لینک ورود به سامانه دانشجویی دانشگاه برای مشاهده نمرات

دوستان عزیز سلام

بالاخره امتحانات تموم شد و باید منتظر نمرات باشیم

 کلافهکلافهکلافهکلافهکلافهکلافهکلافهکلافه

منتظرمنتظرمنتظرمنتظرمنتظرمنتظرمنتظرمنتظرمنتظرمنتظرمنتظرمنتظرمنتظرمنتظرمنتظرمنتظر

وقت تماموقت تماموقت تماموقت تماموقت تماموقت تماموقت تماموقت تماموقت تماموقت تماموقت تماموقت تماموقت تمام

خیال باطلخیال باطلخیال باطلخیال باطلخیال باطلخیال باطلخیال باطلخیال باطلخیال باطلخیال باطلخیال باطلخیال باطلخیال باطلخیال باطلخیال باطلخیال باطلخیال باطلخیال باطلخیال باطلخیال باطل

شما دوستان می توانید از طریق لینک زیر به سامانه دانشجویی مراجعه و نمرات خود را مشاهده کنید

 

http://91.98.46.249/

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید