مجموع مقالات و تحقیق های دانشجویی پنج اندیش

از کجا آمده ام آمدنم بهر چه بود ؟
 
سئولات سبک های ادبی
ساعت ۸:۱۸ ‎ق.ظ روز ٢٥ دی ۱۳۸٩ : توسط : گروه پنج اندیش

سئوالات با همت آقای حامد گودرزی آماده گردیده

 

 

1  خط و زبان اوستائی چه نوع خط و زبانی است ؟ 

 زبان اوستائی همان زبان کتاب دینی زرتشتیان ایران باستان بوده که مشابهت زیادی به خط و زبان سانسکریت دارد ( که از پیوند دیرین فرهنگی و اعتقادی سرزمینهای ایران و هند حکایت دارد ) و به علت اینکه نام کتاب آنها اوستا نام داشت پس این زبان را اوستائی نامیدند و خطی که اوستا با آن نوشته شده بود به خط اوستائی معروف شد .

2  زبان فارسی نو به چند دوره تقسیم می شود نام ببرید ؟

تکوین ، تدریس ، تشویش ، بازگشت ، بیداری ، مشروطه

3  دوره تکوین را با ذکر قرن ، دوره پادشاهی ،  ویژگی ها و آثار معرفی فرمائید ؟

 اواسط قرن سوم تا پایان قرن ششم 
پادشاهان : ساسانی و غزنوی * ویژگی ها :
سادگی ، کمی واژگان عربی ، واژگان کافی برای برای بیان مطالب وجود ندارد 
زبان جا نیفتاده ، وزن شعر مختل است ، شعر بر نثر از لحاظ تعدد و تنوع غلبه دارد ، نثر ما در این دوره با درون مایه تاریخی و دینی نوشته شده است * آثار : تاریخ طبری

4 با ذکر نام دوره تدریس در خصوص آن توضیح دهید ؟

قرن هفتم تا پایان قرن دهم * پادشاهان : سلجوقیان و حمله مغول و خوارزمشاهیان * ویژگی ها : زبان و ادبیات فارسی وارد مدارس و مکاتب شد ، اصطلاحات علمی وارد شعر و نثر شد
اصول و قواعد جدیدی بر نظم و نثر فارسی حاکم گردید ، خانقاه ها رونق گرفت ، شاعران و عارفان از زادو بوم خود کوچ کردند
و به دیگر سرزمینها مهاجرت کردند * آثار : بوستان سعدی

5 دوره تشویش را با ذکر مشخصات توضیح دهید ؟

 قرن یازدهم تا اواسط قرن دوازدهم * پادشاهان : صفوی * ویژگی ها : از لحاظ جغرافیائی مرزهای ادب فارسی به سرزمینهای غیر ایرانی نفوذ کرد ، تعداد شاعران و نویسندگان نسبت به دوره های قبل بیشتر شد و لی از لحاظ محتوا ، وزن و درون مایه پایه شاعران و نویسندگان پیشین را ندارد ، نوعی دادوستد فرهنگی با دیگر کشورها صورت گرفت ، رخت بر بستن شعر و شاعری از دربار و انتقال به چهار سوق و قهوه خانه ها و گذرگاهها ، شعر همگانی و مردمی شد و گزافه گوئی ها و دروغ پردازیها زیاد شد ، در این دوره در زمینه های گوناگون ادبی نهضت های مختلفی بوجود آمد نهضت تاریخی و فلسفی و نهضت فرهنگی که بیشتر در هند صورت گرفت  * آثار : صائب تبریزی و غالب دهلوی

6 دوره بازگشت را با ذکر مشخصات توضیح دهید ؟

قرن دوازدهم * پادشاهان : زندیه و  افشاریه * ویژگی ها : به شیوه شاعران ونویسندگان کهن ، بازگشت به دوره قبل * آثار : هاتف

7 دوره بیداری را با ذکر مشخصات توضیح دهید ؟

قرن سیزدهم تا معاصر * پادشاهان : قاجاریه * ویژگی ها : تحولات روزنامه
و روزنامه نگاری ، گسترش صنعت چاپ ، تاسیس دارالفنون ، نهضت ترجمه ، سفر دانشجویان به اروپا  * شاعران : فرخی یزدی ، دهخدا ، ملک الشعرای بهار

8 - دوره مشروطه را با ذکر مشخصات توضیح دهید ؟

 قرن سیزدهم تا معاصر * ویژگی ها : امضاء مشروطه * درون مایه : آزادی ، مجلس ، وطن ، کارگری ، طنز سیاسی * شاعران : فرخی یزدی ، دهخدا ، ملک الشعرای بهار

