مجموع مقالات و تحقیق های دانشجویی پنج اندیش

از کجا آمده ام آمدنم بهر چه بود ؟
 
نمونه سئوالات امتحانی ارتباطات انسانی
ساعت ۳:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱ امرداد ۱۳۸٩ : توسط : گروه پنج اندیش

با سلام خدمت همه دانشجویان و دوستان عزیز

این مجموعه سئوالات از تلاش چندی از همکلاسی ها شما تهیه شده ، لطفاً با کتاب مقایسه شود.

توجه : از سئوالات پیرینت گرفته شود.

1-    ارتباط چیست ؟

تسهیم افکار و عقاید با دیگران برای رسیدن به یک هدف مشترک را

ارتباط می نامند.

2-    مدل چیست ؟

شکل کوچک شده هر چیز که خصوصیات و ویژگی های آن چیز را دارا

باشد. را مدل می نامند

3-    فواید مدل  را نام ببرید ؟

1-     تجزیه و تحلیل پدیده را بدلیل کوچک شدن آن آسان میسازد

2-     از نظر اقتصادی باعث صرفه جویی می شود چون مدل اندازه

کوچک شده و کم هزینه طرح واقعی است

3-     باعث صرفه جویی در وقت  می شود و با ایجاد مدل از اتلاف وقت در انجام واقعی طرح یا پدیده و اصلاح اشتباهات که خود می تواند وقت گیر باشد جلو گیری کرد

4-     از هدر رفتن انرژی  و توانایی ها جلوگیری می کند

5-     مدل می تواند درپیش بینی نتایج ، تصمیمات و شرایط بدون دست یافتن به شرایط واقعی دسترسی پیدا کنند.

4-     ساده ترین مدل ارتباطی  را چه کسی مطرح کرد ؟ و مدل ارتباطی وی چه بود ؟

ارسطو بود است و  مدل ارتباطی او  :    فرستنده   +   پیام  +  گیرنده

5-    مدل ارتباطی لاسول را توصیح دهید ؟

لاسول به تأیید مدل ارتباطی ارسطو می افزاید مدل ارتباطی لاسول :               فرستنده + کانال + پیام + تأثیر + گیرنده

6-    شانون و ویوور چه کسانی بودند و مدل ارتباطی آنان را نام ببرید ؟

شانون و ویوور دو تن از کارشناسان یک شرکت مخابرات در آمریکا بودند و مدل ارتباطی خود را از تلفن ایده گرفته اند.

مدل ارتباطی آنها :      فرستنده  + کانال + پیام + تأثیر + گیرنده + پارازیت یا اختلال

7-    اختلال چیست ؟

به هر عاملی که موجب شکست در روند انتقال پیام از فرستنده به گیرنده  شود را اختلال می گویند

8-    اختلال به چند دسته تقسیم می شود ،‌توضیح دهید ؟

اختلال درونی و اختلال بیرونی
اختلال دورنی : به خود اجزاء ارتباطی بر میگردد  که در فرستنده و گیرنده معمولاً رخ می دهد مثل خستگی ، بی توجهی و ...
اختلال بیرونی : به محیط ارتباطی توجه دارد و از آن نشات می گیرد مثل : سرما ، گرما بیش از حد ، سر و صدا و ...

 

توضیحی در باره مدل ارتباطی شرام

ارتباط همیشه حداقل به سه عنصر نیاز دارد (منبع ، پیام ، مقصد)

منبع : منبع ممکن است یک فرد ، یک نوشته ، یک نقاشی  و یا یک سازمان ارتباطی باشد مانند روزنامه ، چاپخانه یا ایستگاه تلویزیونی و ... باشد

پیام : می تواند به شکل یک جوهر بر روی یک کاغذ ،امواج صوتی در هوا ،جریان برق ،تکان دادن دست و یا پرچم در فضا و یا هر نوع علامت که قادر به درک و تفهیم معنی باشد .

مقصد: شنونده و تماشاگر چه به صورت فردی ،گروهی یا جمعی باشند. مثل شرکت کننده گان در یک  بحث های گروهی ،شنوندگان یک سخنرانی یا علاقه مندان به مسابقه فوتبال و... که به آنان توده گیرنده می گویند.

 

9-    مدل ارتباطی شرام  را توضیح دهید؟

زمینه تجربه : برای برقرار کردن ارتباط لازم است تصاویر منبع به رمز تبدیل شود، این رمز باید به وسیله مقصد رمزخوانی شود و رمز خوانی وقتی انجام خواهد شد که مقصد قبلاً رمز را آموخته باشد علاوه بر این فرستنده و گیرنده دارای تجربیات مشترک و یکسان باشند.

مثال : اگر هرگز زبان روسی یاد نگرفته باشیم نخواهیم توانست به این زبان کد گذاری و بازخوانی کد کنیم

بازخورد : بازخورد چگونگی تفسیر پیام ها را نشان می دهد بطور مثال وقتی ما سعی در ترغیب و تلاش برای انتقال پیام خود به دیگری را داریم دیگری سر خود را به نشانه تأیید و موافقت تکان میدهد یا نگاهش را به عنوان بی علاقه بودن به طرفی برمیگرداند. به این فرایند بازخورد گویند.

10-اصول ارتباطات چیست ؟

اصول ارتباطات عبارت می باشند از کلیه حرکات و تکنیک هایی که افراد باید در استقرار یک سیستم ارتباطی سالم و موثر برای رسیدن به کارایی مطلوب به کار گیرند.

11-مهمترین اصول ارتباطی را ببرید ؟

الف - اصل تکنیک :  آگاهی کامل فرستنده از موضوع پیام انتقال اطلاعاتی که از طرف مقابل پیام انتظار دارد استفاده از کانال های سازمان برای انتقال و ارسال پیام استفاده شود  اطلاعات راجع به وظایف در نظر گرفته شده را به گیرنده بدهد نه بیشتر تشخیص اطلاعات ضروری از غیر ضروری فرستنده باید لحظه هایی که ترمیم اطلاعات ضروری است را شناخته و بداند که چگونه قبل از اینکه مقاومت  در کارکنان ایجاد شود ،اطلاعات تکمیل کننده پیام اولیه را فورا منتقل کند.

ب اصل سادگی : فرستنده باید با انتخاب ساده ترین پیام از اطاله کلام و اتلاف وقت جلوگیری کند.

ج- اصل توجه : توجه کامل به پیامی که قرار است دریافت شود، نهایت ضرورت را تعاملات بین افراد دارد.

د- اصل صداقت : پیام و اطلاعاتی که به گیرنده منتقل می شود در حد امکان دارای حداکثر حسن نیت باشد تا بیشترین تأثیر را به طرف مقابل داشته باشد

معنی در ارتباطات انسانی

معنی در کلمات نیست بلکه در تجربه انسان نسبت به آن کلمات است.
مثال : معنی سگ ،در زندگی شهری برای پسر و معنی سگ در زندگی روستایی برای دختر و تجربه هر یک از شناخت سگ در طول زندگی که به هنگام مواجه با کلمه سگ نظرات هر یک با هم تفاوت دارد(ص29 تا 32- مبانی ارتباط انسانی دکتر شاه محمدی)  

نکته : تداخل بین دختر و پسر باعث اصطکاک می شود چون سگ برای دونفر معنی متفاوتی دارد و معنی تجربه ادم ها از زندگی است.

12-معنی از نظر برلو را تعریف کنید ؟

 به تجربه افراد مربوط می شود که باعث کامل شدن ارتباط ، موثر و کارامدی آن می شود.

نکته : هر زمان شرایط فرهنگی (جایگاه اجتماعی )دو نفر با هم برابر باشد ارتباط برقرار می شود.

