مجموع مقالات و تحقیق های دانشجویی پنج اندیش

از کجا آمده ام آمدنم بهر چه بود ؟
 
وانین و مقررات در حوزه فرهنگ - استاد گرانقدر سرکار خانم منتظری
ساعت ۱:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱٤ خرداد ۱۳٩۳ : توسط : گروه پنج اندیش

توجه  :  تمام جزوه را دوستان باید بخوانند؛ نمونه سوالاتی را استاد به شرح ذیل گفتند :

تعریف (واپس ماندگی فرهنگی ،  نسبیت فرهنگی ، عنصر )

 قوانین و مقررات حوزه فرهنگ چیست ؟

 حمایت از مولفان پدید آورندگان به چه می گویند ؟ اثربه چه می گویند .؟

حقوق معنوی پدید آورنده قابل انتقال هست یا نه ؟

 حقوق مشاع پدید آورنده چیست ؟ 

 

تعریف فرهنگ : مجموعه ویژگی های عقیدتی و رفتاری اکتسابی اعضای یک جامعه را فرهنگ می گویند .

کلید واژه مهم در این تعریف اکتسابی بودن فرهنگ است مثلا گریه کردن نوزاد جزء فرهنگ نیست . اما لباس پوشیدن ، آرایش کردن ، غذا خوردن جزیی از فرهنگ یک جامعه است .

جبری و اختیاری بودن فرهنگ : برخی از اندیشمندان بر این باورند که فرهنگ در بخشی از حیطه ها بر ما تحمیل می شود و به اصطلاح جبریست مثلا پیچ یک از ما نمی توانیم انتخاب کنیم در کدام کشور و با چه نوع فرهنگ خانواده ویا آئینی بدنیا بیاییم .

رابطه فرهنگ و جامعه :جامعه به مجموعه ای ازافراد گفته می شود که درطی مدت زمان مدیدی با یکدیگرزیستند سرزمینی واحدی را به اشغال خود درآوردند واهداف مشترکی را دنبال می کنند انسانهادر طی مدت زمانی که با یکدیگر زیسته اند دارای باورها و آداب و رسوم مشترکی شده اند که به آن فرهنگ می گویند اعضای این جامعه فرهنگ را سینه به سینه به نسل های بعدی منتقل می کنند پس هیچ جامعه ای نیست که فرهنگ نداشته باشد .

فرهنگ به چند دسته تقسیم می شود : فرهنگ به دو بخش کلی تقسیم می شود فرهنگ مادی و فرهنگ معنوی

فرهنگ مادی : فرهنگی است که قابل دیدن و لمس کردن باشد مانند نوع لباس پوشیدن ، نوع آرایش کردن و نوع غذا خوردن و غیره

فرهنگ معنوی : فرهنگی است که قابل دیدن نیست مانند باورها و پنداشتها و جهان بینی و خرافات وغیره

واپس ماندگی فرهنگ : هر گاه بین فرهنگ مادی و معنوی شکاف عمیقی ایجاد شود به آن واپس ماندگی فرهنگی می گویند . مانند ورود لب تاب و یا موبایل به ایران که فرهنگ معنوی استفاده از آن همچنان ایجاد نشده است .

فرهنگ آرمانی و فرهنگ واقعی :فرهنگ آرمانی وضعیتی است که تمامی جوامع در پی رسیدن به آنند ، جامعه ای ایده آل که کمبودها و کاستی های فرهنگی در آن به چشم نمی خورد .

فرهنگ واقعی : فرهنگی است که موجود است.

هنجارهای فرهنگی : هنجارهای فرهنگی به باید ها و نبایدهای یک فرهنگ گفته می شود که به سه شکل دیده   می شود ( ارزش ها ، آداب و رسوم و عرف ).

ارزش ها : اموری هستند که بیشتر اعضای یک جامعه برای آن احترام قائل هستند مانند احترام به بزرگترها ، کمک به سالمندان و غیره .

آداب و رسوم : به آئین ها و مناسک و رسم های یک جامعه اشاره دارد مانند احوال پرسی، آداب سلام کردن ، آئین نوروز ، محرم و چهارشنبه سوری .

 

عرف :به قوانین نانوشته جوامع گفته می شود مثلا صیغه در ایران امری قانونی و شرعی است اما در جامعه امری پسندیده نیست و یک زن می تواند به کوتاهی بعد از مرگ همسرش ازدواج کند اما در عرف امری ناپسند است .

عنصرفرهنگی : به کوچکترین جزء هر فرهنگ عنصر فرهنگی گویند . این عنصر می تواند یک شئی یا یک ادا ویا یک حرکت و یا نماد باشد هر یک از واژه های سرودملی ایران یا سیر سفره هفت سین یا علامت v  به نشانه پیروزی است.