9 - دوره تجدد را با ذکر مشخصات توضیح دهید ؟

 قرن سیزدهم تا معاصر ( از امضاء مشروطه به بعد معاصر می باشد) * ویژگی ها : هرج و مرج ، حرکتهای سیاسی ، تشکیل انجمنهای سیاسی * شاعران : فرخی یزدی ، دهخدا ، ملک الشعرای بهار

 

10 درباره رمان و رمان نویسی توضیح دهید ؟

 رمان و رمان نویسی به سبک اروپائی و به معنای امروزی از 60 یا 70 سال پیش که فرهنگ غرب در ایران رخنه کرد بی سابقه بود – اولین رمان ها به زبان فرانسه و انگلیسی و به ندرت روسی و آلمانی یا عربی و ترکی می آمد و کسانیکه به این زبانها آشنا بودند از آنها استفاده می کردند و بعد از آن به فارسی ترجمه می شد که می توان به 3 تفنگدار یا لوئی چهاردهم اشاره کرد که این ترجمه ها بسیار مفید و ثمر بخش بود زیرا مترجمان از همان اصول ساده نویسی زبان اصلی پیروی می کردند که باعث خلوص و سادگی زبان گردید و از کلام شاعرانه به مقدار زیادی کاسته شد و به دلیل آشنا نبودن رمان نویسان ایرانی با اصول و قواعد و فقط با خواند ن رمانهای خارجی به فکر رمان نویسی افتاده بودند و به همین دلیل با اقتباس و تقلید از رمانمهای خارجی رمانهای سست و بی مایه بوجود آمد که شاید ارزش خواندن هم نداشت و رمان نویسی در ایران رونق زیادی پیدا نکرد و رمانهای ایرانی شامل رمانهای آموزشی و تاریخی – رمانهای اجتماعی تقسیم می شود

11 داستانهای کوتاه چه نوع نوشته هایی هستند و در مورد مبداء و آثار اولیه آن توضیح دهید ؟

به دلیل عدم رونق و رواج رمان ها در ایران و عدم استقبال خوانندگان از  داستانهایی که وقت و فرصت زیادی می خواست و شاید هم ترجمه رمانهای خارجی که بازار تالیف را از رونق انداخته بود نویسندگان بیشتر به داستانهای کوتاه پرداختند و آثار نسبتا مهمی بوجود آمد که از نخستین فارسی زبان که دست به این کار زد جمال زاده با آثاری چون یکی بود یکی نبود ، آسمان و ریسمان ، فارسی شکر است بود .

12 در باره ظهور نمایش نامه  نویسی  توضیح دهید؟

بعد از استقرار مشروطیت نمایش نامه ها عموما به صورت کمدی و به تقلید و تاثر قدیم فرانسه نوشته می شود و نویسندگان مقداری از شیرین کاری های بازی های محلی و نمایش های تخته حوضی را در آن وارد می کردن و تا قبل از مشروطیت دسته های آماتوری ،نمایش مرد و زن ارمنی که از قفقاز می آمدن در تبریز ورشت پدید آمد و نماش نامه های هراه خود به زبان ارمنی و یا دترجمه آنها به زبان آذربایجان بود که نمی توان به حساب هنر و ادبیات ایران نوشت

13- انجمن های ادبی از چه دوره ای وارد عرصه ادبیات شد ؟

 بعد از مشروطیت انجمن های ادبی زیادی به وجود آمد

14- در خصوص سبک های ادبی (خراسانی-بینابین-عراقی-وقوع-هندی-بازگشت-مشروطه-بیداری و معاصر)به اختصار توضیح دهید؟

جدول صفحه 2

15- خط میخی چه نوع خطی بود و برای چه زبانی بود ؟

زبان دوره هخامنشیان بوده به نام فارسی باستان که از چپ به راست
با 36 حرف نوشته می شده است و زبان رسمی است

16- درباره تاریخچه زبان فارسی به اختصار توضیح دهید؟

در زمان هخامنشیان خط و زبان میخی رواج داشت که فارسی باستان نام دارد و با سقوط این پادشاهی و ورود اسکندر برای مدت 90 سال خط و زبان رسمی ایران یونانی بود و با قدرت یافتن اشکانیان خط و زبان پهلوی اشگانی جایگزین شد و به مدت 4 قرن رواج داشت  و با به وجود آمدن سلسله ساسانی خط وزبان پهلوی ساسانی که از آن به عنوان فارسی میانه یاد می شود جایگزین شد و زبان دینی ایرانیان نیز اوستایی بود که با ظهور اسلام و سقوط یزگرد سوم به مدت 2 قرن یا  بیشتر زبان تازی (عربی) رسمیت یافت و زبان اخیر که تا امروز درایران مرسوم است به زبان فارسی نو مشهور است .