13-ارتباط کامل را تعریف کنید ؟

انتقال پیام از فرستنده به گیرنده بشرط مشابهت معنی در ذهن گیرنده پیام

14-مدل ارتباطی برلو را بنویسید ؟

منبع- رمزگذاری +  پیام + کانال + گیرنده

تو ضیح : منبعی که با هدفی مشخص از طریق دستگاه رمز گزاری خود هدف را به پیام تبدیل می کند و آن بوسیله کانال های حسی بع گیرنده میرساند و گیرنده به وسیله رمز خوان آن را رمزگشایی و ادارک می کند

15-چهار عامل در منبع رمزگذار را نام ببرید ؟

1-     مهارت های ارتباطی :  نقش مهارت های در رمزگذاری و تنظیم پیام به طریقی است که شانس موفقیت در ارتباط را بالا می برد

2-      نگرش ها  : آمادگی ذهنی و روانی برای انجام عمل یا کاری است

الف- نگرش نسبت به خود :  اگر نگرش منفی باشد و خود را مثبت ارزیابی نکند در برقراری ارتباط با دیگران دچار مشکل می شود

 ب-  نگرش نسبت به مطلب : اگر منبع نگرش مثبت ، نسبت به مطلب داشته باشد در ایجاد ارتباط بهتر عمل می کند

 ج- نگرش نسبت به گیرنده : اگر نگرش نسبت به گیرنده منفی باشد ممکن است پیام مطرح نشود یا بشکل دیگری عنوان شود و برعکس اگر نگرش منبع به گیرنده مثبت باشد پیام به شکل کامل تری منتقل می شود

3-      سطح دانش : میزان آگاهی و دانش منبع نسبت به موضوع در چگونگی پیام او اثرگذار است

4-      موقعیت منبع: رفتار ارتباطی افراد است که تحت تأثیر عواملی مانند پایگاه اجتماعی ،موقعیت طبقاتی ، تعلقات فرهنگی متفاوت می باشد.

 

 

16-پیام از نظر برلو را بنویسید ؟

یک تولید عملی  فیزیکی از سوی منبع رمزگزاری است

الف - رمز پیام : کلماتی که ما استفاده می کنیم یک رمز هستند مثل حرف الف ، دال و میم که در کنار هم معنی آدم را می دهند و ما از کنار هم قرار دادن این حروف ها کلمات را بدست می آوریم که معنای متفاوتی دارند- آدم ،‌دام ،مدا ،آمد ، دما

ب- محتوای پیام : مطالب درون پیام که بوسیله منبع برای بیان هدف او انتخاب شده است

پ - نحوه ارائه پیام : به نحوه انتقال پیام از طریق منبع به گیرنده را نحوه ارائه گویند که از طریق صوت یا نوشته در روزنامه و یا حتی حروف بزرگ یا کوچک در روزنامه و ... انتقال میابد.

نکته : نحوه ارائه به سطح مهارت های ارتباطی‌،نگرش ها ، دانش ، فرهنگ و جایگاه منبع در سیستم اجتماعی و فرهنگی بستگی دارد.

17-کانال از نظر برلو  بنویسید ؟

حس هایی که رمز ها می توانند بوسیله آن پیامی را از سوی یک منبع درک کنند

18- سه عامل برای انتقال پیام در شرایط چهره به چهره بنویسید؟

1-     نیاز به رمزگذار و رمزخوان

2-     نیاز به امواج صوتی

3-     نیاز به هوا بعنوان حمل کننده امواج صوتی

فصل چهارم

 

19-ابعاد اثر بخشی در ارتباطات میان فردی را بنویسید ؟

1-     عملگرایانه : دستاورد های رسیدن به اهداف و خواسته های فرستنده پیام است یعنی معطوف بر هدف می باشد

2-     خودخوشنودی شخص : اثربخشی کنش ارتباطی به لذت و شعفی که از آن برای دست اندکاران ارتباط حاصل می شود

نکته : رسیدن به اهداف و موفقیت مبتنی بر سطحی از رضایت است که از کنش متقابل حاصل شده است.