مجموعه فرهنگی : به مجموعه عناصر فرهنگی مجموعه فرهنگی گویند مانند سفره هفت سین یا مجموعه فرهنگی و هنری شهرداری تهران .

نهاد : نظام روابط اجتماعی الگو دار و سازمان یافته ای که درچارچوب آن کارکردهای ضروری جامعه برآورده شود .

درهرجامعه ای پنج نهاداصلی وجود دارد که عبارتند از: نهاد خانواده ، نهاد آموزشی ، نهاد سیاسی ،                نهاد اقتصادی ، نهاد مذهبی در کنار این نهادها دو نهاد اصلی دیگر نیز وجود دارد نهاد نظامی و نهاد تفریحی .

یکپارچکی فرهنگی: به حالتی گفته می شود که کوچکترین تغییری در هر یک از اجزاءآن کل فرهنگ آن را تحت تاثیر قرار می دهد . مثلا سرخ پوستان بومی آمریکا فرهنگ یک پارچه ای داشته اند ، سفید پوستان آنان را مجبور کردند که در منطقه ای محدود سکونت گزینند ، تابیش از آن بوفالو و شکار آن در میان سرخ پوست ها اهمیت زیادی داشت امام همین تغییر در مکان زندگی سرخ پوستان موجب شد که نقش بوفالو در زندگی آنان کمرنگ شود . برای نمونه دیگر بوفالو منبع تغذیه ای مهم سرخ پوستان نبود به پیروی از آن دیگر شکار کردن بوفالو نشانه بلوغ یک پسر جوان نبود و باز هم به تبع آن بوفالو تا حد زیادی قداست خود را از دست داد .

نسبیت فرهنگی : بدین معناست که معنا و ارزش هر عنصر فرهنگی را باید در بافت خود آن فرهنگ سنجید . مثلا روسری گذاشتن در ایران یا بعضی از کشورهای اسلامی یک ارزش است اما در کشورهای غربی یک ارزش نیست و حتی یک ضد ارزش هست و یا قربانی کردن گوسفند در بعضی از کشورهای اسلامی ارزش است اما در کشورهای غربی ضد ارزش است.

سردرگمی فرهنگی : هنگامی که فردی با فرهنگ خاص خودش وارد فرهنگ دیگر می شود که ریشه های به کلی برایش ناآشناست مانند ایرانیانی که به کشورهای غربی مهاجرت می کنند یا روستائیانی که به شهر ها کوج می کنند .

تعریف قانون : به مجموعه ای از دستورالعمل هایی گفته می شود که از سوی مجموعه ای از موسسات به اجرا گذاشته می شود و به عنوان میانجی در پیوندهای اجتماعی میان مردم عمل می کند واژه قانون معرب یا عربی شده واژه ای Canon یونانی است . مفهوم عام تر قانون عبارتست هز هر چیزی که تنظیم کننده در رفتار انسان باشد.

قوانین و مقررات حوزه فرهنگ : این قوانین دستور العمل هایی هستند که ازهرج ومرج ، بی نظمی و پایمال شدن حقوق افراد فعال در این حوزه جلوگیری می کند .

قانون حمایت از حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان :

ماده 1 : از نظر این قانون به مولف ، مصنف و هنرمند پدیدآورنده می گویند و به آنچه از راه دانش یا هنر و یا ابتکار آنان پدید آید اثر اطلاق می شود .

ماده 2: اثرهای مورد حمایت این قانون به شرح ذیل است :

1- کتاب ، رساله ، جزوه ، نمایش نامه ، فیلم نامه و هر نوشته دیگر علمی ، فنی ، ادبی و هنری

2-شعر ، ترانه ،سرود، تصنیف که بر هر روشی نوشته و یا ضبط شده باشد .

3- اثر سمعی و بصری به منظور اجرا در صحنه های نمایش یا پرده سینما یا پخش از رادیو یا تلویزیون که به روشی نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد .

4- اثر موسیقی که به هر روشی نوشته ، ضبط یا نشر شده باشد .

5- نقاشی ، تصویر، طرح ونقشه جغرافیایی ابتکاری و نوشته ها و خط های تزئینی و هر گونه اثر تزئینی و تجسمی که بر هر روشی بصورت ساده یا ترکیبی بوجود آمده باشد .

6- هرگونه پیکره یا مجسمه

7- اثر معماری از قبیل طرح و نقشه ساختمان

8- اثر عکاسی که با روش ابتکاری و ابداع پدید آمده باشد .