17-ریشه زبان فارسی را از ابتدا تا دوره جدید به اختصار بنوسید و یا نموداری رسم کنید؟

1-هند واروپایی2-هند وایرانی3-ایرانی کهن شامل دوره باستان با زبا های مادی –اوستایی-باستانی-سعدی دوره میانه شامل شرقی غربی ،شمالی با زبان های پارتی (پهلوی اشکانی)و جنوبی با زبان های پارسیک(فارسی دری)و فارسی جدید و دوره جدید با لهجه های مختلف

18-تغییر وتحولات ادبی  و فرهنگی  دوره پادشاهی ساسانی و تسلط اعراب بر ایران را بررسی نماید ؟

در دوران ساسانیان آثار به نسبت فراوانی در دسترس است هم مکتوب و هم کتاب و مواریث فرهنگی در مطالب گوناگون شامل مسائل حقوقی ، دینی ، اخلاقی ، سیاسی و اداری و اکثر آنها علاوه بر ترجمه به زبان فارسی امروزی شرق شناسان نیز در تصحیح و ترجمه و انتشار آنها علاقه از خود نشان داده اند که حدود 300 مجلد است و با ظهور اسلام و سقوط یزگرد سوم زبان عربی حدود 2 قرن زبان رسمی شد و نامه های اداری و رسمی به زبان عربی نوشته می شد

19 درباره پدر شعر نو و ظهور ادبیات معاصر توضیح دهید ؟

عده ای از شاعران شامل تقی رفعت و ایرج میرزا با ایجاد اصلاح و تجدد در آثار خود و مبارزه با سنت گرایان و محافظه کاران زمینه تحول نسبی را فراهم آوردند که در این زمان شاعر چوان به نام علی اسفندیاری نیما از کوهپایه های شمال ایران به یاری همکاران خود شتافت و نخستین اقر منظوم او به نام قصه رنگ پریده است و برخلاف رفقای دیگرش در این امر عجولانه و نسنجیده عمل نکرد و کوشید در اثرش از عروض و مقررات آن بگسلد اما هنوز جرات یا آمادگی آن را ندارد و چون گوشها به اوزان عروضی خو گرفته و هر آهنگ دیگری گوش شنوندگان را آزار می دهد پس ناچار به همان اوزان پناه برد اما کاری کرد که استفاده از وزن کوتاه و ساده است و به همین دلیل نیما یوشیج به پدر شعر نو مشهور شد

20 ریشه شعر نو را بنویسید ؟

 

21 شعر نو و سنتی را مقایسه فرمایید ( 5 مورد ) ؟

شعر سنتی : لغات و ترکیبات ادبی کهن – معشوق آسمانی – معشوق مذکر – عرفانی – طرح موضوعات محدود و مشخص شعر نو : لغات و ترکیبات زبان فارسی امروز – معشوق زمینی – معشوق مونث – دنیوی – تنوع موضوعات

22 شعر آزاد را با چه نامهای دیگری می شناسید این قالب شعری را معرفی فرمایید ؟

 این قالب نوعی از شعر نو است که وزن عروضی دارد اما جای قافیه ها مشخص نیست و اشعار نیما یوشیج ، مهدی اخوان ثالث ، فروغ فرخزاد و سهراب سپهری  ( هرکدام کم و بیش با سبک مخصوص به خود ) در این طبقه جای می گیرد

23 تفوت شعر آزاد،سپیدو موج نو را بنویسید ؟

شعر آزاد وزن عروضی دارد اما جای قافیه ها مشخص نیت در شعر سپید با توجه به آهنگین بودن وزن عروضی ندارد و جای قافیه ها هم مشخص نیست و در شعر موج  نو نه تنها  وزن عروضی ندارد بلکه معولا آهنگین هم نیست و قافیه هم ندارد.

24-شعر سپید چه ویژگی هایی داشت ومبدع این قالب کیست ؟

 این قالب شعری هر چند آهنگین است اما وزن عروضی ندارد وجای قافیه ها هم مشخص نیت و مبدع این قالب احمد شاملو است.

25-شعر موج نو چه ویژگی های دارد ؟

نه تنها وزن عروضی ندارد بلکه معمولا آهنگین هم نیست و قافیه هم ندارد.

