مجموع مقالات و تحقیق های دانشجویی پنج اندیش

از کجا آمده ام آمدنم بهر چه بود ؟
 
جزوه و درس های استاد همتی (روانشناسی اجتماعی)
ساعت ۱:٠٧ ‎ب.ظ روز ٧ اسفند ۱۳۸٩ : توسط : گروه پنج اندیش

1-      روانشناس کیست ؟ روانشناسی چیست ؟

کسی که رفتار خو و دیگرا را مورد مطالعه قرار میدهد،‌در روانشناسی هر فرد با دیگری متفاوت است

اکار ،‌انگیزش ه ،‌عواطف ،علایق و توانایی های ما همانی نیست که دیگران دارند.

روانشاسی شناسائیی ذهن (روان) است و ما نمی توانیم فرایند ذهی افراد یعنی از آنچه در مغز دیگران می گذرد شناخت مستقیی داشته با شیم ، بالاجبار از روی عملکردها ،جلوه ها و یا رفتار افراد به ذهن آنها پی می بریم
به اختصار می شود گفت : روانشناسی علم مطالعه رفتار های آدمی ست

2-      چرا افراد مختلف نسبت به یک موضوع واحد ،برداشت های متفاوتی دارند؟

زیرا  دریچه و دیدگاهی که افراد از آن به جهان می نگرند بر گرفته از زمینه های تجربی و فرهنگی شما در زندگی است به بیانی دیگر یکی از دلایل وجود چنین برداشت های متفاوت در نظریه است که فرد تفسیر کننده در چهار چوب آن مطلب را تفسیر می کند یا به عبارت دیگر تفاوت در دریچه و دیدگاه است که از آن جهان بیرون را می نگرند.

یعنی افراد بنا بر زمینه های تجربی و فرهنگی متفاوتی که دارند می توانند دیدگاه ها ،تعبیر و تفسیرهای متفاوتی از پدیده ها داشته باشند همین دیدگاه هاست که سبب ایجاد چهارچوب های فکری یا نظریه های مشخصی شده اند همانگونه که یک مسئله را می توان از دیدگاه های متفاوت مطالعه کر در درون یک رشته علمی نیز می توان یک مسئله را در چهار چوب نظریه های مختلف همان رشته بررسی کرد.

3-      سه مکانیسم اصلی یادگیری را نام ببرید و یکی را به دلخواه توضیح دهید ؟

الف ) تداعی (شرطی پاسخ گر) :سگ پاولف آموخت که با شنیدن صدای زنگ بزاق ترشح کند زیرا قبلا هر بار زنگ به صدا در می آمد به دنبال آن غذا به او داده می شد پس بین حیوا ، صدای زنگ و ترشح بزاق نوعی ارتباط یا تداعی برقرار کرده بود

ب) تقویت (شرطی کنش گر) : مردم یاد می گیرند تا رفتار خاصی را انجام دهند زیرا با انجام آن رفتار یک نتیجه خوشایند یا ارضاء کننده یک نیاز بدست می آورند و یا از انجام رفتاری که نتیجه ناخوشایند به دنبال آن می آید اجتناب کنند- ما از کودکی آموخته ایم هنگامی که کسی دست اش را در مقابلمان دراز می کند با او دست بدهیم

ج) تقلیدی (یادگیری مشاهده ایی) : مردم غالب نگرشها و رفتارهای اجتماعی را صرفاً با مشاهده نگرشها و رفتار های دیگران می آموزند (سرشق می گیرند)مثلاً به ها باتوجه کردن با نگرش مثبت یا منفی والدین خود آن نگرش ها را کسب می کنند ، تقلید صرفاً با مشاهده رفتار الگو صورت می گیرد.

4- تفاوت رویکرد های شناختی با رویکرد های یادگیری را بیان کنید ؟

رویکرد شناختی در زمان حال تمرکز داردو بر اهمیت ادراک تأکید دارد و تعبیر و تفسیر فرد از واقعیت هاست اما رویکرد یادگیری بر زمان گذشته دلالت دارد تمرکز بر واقعیت یک موقعیت تأکید دارد انسان که ممکن است از سوی یک فرد مشاهد گر بی طرف دیده شود .