9- اثر ابتکاری مربوط به هنرهای دستی و یا نقشه های قالی و گلیم

10- اثر ابتکاری که بر پایه فرهنگ عامه یا میراث فرهنگی ویا هنر ملی پدید آمده باشد .

11- اثر فنی که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد .

12-هر گونه اثر مبتکرانه دیگر که از ترکیب چنداثر از اثرهای نامبرده آمده باشد .

13- حقوق مولفان

حقوق پدید آورنده :

ماده 3 : حقوق پدید آورنده شامل حق انحصاری نشر ، پخش ، عرضه و اجرای اثر و حقوق بهره برداری مادی و معنوی از نام و اثر اوست.

ماده 4 : حقوق معنوی پدید آورنده محدود به زمان و مکان نیست و غیره قابل انتقال است .

ماده 5: پدید آورنده اثرهای مورد حمایت این قانون میتواند استفاده از حقوق مادی خود را در کلیه موارد از جمله موارد ذیل به غیر واگذار نماید.

1-تهیه فیلم های سینمایی ، تلویزیونی و مانند آن .

2- ضبط تصویری یا صوتی اثر بر روی صفحه یا نوار یا هر وسیله ای دیگر.

3- پخش از رادیو ، تلویزیون و وسایل دیگر .

4- ترجه ، نشر وتکثیر و عرضه اثر از راه چاپ ، نقاشی ، عکاسی و مانند آن .

5- استفاده از اثر در کارهای علمی ، ادبی ، صنعتی ف هنری و تبلیغاتی .

6-به کاربردن اثر در فراهم کردن یا پدید آوردن اثرهای دیگر که در ماده دو این قانون درج شده است .

ماده 6 : اثری که با همکاری دو یا چند پدید آورنده بوجود آمده باشد و کار یکایک آنان جدا و متمایز نباشد اثر مشترک نامیده می شود و حقوق ناشی از آن حق مشاع پدید آورندگان است .

ماده 7: نقل از اثرهایی که انتشار یافته است و استناد به آنها به مقاصد ادبی ، علمی ، فنی ، آموزشی ، تربیتی و بصورت انتقاد با ذکر ماخذ در حدود متعارف مجاز است .

تبصره ماده 7:  ذکر ماخذ در جزوه های تدریس معلمان ، مربیان ، استادان و مانند آنها الزامی نیست مشروط به آن که جنبه انتفاعی ( سود بردن ) نداشته باشد.

ماده 8 : کتابخانه های عمومی و موسسات جمع آوری نشریات و موسسات علمی و آموزشی که بصورت غیر انتفاعی اداره می شوند می توانند از اثرهای مورد حمایت این قانون از راه عکسبرداری یا طریق مشابه آن به میزان مورد نیاز و متناسب با فعالیت خود نسخه برداری کند .

ماده 9: وزارت اطلاعات می تواند آثاری را که قبل ازتصویب این قانون پخش کرده اجازه انتشار داده پس از تصویب این قانون نیز کماکان مورد استفاده قرار دهد .

ماده 10 : وزارت آموزش و پرورش می تواند کتاب های درسی را که قبل از تصویب این قانون به موجب قانون کتابهای درسی را چاپ و منتشر کرده است کماکام مورد استفاده قرار دهد.

ماده 11  : نسخه برداری از اثرهای مورد حمایت این قانون مذکور در بند 1 از ماده 2 و ضبط برنامه های رادیویی و تلویزیونی فقط در صورتی که برای استفاده شخصی و غیر انتفاعی باشد مجاز است.

 

مدت حمایت حق پدید آورنده وحمایت های قانونی دیگر .

مدت استفاده از حقوق مادی پدید آورنده موضوع این قانون که به موجب وصایت ( وصیت ) یا وراثت منتقل        می شود . از تاریخ مرگ پدید آورنده 30سال است و اگر وارثی وجود نداشته باشد یا بر اثر وصیت به کسی منتقل نشده باشد . برای همان مدت به منظور استفاده عمومی در اختیار وزارت فرهنگ قرار خواهد گرفت .

تبصره : مدت اثر حمایت مشترک که موضوع ماده 6 این قانون 30 سال بعد از فوت آخرین پدیدآورنده خواهد بود .

تخلفات و مجازاتها : هر کس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام پدیدآورنده بدون اجازه او ویا عامدا ویا عالما به نام شخص دیگری غیر از پدید آورنده نشر یا پخش ، تادیه از 6 ماه تا سه سال حبس و زندانی دارد.

هر کس بدون اجازه ترجمه دیگری را به نام خود یا دیگری چاپ و نشر کند به حبس تادیه از 3 ماه تا 1سال محکوم خواهد شد.

قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی :  حق تکثیر یا تجدید وچاپ و بهره برداری و نشر و پخش هر ترجمه ای با مترجم و وارث قانونی اوست مدت استفاده از این حقوق که بوسیله وراثت منتقل می شود از تاریخ مرگ مترجم 30سال است .

حقوق مذکور در این ماده قابل انتقال به غیر است ، البته ذکر نام مترجم در تمامی موارد استفاده الزامی است .

تکثیر کتب و نشریات به همان زبان و شکلی که چاپ شده به قصد فروش یا بهره برداری مادی از طریق چاپ یاعکسبرداری یا طرق مشابه بدون اجازه صاحب حق ممنوع است .

نسخه برداری یا ضبط آثارصوتی که بر  روی صفحه یا نوار یا هر وسیله دیگر ضبط شده است بدون اجازه صاحبان حق یا تولید کنندگان انحصاری یا قائم مقام قانونی آن برای فروش ممنوع است .

حکم مذکور در این ماده شامل نسخه برداری یا ضبط یا تکثیر از برنامه های رادیویی ، تلویزیونی یا هر گونه پخش دیگر نیز خواهد بود .

صفحات یانوارهای موسیقی یا صوتی درصورتی حمایت می شود که دو روی هر نسخه یاجلد آن علامت بین المللی P   و تاریخ انتشار و نام ونشانی تولید کننده و نماینده انحصاری و علامت تجارتی ذکر شده باشد .

تکثیر و نسخه برداری از کتب و نشریات و آثار صوتی بمنظور استفاده در کارهای مربوط به آموزش یا تحقیقات علمی مجاز خواهد بود.  مشروط بر اینکه جنبه انتفاعی نداشته باشد و اجازه نسخه برداری از آنها به تصویب وزارت فرهنگ و ارشاد رسیده باشد .

نسخه برداری از کتب ، نشریات و آثارصوتی در صورتی که برای استفاده شخصی و خصوص باشد بلامانع است .

اشخاصی که این قوانین را زیر پا می گذارند علاوه بر تادیه خسارات شاکی خصوص به حبس از 3 ماه تا 1 سال محکوم خواهد شد.

 

چهار مورد از قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی را بنویسید ؟

قانون توسعه صنعت ایرانگردی وجهانگردی طبق این قانون مرادازایرانگردی وجهانگردی هرنوع مسافرت انفرادی و یا گروهی است که بیشتر از 24 ساعت بطول بینجامد و در ضمن بمنظور کسب وکارصورت نگیرد .

هر جهانگرد خارجی که از کشور خارج می شود می تواند بر طبق این قانون علاوه بر لوازم شخصی متعارف خود صنایع دستی یا محصولات کشور مقصدوکتاب و مطبوعات را به شرط آنکه جنبه غیرتجاری داشته باشد ازآن کشور خارج نماید .

گمرک ایران نیز وظیفه دارد تسهیلات ویژه جهت ورود و خروج جهانگردی خارجی ایجاد نماید :

بانکها موظفند جهت تشویق نمودن سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی در زمینه ایجاد و گسترش تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی تسهیلات بانکی برقرار نماید.

سازمان شهرداری ، سازمان جنگل ها و مراتع کشورو سایر وزارتخانه ها و سازمانهای زیربط موظفند زمین مورد نیاز برای احداث تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی را با معرفی وزارت فرهنگ وارشاد به قیمت منطقه ای یا تمام شده به گونه ای که موجب کاهش درآمد عمومی نشود به متقاضیان واگذار نمود .

 بدیهی است زمین های مذبور صرفا برای منظور فوق واگذار و قابل انتقال به غیر نمی باشد وهر گونه تغییر کاربری آن و یا عدم اجرای پروژه درمهلت مقررموجب بازگشت به مالکیت دولت خواهد شدو متقاضی حق هیچگونه ادعایی را دارا نمی باشد .

صدور یا تمدید هر گونه مجوز تاسیس دفاتر خدمات سیاحتی و زیارتی وتاسیسات ایرانگردی و جهانگردی و نیز تعلیق یا لغو آن به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است .

کلیه تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی دفاتر خدمات مسافربری و سایر تاسیسات مشابه از هر نظر اعم از سوخت ، آب وبرق ، عوارض مالیات ، وام بانکی و غیره مشمول تعرفه ها و مقررات و دستور العمل بخش صنایع هستند 

 


 
سواد رسانه ای - استاد ارجمند جنای آقای دکتر یعقوبی
ساعت ۱:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱٤ خرداد ۱۳٩۳ : توسط : گروه پنج اندیش

 

1- سواد رسانه ای را تعریف کنید ؟

مجموعه ای ازرویکردهایی است که مخاطبان بطورفعالانه برای مواجهه گزینشی بارسانه ها و تحلیل و ارزیابی نقادانه محتوای رسانه ای بر می گیرند تا معنای پیام هایی را که با آنها مواجه می شوند تفسیر کنند .

