مجموع مقالات و تحقیق های دانشجویی پنج اندیش

از کجا آمده ام آمدنم بهر چه بود ؟
 
سئوالات امتحانی تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام - استاد همتی
ساعت ٥:٠۱ ‎ب.ظ روز ٢٧ دی ۱۳۸٩ : توسط : گروه پنج اندیش

 

١- به باور دکتر شریعتی چه عواملی انسان را از خود بیگانه می کند ، بیان کنید ؟ ( ذکر 2 مورد کافیست) (صحفه ١۶٨)

٢- از نظر دکتر شریعتی ماشینیسم و ویژگی های آن را شرح دهید؟ (صفحه ١۶٧)

٣- نظریه استخدام را از دبدگاه علامه طباطبایی توضیح دهید؟ (صفحه١۴٣)

۴- نهضت بازگشت به اسلام  توسط چه کسی و در چه قرنی آغاز شد؟ (صفحه ١٣٢-١٣٣)

۵ - از دید ابن خلدون چه تفاوتی بین تاریخ و علم تاریخ وجود دارد ؟ (صفحه ١٢١)

۶- علل زوال عصبیت را نام ببرید  و 3 مورد آن را بیان کنید؟ (صفحه ١١٧)

٧- تحقیق ماللهند و عظمت کار ابوریحان را تعریف کنید؟ (صفحه ٧٣)

٨- جامعه جاهله و فاضله را با یکدیگر مقایسه کنید؟ (صفحه ٣٨-٣٩)

٩- ویژگی های سنتهای اجتماعی را شرح دهید؟ (صفحه ٢١)

١٠- قرآن و نظریه دورانی تاریخ (فرایند دوری) را بیان کنید ؟ (صفحه ٢۴-٢۵)

توجه : مباحث نگاهی به تاریخ اندیشه های اجتماعی در اسلام ، ابن مسکویه ، ابن خلدون  و سید جمال الدین را جهت پاسخگویی به سوالات تستی دقیق تر خوانده شود

منبع : دهکده ارتباطات

 

پی نوشت :

دانشجویان عزیز _ورودی ٨٨ - امورفرهنگی واحد ١۴ _ امیدواریم تا امروز امتحانات پودمان دوم را با موفقیت پشت سر گذاشته باشید .