5-سه حیطه تحقیقی را درشناخت اجتماعی ذکر کنید و یک مورد را تعریف کنید ؟

ادراک اجتماعی : بررسی راههایی را که مردم محرک های اجتماعی را ادراکو رمزگردانی می کنند مثلا چرا ما به بعضی از اعمال مردم توجه نشا می دهیم و برخی از اعمال آنها را نادیده میگیریم (موخاراند ،‌داد زدن)

حافظه اجتماعی : بررسی چگونگی اندوزش اطلاعات درباره مردم و رویداد های اجتماعی یعنی به این نکته اشاره دارد که مردم در هنگام نیاز اطلاعات ذخیره شده را چگونه بازیابی می کنند متمرکز است مثلاً یک نفر که شاهد قتلی بوده است چگونه اطلاعات مربوط به آن جنایت را ذخیره می کند و بازپرس ها چگونه می توانند به این شاهد کمک کنند تا جزئیات خاص این حادثه به بهترین وجه به خاطر بیاورد

قضاوت اجتماعی : بررسی طرق تلفیق و ترکیب اطلاعات بوسیله مردم برای رسیدن به نتایج استنباطی درباره محیط اجتماعی مثلاً وقتی داوطلبان کنکور برای انتخاب رشته دفترچه های کنکور را مطالعه می کنند اطلاعات بدست آورده را چگونه دسته بندی می کنند تا به این نتیجه برسند که کدام رشته و کدام دانشگاه با رغبت ها و امکانات آنها برای انتخاب رشته بیشتر تناسب دارد وکدام رشته ها را می توانند بعنوان انتخاب های بعدی علامت بزنند و بالاخره علامت زدن کدام رشته ها به نفع آنها نخواهد بود.

 

پی نوشت :

دانشجویان و دوستان عزیز شب امتحانی  ،‌توجه کنید به این جواب ها اکتفا نکنید و به جزوه رچوع کرده و جواب ها را مقایسه کنید هم اکنون اعلام می شود

گروه پنج اندیش هیچ گونه مسئولیتی را در قبال صحت پاسخ ها بر عهده نمی گیرد

اینطوری شما هم یه مروری می کنید این شب امتحان نیشخند

 

 

تند تند تایپ کردم دیگه روتون زیاد نکنیدنیشخند


موضوع : روانشناسی اجتماعی 

استاد : سرکار خانم همتی   -  جلسه اول

  24/11/1389

 

روانشناس کیست ؟ کسیکه رفتار خود و دیگران را مورد مطالعه قرار می دهد ، در روانشناسی هر فرد با دیگری متفاوت است . افکار ، انگیزشها ، عواطف ، علایق و توانائی ها ما همانی نیست که دیگران دارند .

روانشناسی : شناسائی ذهن ، شناسائی روان  *  روانشناس کسی است که روان ( ذهن ) را مطالعه می کند

روانشناسی چیست ؟ روانشناسی شناسائی ذهن ( روان ) است و ما نمی توانیم فرایند ذهنی افراد یعنی ازآنچه در مغز دیگران می گذرد شناخت مستقیمی داشته باشیم . بالاجبار از روی عملکردها ، جلوه ها و یا رفتار افراد به ذهن آنها پی می بریم .

روانشناسی اجتماعی :  علم مطالعه رفتار در وضعیت گروه اتوکلاین برگ

روانشناسی عمومی : علم مطالعه رفتار

نظریه گورون آلپوت درباره روانشناسی اجتماعی : او روانشناسی اجتماعی را کوششی می داند برای فهم و بیان اینکه احساسات رفتار و افکار افراد چگونه تحت تاثیر گروه قرار می گیرد یعنی به عبارت ساده تر اثرات حضور دیگران بر فرد و یا رفتار فرد تحت تاثیر دیگران چگونه قرار می گیرد بنابراین تحت تاثیر دیگران قرار گرفتن مستلزم روابط متقابل است .