2- هدف از سواد رسانه چیست ؟

توانایی بخشیدن به مخاطبان جهت دفاع در مقابل رسانه هاست داشتن میزان بالای سواد رسانه ای در گرو تجهیز ذهن به رویکردهای نظری و انتقادی وسیع تر است که آن هم در گرو داشتن کمیت و کیفیت ساختارهای دانش میباشد . برای درک سواد رسانه ای باید برخی تفاوت ها را درک کرد .

3- رسانه چیست و رسانه جمعی را به تفسیر توضیح دهید ؟

رسانه ها ابزارهای تکنولوژیکی برای انتشارات پیام هستند . که معمولا به رسانه های چاپی (روزنامه ، کتب و مجلات ) یا الکترونیکی ( رادیو و تلویزیون و اینترنت و فیلم )تقسیم می شود .

دو نوع رسانه جمعی و غیر جمعی وجود دارد . اما این تفاوت ربط چندانی به تعداد مخاطبان ندارد بر خلاف باورها واژه ((جمع )) با انگیزه های فرستنده مرتبط است .

رسانه ای رسانه جمعی است  که قصد اصلی فرستنده است عادت دادن مخاطبان به روش ثابت برای عرضه محتوا باشد یعنی رسانه های جمعی چندان تمایل ندارند که مردم را به قرار گرفتن در معرض پیام هایشان ترغیب کنند. بلکه بیشتر مایلند آنها را در موقعیتی قرار دهند که بطور معمول در معرض پیام ها باشند.

رسانه های غیر جمعی : نیز از کانال های مشابه رسانه های جمعی استفاده می کنند بطور مثال : با تماشای یک برنامه تلویزیونی در معرض رسانه های جمعی قرار می گیرید . اما اگر نوار ویدئویی یک جشن را با همان تلویزیون تماشا کنید در معرض رسانه غیر جمعی قرار دارید . خواندن ایمیل دوستان هم یک رسانه غیر جمعی است . رسانه های جمعی با آسان کردن درک پیام هایشان برای مخاطبان (همراه پائین نگه داشتن هزینه ذهنی ) و بالا بودن بازدهی که عرضه می کنند ( که به افزایش ارزش مخاطب منجر می شود ) آنها را شرطی می کند . وقتی هزینه اندک و ارزش زیاد باشد مخاطبان استفاده از رسانه را استفاده کارآمد از  زمان تلقی می کنند که منجر به افزایش زمان در معرض رسانه می شود وقتی مخاطبان دائما به رسانه مراجعه می کنند . رسانه مخاطبان وفادار را شرطی کرده است و می تواند آنها را تبلیغ گران اجاره دهد.

4- اطلاعات و دانش در سواد رسانه ای را توضیح دهید؟

در زبان روزمره این دو واژه مترادف بکار می روند . اما در بحث سواد رسانه ای با هم متفاوتند:

اطلاعات تدریجی و گذراست درحالی که دانش دارای ساختاری مشخص ، سازماندهی و اهمیتی پایدار است.

اطلاعات در پیام مستقر است در حالی که دانش در ذهن قرار دارد . اطلاعات چیزی برای تفسیر در اختیار شخص قرار        می دهد. اما دانش بازتاب  چیزی است که شخص قبلا تفسیر کرده است .اطلاعات از واقعیت ها تشکیل می شود . واقعیت ها خود به تنهایی دانش نیستند . دانش برای ایجاد متن و متعاقب آن برای عرضه معنا نیاز به ساختار دارد . اطلاعات از پیام ها بیرون کشیده می شود و به دانش تبدیل می شود به عبارتی بازسازی می شود . در مورد ایده اطلاعات باید پیام را تعریف کنیم .

پیام وسیله ای است که اطلاعات را به ما می رساند و میتوان پیام ها را از طریق رسانه های مختلف حتی علائم راهنمایی و رانندگی ، برچسب کالا ، فیلم و غیره منتقل کرده پیام ها از دو نوع اطلاعات تشکیل می شوند .

اطلاعات واقعی : واقعیت چیزی خام پردازش نشده و عاری از متنییت است .

اطلاعات اجتماعی : از باورهای پذیرفته شده ای تشکیل شده اند و شامل تکنیک های می شود و افراد با مشاهده تعاملات اجتماعی آنها را می آموزند قواعد مربوط به شیوه لباس پوشیدن حرف زدن و غیره ...

