسیت بیشتر نسبت به تغییرات قیمتی و رقابت قیمتی در این صنعت را توجیه می نماید و عمدتاً به عنوان یک نقطه آسیب پذیر گردشگری تلقی می شود مثال با هرگونه تغییرات در درامد افراد به سرعت بر تقاضای ایشان از محصولات صنعت گردشگری تاثیر می گذارد .

بسیاری مشاغل در صنعت گردشگری فصلی هستند : ویژگی عام فصلی بودن صنعت سبب می شود که بنگاههای فعال در گردشگری در دوران رکود تقاضا با نیروی کار مازاد مواجه باشند مثال یک هتل در کنار ساحل یا در کنار پیست اسکی

اغلب شاغلین صنعت گردشگری را زنان تشکیل می دهند : به طور عمومی و در سراسر جهان نظر به ماهیت فعالیت در صنعت گردشگری که صنعتی مبتنی بر عرضه خدمات است شاعلین زن نقش و سهم توجهی در بازار کار این صنعت ایفا می کنند .

اغلب شاغلین صنعت گردشگری را جوانان تشکیل می دهند : شواهد آماری حاکی ار آن است که صنعت گردشگری از نظر
نیروی انسانی صنعتی جوان به شمار می رود . جذابیت های خاص صنعت ، نیاز به تحرک و تطبیق پذیری و یا اشتغال نیمه وقت 

 1. عوامل موثر بر صنعت گردشگری کدامند ؟

افزایش اوقات فراغت ، گسترش شهر نشینی ، دگرگونی در نگرش نسبت به سفر ، افزایش سطح درآمد سرانه

 1. پیشرفتهای فنی عرضه در صنعت گردشگری را توضیح دهید ؟

گسترش صنعت گردشگری را تنها نمی توان مرهون عوامل موثر بر تقاضای آن دانست و در واقع تقاضا یک سوی بازار است و عرضه به عنوان تامین کننده خواسته مشتریان در مقابل آن است به عنوان مثال : هرچه در طول تاریخ گردشگری ملاحظه می شود که مردم
با انگیزه های مختلف قصد سفر می کنند ، باید از سوی دیگر ابزار ها و امکانات متناسب با تامین خواسته آنها نیز فراهم باشد . از این رو پیشرفت تکنولوژی و سهولت و سرعت موجب پیشرفت در صنعت گردشگری است و در کنار الزام به سفر برای تجارت ، زیارت و ... کارونسراهای کهن به هتل های مدرن و اسباب سفر از چارپایان و کالسکه ها تا هواپیماهای مافوق صوت تحول یافته است .  

 1. چشم اندازی بر صنعت گردشگری در عصر حاضر به چه معنا ست ؟

سازمان جهانی جهانگردی در پایان قرن بیستم میلادی صنعت گردشگری را در ردیف نخست صنایع کسب کننده درآمد صادراتی معرفی کرد . در سال 1999 گردشگری بزرگترین صنایع صادراتی جهان یعنی خودرو سازی ، شیمیایی و ... را پشت سر گذاشت و رقم صادرات آن 550 میلیارد دلار رسید . آینده این صنعت کاملاً خوش بینانه است و علیرغم مشکلاتفراروی  اقتصادی گردشگری در ردیف 3 صنعت عمده صادراتی قرار دارد .

 

 1. انواع گردشگری را نام ببرید و تعریف کنید ؟

گردشگری فرهنگی   تاریخی : به اجمال گردشگری تاریخی – فرهنگی را می توان نوعی از گردشگری دانست که گردشگر در آن در جستجو ، فراگیری و تجربه درباره فرهنگ حال و گذشته جامعه خود یا دیگران می پردازد .

گردشگری ماجراجویانه:گونه ای از گردشگری است که مهترین هدف آن ایجاد هیجان برای گردشگر است مثل قایقرانی ، صخره نوردی

گردشگری ورزشی : گردشگری مبتنی بر ورزش بخش یا نوعی از گردشگری شناخته می شود که مشتمل بر مشارکت در فعالیتهای ورزشی است . شامل شرکت در رقابتهای ورزشی ، ممکن است خود ورزشکار باشند یا از اعضای همراه تیم مثل پزشک یا سرپرست باشد .

گردشگری درمانی : مردمان بسیاری در سراسر جهان به منظور کسب آرامش و درمان سفر می کنند و سابقه بسیار طولانی دارد .

گردشگری انبوه یا تفریحی : بزرگترین بازار گردشگری جهانی را که اغلب گردشگری تعطیلاتی نیز خوانده می شود تشکیل می دهد .