26-نثر دوره بازگشت چه ویژ گی های داشت؟

کوتاهی جمله ها،ترک استشهادات مکررشعری از تازی وپارسی ،صراحت لهجه و ترک استعاره وکنایه و...،اختصار وایجاز،تقلید از شیوه نویسندگی نویسندگان پیشین و پیروی از از سبک انها،کاربرد کم از صنایع لفظی و معنوی ،سادگی و روانی

27-انواع رمان از نظر محتوا (رمان پیکارسک،رمان کوتیگ،رمان علمی،تخیلی،تاریخی و پلیسی) به اخاصار تو ضیح دهید؟

 صفحه35

28-مکتب کلاسیسم چه نوع مکتبی است قرن نماد ویژگی آثار-یک اثر و 3ویژگی ؟

 این مکتب در سراسر دوران قدیم و قرون وسطی و تا قرن هجدهم میلادی در اروپا رایج بود و قرن شانزدهم وهفدهم به اوج عظمت خود رسید .اساس این شیوه به تقلید ارز قدما و الهام از ادبیات روم ویونان باستان است و کمدی خسیس اثر مولیر  از این دسته است . تقلید از آثاری که موافق عقل باشد –توجه به مبادی مذهبی واخلاقی-دقت در خویشاوندی و آموزندگی اثر هندی

29-مکتب رمانتیسم چه نوع مکتبی است قرن-نماد و ویزیگی آثار-یک اثرو3 ویژگی ؟

 از اواسط قرن هیجدهم تا پایان قرن نوزدهم هنرمندان رمانتیک بنیان هنر خویش را بر احساس  و تصور و تخیل و عشق  استوار است نمونه خوب این مکتب بینوایان اثر ویکتور هوگو- آزادی جایگزینی محدودیت ،توجه به عامه مردم به جای خدمت به درباریان و قدرتمندان

30-مکتب رئالیسم چه نوع مکتبی است ،قرن،نماد و ویژگی آثار، یک اثر و 3 ویژگی ؟

 از اواسط قرن نوزدهم ،در این مکتب هنر مند طبیعت و مظاهر طبیعی را با تمام زشتی ها و زیبایی ها یش د راثر خود نمودار می کند-  نماد ویژیگی این سبک تشخیص تاثیر محیط و اجتماع درواقعیت های زندگی وبیان عوامل انها و بالاخره تحلیل و شناساندن  دقیق تیپ خاصی است که در اجتماع معین به وجود آورده است یک اثر: جنگ وصلح اثر تولستوی 1-دراین مکتب حقیقت و واقعیت بر تخیل و هیجان غلبه دارد2-موضوع داستان ها متنوع ونا محدود –هنر مند در آفرینش اثر خود بیشتر تماشگر است و افکار و احساسات خود را چندان دخالت نمی دهد .

31-مکتب ناتورالیسم چه نوع مکتبی است ،قرن،نماد و ویژگی آثار، یک اثر و 3 ویژگی ؟

مکتبی است که هنر مند در آن به تقلید موی به موی طبیعت توجه دارد و معتقد است که طبیعت را باید چنان که هست توصیف و تقلی کرد و این سبک چهار چوب محدو تری نسبت به رئالیسم دارد و پیشروان ان می کوشیدند روش تجربی را در ادبیات رواج دهند اواخر قرن نوزدهم تا پایان همان قرن یک اثر :اسو موار اثر امیل زولا 1- مقید نبودن به مسائل و مقررات مذهبی و اجتماعی 2- توجه خاص به وراثت و هم خونی 3- وضع جسمانی مهمتر و اصیل تر از حالت روانی

32-مکتب سمبولیسم چه نوع مکتبی است ،قرن،نماد و ویژگی آثار، یک اثر و 3 ویژگی ؟

در این مکتب برای هر یک از موجودات و افکار احساسات حتی تصورات و تخیلات بشری نماینده و سمبولی بر می گزیند قرن 19 پیروان سمبولیسم بیشتر متوجه ماورا ء الطبیعه و خواب و خیال و اندیشه های دو رو درازند .یک اثر : سفر اثر شارل بودلر 1-هیچ چیز د رطبیعت بدان صورت که ما می پنداریم نیست بلکه هر چه هست اثر و افریده رو ح اندیشه ماست  2- بد بینی و توحیدی را به صورت  هم رویا همراه با احساس و خیالی ژرف ،با زبانی پر از کنایه واشاره بیان می دارند 3- سمبولیسم بر اصالت احساس استوار است و بر هیچ اصل دیگری گردن نمی نهند.

33- مکتب سور ئالیسم چه نوع مکتبی است ،قرن،نماد و ویژگی آثار، یک اثر و 3 ویژگی ؟

این مکتب کوشش می کند جبر منطقی و قانون علیت را ویران کند ،سدها را بشکند ،بند ها را بگسلد –قرن 20 –بیان و تثبیت تفکر  دور از فرمان عقل است و رابطه ای با قوانین زیبا شناسی و اصول اخلا ق  ندارد .اصول:هزل،رویا،دیوانگی0