5- رسانه های جمعی 3 نوع پیام عرضه می کنند آنها را نام برده و توضیح دهید؟

 اخبار ، سرگرمی و تبلیغات . 

هدف از تولید و توزیع تمام پیام ها ایجاد مخاطب برای کسب درآمد است.

 برای رسانه های جمعی 3 نوع پیام مذکور از نظر اهداف فرعی تفاوت دارد :

هدف رسانه های جمعی از ارسال پیام های خبری ایجاد احساس و آگاه شدن در مخاطبان است . هدف از احساس پیام های سرگرمی ایجاد احساس مطبق خنده جذابیت شخصیت ترس تخیلی و غیره است .

هدف از احساس پیام های تبلیغی ایجاد این احساس در دست اندرکاران شرکت های تبلیغ کننده است که پیام تبلیغی مخاطبان را از نظر شناخت طرز برخورد و رفتار دچار تغییر می کند .

با گذشت زمان رسانه های جمعی دو یا چند هدف فرعی خودرا با هم ترکیب کردند تا به هدف اصلی شان به  شیوه های بهتر دست یابند  این عمل دشوارتر شدن درک ماهیت پیام ها برای مخاطبان است .

بطور مثال : در پیام هایی که به شکل درام ، مستند شناسایی می شود پیام های مبتنی بر رویدادهای واقعی برای افزایش ارزش سرگرم کننده شان بصورت داستانی عرضه می شوند .

مخاطب احساس می کند از پیام واحد ارزش بیشتری دریافت می کند تبلیغات اطلاع رسانی در قالب برنامه های خبری یا گفتگو محور ساخته می شود اما برای ساختن شان پول دریافت می کند .

پیام ها انواع مختلف دارند برای مثال : کمدی ، درام ( هم داستانی  وهم خنده دار مثل (سریال پایتخت 3)  خبر ورزشی مثل       ( برنامه 90  ) کمدی یا اکشن (حادثه جناحی خانوادگی و دنباله دار) .

6- در معرض بودن و توجه :  درحوزه سواد رسانه ای را توضیح دهید ؟

در معرض بودن دلالت بر نزدیکی فیزیکی به پیام رسانه دارد چنانکه فرد در تماس آن پیام باشد . (( توجه )) عبارت است از اطلاع خود آگاهانه از پیام بنابراین توجه زیر مجموعه ایده در معرض بودن قرار می گیرد یعنی تا زمانی که شخص در معرض پیام قرار نگیرد نمی تواند بر آن تمرکز نماید در معرض بودن گسترده تر از توجه کردن است زیرا افراد می توانند در معرض پیام باشد بدون آنکه به آن توجه کند.

ناخودآگاهی و آگاهی : این تفاوت به میزان آگاهی در پردازش اطلاعات دلالت دارد. ناخودآگاهی اشاره به فعالیت های شناختی خاصی دارد که خارج از حوزه آگاهی رخ می دهد . یعنی خارج از کنترل تفکر است در این وضعیت فرد فعالانه فکر نمی کند و تصمیم نمی گیرد . در عوض ذهن فکر در وضعیت هدایت خودکار است وکارهای روزمره و مبتنی بر عادت را با تلاش ذهنی اندکی انجام می دهد . وقتی کار روز مره را به خوبی بلدیم دیگر به جزئیات آن توجه نمی کنیم و کارهای مبتنی بر رمز گذاریهای فراوان را بدون آنکه خودآگاه عدم ارادی و فعال زحمت ایجاد کنیم انجام می دهیم . عموما هنگامی که در معرض شدید رسانه ها هستیم پردازش خودکار انجام می شود.

 

7- جور کردن معنی و معنا سازی را در حوزه رسانه توضیح دهید ؟

جور کردن معنی و معنا سازی در عرصه سواد رسانه تمایز میان جور کردن معنی و معنا سازی بسیار مهم است

درجورکردن معنی فرض بر این است که معنا درخارج از موجودیت صاحب قدرت است مثلا یک متخصص ، یک متن رسانه ای یا یک متن درسی قرار دارد کار شخص یافتن معانی و به خاطر سپردن آن است رسانه از منابع اصلی اینگونه اطلاعاتی هستند که از نظر بسیاری از مردم منبعی موثق به حساب می آیندبنابراین مردم معانی که رسانه عرضه می کنند می پذیرند .

در مقابل معناسازی کاری بسیار دشوار است و نیاز به مهارتهای خاصی دارد معناسازی فرآیندی است که طی آن باید روی پیام هایی که فیلترشان می کنند کارهایی انجام دهیم و برای خود معانی بیافرینیم . کاری که مستلزم مهارت در تحلیل و ارزیابی است تا پیام ها آگاهانه بررسی شود بعد از بررسی اطلاعات باید ازمهارت های دیگری همچون استقرا ، استنتاج ، تلفیق ، دسته بندی استفاده کنیم و اطلاعات تازه را به دانش موجودمان بیفزائیم تا معنی مورد نظر ساخته شود.