گردشگری نوستالژیک : خاطرات و تجارب ایام گذشته عنصری برانگیزنده برای سفر به مقاصدی است که فرد پیشتر در آن حضور داشته و به نوعی با ذهن و شخصیت او ییوند خورده است .

گردشگری روستایی : با شهری شدن زندگی علی الخصوص در جوامع پیشرفته زندگی روستایی مفهومی دور از ذهن دارد و این موضوع انگیزه اصلی تبدیل شدن روستا به یک مقصد گردشگری است .

گردشگری قومی : گاه گردشگران با هدف مطالعه و بررسی ویژگیها ، آداب و سنن و روش زندگی  یک قوم خاص به مناطق اسکان آنها سفر می کنند  .

گردشگری شهری : جابجایی و سفر اشخاص به محیط های شهری جز محیط اقامت متعارف آنها به منظور جمع آوری اطلاعات
 کسب تجربه و تامین خواسته هایی که سفر به انگیزه آنها انجام می پذیرد . بازدید از یک سایت تاریخی یا شرکت در یک همایش علمی

گردشگری مبتنی بر کسب و کار : بسیاری از مردم جهان به منظور انجام وظایف کاری خود سفر می کنند و گردشگری نیز می کنند .

گردشگری مذهبی : مثل زیارت خانه خدا و سایر اماکن مذهبی

گردشگری مبتنی بر رویدادها : مسابقات ورزشی ، اجلاس های بین المللی ، نماشگاههای تجارتی بین المللی

طبیعت گردی : میان گردشگری بر مبنای محیط طبیعی و انواع دیگر همپوشانی های متعددی وجود دارد به عنوان مثال دریا و محیط آبی

گردشگری برای دیدار دوستان : پیوستن مجدد به سایر اعضاء خانواده مهاجرت کرده به دلایل مختلف حتی برای مدتی کوتاه  عاملی برای مسافرت و گردشگری است .

 

 

10. در مورد تور گردان ها مختصراً توضیح دهید ؟

سازمان هایی که خود را تور گردان می خوانند ، از وظایف مشخصی در صنعت گردشگری برخوردارند ، آنها عناصری همچون حمل ونقل  اقامت و سایر خدمات را به صورتی جداگانه خریداری کرده و ضمن ترکیب آنها با یکدیگر به صورت یک بسته سفر به شکل مستقیم یا غیر مستقیم به مشتریان ( متقاضیان سفر ) عرضه می نمایند .  البته مشتریان نیز خود می توانند چنین کاری انجام دهند یعنی اجزای مختلف سفر را مجزا خریداری کنند و باهم ترکیب کنند بنابر این ارزش و اهمیت کار تورگردان ها آن است که می توانند این اجزاء را به صورت عمده خریداری و تهیه نمایند و  بسته سفر را از نظر کیفیت ، قیمت و امنیت تدارک ببینند .

 1. دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی را توضیح دهید ؟

دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی به عنوان عنصری واسطه میان عرضه کنندگان اصلی خدمات همچون تورگردانان یا شرکت های حمل و نقل و هتل ها از یک سو و گردشگران متقاضی سفر از طرف دیگر عمل کنند . این دفاتر با برقراری مواجهه میان عرضه کننده و متقاضی در واقع شکل دهنده بازار گردشگری هستند ازاین رو آشنایی با عملکرد این موسسات بسیار حائز اهمیت است .

 1. صنعت حمل و نقل را توضیح دهید؟

صنعت گردشگری حاصل مسافرت و اقامت مردم در خارج از مناطق بومی خود می باشد . توسعه حمل و نقل در خش دولتی یا خصوصی تاثیر عمده ای بر رشد و هدایت این صنعت داشته است . فراهم بودن امکانات حمل و نقل مناسب ، مطمئن ، راحت و سریع و ارزان
 پیش شرط توسعه گردشگری جمعی است . زیرا گردشگران در تصمیمات خود دو عامل هزینه و زمان را مد نظر دارند . البته آغاز و گسترش انواع سیستم حمل ونقل از جمله جاده ای ، ریلی و هوایی همگی مدیون بخشهای دیگر مثل پست و ... نیز بوده است .

 1. جاذبه های گردشگری به چند دسته تقسیم می شوند ؟

به دو گروه اصلی یکی جاذبه های طبیعی و خدادادی و دیگری جاذبه ای دست ساز بشری تقسیم بندی نمود .

 

 

 

/ 1 نظر / 33 بازدید
زهرائی

باعرض سلام وخسته نباشیدوتشکراززحمات دوستان عزیزم