مثال : یک معتاد با بستری شدن با مصرف دارو برای ترک ،‌که به معیار عملگرایانه که معطوف به هدف ترک است دسترسی یافته است ولی از انجا که چندان خشنودی ندارد به ناچار برای رسیدن به سلامتی خود که برای او از اهمیت ویژه ایی بر خوردار است به این کار تن می دهدو بر عکس یکنفر ممکن است از ارتباط با پزشک خود کاملاً لذت ببرد و پزشک به او بگوید که می تواند کارهای گذشته خود را ادامه دهد.اما قطعاً بیماری او معالجه نخواهد شد و سلامت فرد باز نخواهد گشت در این صورت خودخوشنودی و رضایت حاصل می شود ولی هدف تحصیل نمی گردد.

 

 

 

20- ویژگی های اثر بخشی را نام ببرید ؟

1-     گشودگی : باز کردن درها برای ارائه اطلاعات درون

2-     همدلی : احساسی را که دیگری دارد من هم تجربه کرده ام (مثل فوت پدر)

3-     حمایتگری : نگاه مثبت دیگری به من به منظور متأثر کردن من (مثل حمایت مادربزرگ از من)

4-     مثبت گرایی : نگاه مثبت به دیگری داشتن

5-     تساوی : فرد خود را با دیگری مساوی می کند

 

21- تشابه باهم و تخالف با هم را توضیح دهید ؟

تشابه با هم دربر گیرنده تشابه موجود از نظر ظاهری و شخصیتی بین طرفین ارتباط است در حالی که تخالف با هم دلالت بر تفاوت موجود از جهات مختلف بین طرفین ارتباط دارد. تشابه و تخالف ممکن است متکی به صفات متعددی باشند مانند سن ، جنس ، مذهب ، تحصیلات تمایلات سیاسی و پایگاه اجتماعی و سیاسی و ...

نکته : اثربخشی ارتباط میان فردی در صورت وجود تشابه اعضاء با یکدیگر بیشتر است

22-پنجره جوهری را تعریف کنید ؟

تصویر کردن سطوح آگاهی در رفتار انسان ها است که اساساً این پنجره پیوند فرد با اشخاص دیگر در یک چهارخانه است که این چهار خانه هر یک خانه ایی از یک پنجره بزرگ است

1-     گشوده : این قسمت شامل جنبه هایی از شخصیت فرد است که توسط خود و دیگران معلوم و مشخص است این قسمت مهمترین و ارزنده ترین بخش برای ارتباط بین اشخاص است و با گستردگی آن فرد توان آن را میابد که توسط دیگران شناخته شده و آنان نیز با شناخت بهتر از او به او نزدیک شده فراگرد ارتباطی شکلی دلپسند می گیرد.

2-     کور : شامل آن دسته از ویژگی هایی از خود است که دیگران آن  را مشاهده می کنند و به راحتی ان را در میابند ولی برای خود فرد قابل دسترس نیست ، شاید شما در محاورهو گفت و گو عادت دارید ناخواست و غیر عمدی به دیگران مجال ندهید وکاملاً بخواهید  شرایط را در اختیار خود بگیرید.

3-     پنهان : این خانه از چیز هایی پدید امده که شما ترجیح میدهید انها را نزد خود نگاه دارید و به دیگران منتقل نکنید(راز دل خود را به کسی نمی گویید)

4-     ناشناخته : خانه چهارم هم برای شما و هم برای دیگران ناشناخته است.این منطقه شامل ان دسته از خصوصیات شماست که هرگز کشف نشده اند ... نه برای شما و نه برای دیگران

نکته : چهار خانه پنجره جوهری به یکدیگر وابسته اند ، تغییری در یک خانه باعث ایجاد دگرگونی در خانه های دیگر می شود

مثال : چنانچه شما بخشی از آنچه در منطقه پنهان است آشکار کنید آن را جزیی از خانه گشوده خواهید کرد

 

به کوششخیال باطل رضا معینی و تلاش هاییول بی وقفه علی صادقی و علیرضا مقصودی

الهی کوفتتون بشهنیشخند