 فرایند 2                       فرایند 1

         معنا سازی                          جور کردن معنی

      فعالیت خلاقانه                     فعالیت روزمره

     فعالیت غیر متعارف             فعالیت خودکار

این دو فرآیند از هم جدا نیستند و بسیار درهم تنیده اند برای معناسازی باید نمادها را بشناسیم و حس هایی را که نمادها در پیام ها معرف آنها هستند درک کنیم جور کردن معنی فرآیندی بنیادی تر است زیرا محصول آن به فرایند معنا سازی انتقال می یابد هر دو فرآیند مذکور فرآیندهایی پیوسته اند بعضی از فعالیت ها کاملا روز مره و آشنایند و با تلاش اندک و دقت زیاد قابل انجام هستند اماکارهایی هستند غیر متعارف و خلاقانه و قاعده استانداردی برای یاد گیری آنها وجود ندارند بطور مثال در مشاهده اخبار برخی از انواع پردازش اطلاعات از روال عادی تبعیت  می کنند ( مثل وضعیت آب و هوایی ) اما بعضی دیگر ماجراها را بصورت فعالانه تحلیل می کنند اطلاعات عرضه نشده را درمی یابند و ارزیابی می کنند که کدامیک از واقعیت های عرضه شده صحیح نیست .

اطلاعات جدید به ساختار دانش قبلی اضافه می شود و نگاه تازه ای نسبت به موضوع مورد بحث شکل می گیرد این حالت فرصت مهمی برای افزایش سواد رسانه ای است .

مثال : تقابل دو منبع خبری افزایش گزارش های بلایای طبیعی در زمان بروز یک وقایع در داخل یا بررسی قیمت های سوخت درکشورهمسایه . بنابراین نباید معانی ارزش شده از رسانه ها به سادگی پذیرفت حتی اگر ساده تر و کارآمد تر به نظر بیاد بلکه باید برای ساخت معنا تلاش کرد .

8- تعریف سواد رسانه ای از جنبه لغوی را توضیح دهید ؟

واژه سواد با رسانه های چاپی بیشترین ارتباط دارد در خصوص رسانه هایی مانند فیلم و تلویزیون می توان به سواد بصری اشاره کرد و یا در موضوع استفاده از رایانه و اینترنت سواد کامپیوتری مطرح است .سواد خواندن ، سواد بصری و سواد کامپیوتری معادل سواد رسانه ای نیستند . بلکه صرفا اجزای سازنده آنند. سواد رسانه ای مجموعه ای از چشم انداز هاست که همانطور فعالانه برای قرار گرفتن در معرض رسانه ها از آنها بهره برداری می کنیم تا معنای پیامهایی را که با آنها مواجه می شویم تفسیر کنیم سواد رسانه ای مفهومی چند بعدی است .

 

 

9-ویژگیهای اصلی سواد رسانه را نامبرده و توضیح دهید ؟

الف ) سواد رسانه ای یک پیوستار است نه یک مقوله ، سواد رسانه ای همچون دماسنج دارای درجات است و هرکس در این پیوستار جایی را اشغال می کند . این پیوستار دارای نقطه صفر یا بالایترین مقدار نیست بلکه واجد وضعیتی نسبی است روی این پیوستار جای افراد بر اساس چشم انداز هایشان در ارتباط با رسانه ، کیفیت ساختارهای دانش شخص و مهارت ها و تجارب شخصی معین می شود . کسانی که در سطوح پایین سواد رسانه ای قرار دارند چشم انداز های محدود و ضعیفی  به رسانه ها دارند  ساختار دانش آنها محدودتر ، سطحی تر و بی نظمی تر است و ارتفسیر محتوای پیام رسانه عاجزند .

ب ) سواد رسانه ای چند بعدی : حوزه شناختی ( بعد خبری و اطلاعاتی ) حوزه احساسات (غم وشادی و شوق و نفرت ) حوزه زیبایی شناختی ( نور ، صدا و .. تدوین ) حوزه ارزشی و قضاوت ( درستی و غلط رسانه ای )  اطلاعات علاوه بر بعد خبری ، دانش دارای ابعاد احساسی،زیبایی شناختی  و اخلاقی میباشد . هر کدام از این ابعاد بر حوزه های درک متفاوتی متمرکزند . حوزه شناختی به اطلاعات واقع بنیان دلالت دارد ( مثلا تاریخ ها) حوزه احساسی حاوی اطلاعاتی درباره احساسات است اطلاعاتی که در قلب مستقر است اعم از ،غم ،شاد ی و نفرت شناخت برخی احساسات آسان است . اما در مورد احساس تردید و نگرانی موضوع به توانایی بیشتری نیاز دارد.