 

نتیجه : روانشناسی اجتماعی علم مطالعه رفتار متقابل بین انسانها یا علم مطالعه تعامل انسانهاست  ( عمل و عکس العمل * کنش و واکنش )

 

موضوع : روانشناسی اجتماعی                      

جلسه دوم

تمایز و تفکیک بین روانشناسی اجتماعی با علوم سیاسی ، جامعه شناسی ، انسان شناسی فرهنگی : این علوم به نظامهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی حاکم بر محیط فرد که در آن سکونت دارد می پردازد بدون آنکه توجهی به فرد داشته باشند در حالیکه روانشناسی اجتماعی علاقمند است بداند چگونه هریک از اعضاء جامعه از محرکهای محیط افراد تاثیر می پذیرند .

            روانشناسی اجتماعی با       جامعه شناسی : به گروهها ( عوامل اجتماعی رفتار گروهی )

            به اثرات گروه بر فرد         مردم شناسی : مطالعه نوع انسان را در بر می گیرد        

              توجه خاصی دارد            روانشناسی عمومی : علم مطالعه رفتار ها و فرآیندهای ذهنی

سیر تاریخی روانشناسی اجتماعی : نخست ارسطو و افلاطون بعنوان اولین روانشناسان اجتماعی یاد می شوند

ارسطو : انسان را حیوان اجتماعی ( ناطق : عقل و خرد ) می داند و ایشان را نخستین روانشناس اجتماعی می نامند
که اصول اساسی نفوذ اجتماعی ، متقاعد سازی را تنظیم کرد

افلاطون : در آثار خود نوعی طبقه بندی اجتماعی برای مردم جامعه قائل می شود و آنها را به3 دسته طلا ، نقره ، برنز
تشبیه می کند و این تقسیم بندی اجتماعی سبک و رفتار خاصی را در تعاملات اجتماعی بین افراد طبقات ایجاب می کند

پس از ارسطو و افلاطون فیلسوفان متعدد دیگری همواره از طبیعت و ماهیت انسان سخن گفته اند

توماس هابز : فیلسوف انگلیسی بشر را موجودی موزی ، خشن ، حقیر می داند و جمله معروف : انسان گرگ انسان است  

اتو کلاین برگ : معتقد است بشر وحشی پاک نهاد از آن رو دچار عوارض جسمی و روحی نا مطلوب شده که جامعه خواسته او را راهنمائی و ارشادکند بدین ترتیب او را از طبیعت خود دور کرده است  بنا براین :

ژان ژاک روسو : انسان را در حالت طبیعی خود پاک و فطرتاٌ خوب می داند و شعار اصلی او برای رفع این عوارض
 بازگشت به طبیعت است 

v     در فاصله بین سالهای 1880 تا 1935 شاهد آغاز روانشناسی اجتماعی به مفهوم علم آزمایش هستیم

در سال 1897 که"  نورمن تریبلت " نخستین آزمایش روانشناسی اجتماعی را انجام داد تحقق  یافت :

 رقابت عاملی است که رکورد بهتری را بدست می آورد و برداشت تریبلت از مطالعات خود این بود که حضور جمع کار فرد را آسانتر می کند و از آن زمان اصطلاح " آسان سازی اجتماعی" را در حوزه روانشناسی اجتماعی رایج کرد

در دهه 1880 شخصی به نام " ماکس رینگلمن " اصطلاح دیگری به نام " اتلاف اجتماعی " در حوزه روانشناسی اجتماعی مطرح می کند معنی اتلاف اجتماعی این است که حضور جمع از عملکرد فرد می کاهد رینگلمن نشان داد که در کارهائی نظیر کشیدن طناب یا هل دادن ارابه عملکرد فردی در جمع ضعیف تر از عملکرد او به طور انفرادی است