حوزه زیبایی شناسی حاوی اطلاعاتی در مورد روش تولید پیام است که بنیانی برای قضاوت اثار ارایه شده فراهم می کند . این قضاوت شامل طراحی صحنه، تدوین ، نور، صدا، طراحی لباس وغیره هم می شود . این اطلاعات در چشم ها و گوشها مستقر است .

حوزه اخلاقی شامل اطلاعاتی در مورد ارزشهاست این اطلاعات در ضمیر و روح انسان مستقر است و بنیانی برای قضاوت درباره درست و غلط فراهم می کند . هر چه اطلاعات اخلاقی ما پالوده تر باشد ارزشهای نهفته در پیام های رسانه ای را با عمق بیشتری درک می کنیم .ساختار دانش قدرتمند حاوی اطلاعاتی از هر چهار حوزه فوق است شاید در برخورد با یک فیلم از دستکاری احساسی اثر راضی نباشیم ولی ذوق کارگردان را ستایش  می کنیم . موضع گیری اخلاقی نویسنده یک کتاب ستایش کنیم  ولی بعد روایی داستانی و قلم وی را نپسندیم.

 

10- اهداف سواد رسانه ای چیست ؟

دادن قدرت کنترل برنامه های رسانه به افراد است منظور اینست که افراد از آنجائیکه  نمی توانند بر تغییر روش رسانه های جمعی کنترلی داشته باشند اعمال کنترل بر روش برنامه ریزی ذهن خود را بیاموزند و شیوه کنترل را برخود معطوف نمایند. اولین گام تغییر کنترل از رسانه به شخص اینست که افراد دریابند چگونه توسط رسانه ها مورد برنامه ریزی قرار می گیرند

11- برنامه سازی رسانه ای در  قالبی صورت میگیرد


برنامه سازی رسانه ای در قالب چرخه دو مرحله ای که مدام انجام می شود انجام می گیرد : 

الف : محدود کردن انتخاب ها   ب : تحکیم تجربه

الف : محدود کردن انتخاب ها :  رسانه ها چنان برنامه ریزی کردند که باور کنیم  انتخاب های زیادی پیش رو داریم اما در واقع دامنه این انتخاب ها محدود است . مستند کاران این رسانه ها این محدویت ها را ایجاد می کنند تا به اهداف  اقتصادی شان دست یابند. رسانه های بعضی محتوا های خاص را با جذابیت بیشتر ارائه می کنند تا مخاطبان با آنها شرطی شوند .

ب : تحکیم تجربه : الگو هایی که انسان بر اساس  آن ها در معرض رسانه ها قرار می گیرند به تدریج با تجارب قبلی وی    برنامه ریزی می شود این تجربه ها اگر عاری از شکست باشند در معرض رسانه بودن تقویت می شود با گذشت زمان عادات قوی تر و آزمودن چیزهای تازه دشوار می شود. کاهش تاثیر برنامه سازی  رسانه ها را می توان با تقویت سواد        رسانه ای در افزایش آگاهی از اهداف خود مخاطب ، افزایش مهارتهای پردازش اطلاعات و ساخت دقیق ساختارها بجای پذیرش معنای عرضه شده از رسانه ها برآورد ساخت.

بنابر این هدف عمده سواد رسانه ای کمک به گیرندگان ارتباطات جمعی است تا به شرکت کنندگان فعال و آزاد تبدیل شدند نه اینکه حالتی ایستا ، منفعل و تابع نسبت بر تصاویر و ارزشهایی داشته باشند که در یک جریان یک طرفه از منابع   رسانه ای انتقال پیدا کند .

12- هدف اثباتی و عملی را تعریف کنید ؟

عبارتست از پرورش بینندگانی که توانایی گزینش داشته باشند به جستجوی برنامه ریزی کیفی و متمایز و ارزیابی آن بپردازد و نسبت به شکل ، قالب و محتوا در رسانه های جمعی حس انتقادی داشته باشند.

13- رویکردهای نظری سواد رسانه ای را توضیح دهید ؟

رویکرد نظری سواد رسانه نظام تفسیری و ترجیحی و متاثر از داوریهای ذهنی و اخلاقی است که مواجهه فرد را با پیام های رسانه ای شکل داده و موجب می شود مخاطبان در استفاده و انتخاب پیام ها مسئولیت بیشتری احساس کند .

14- سواد رسانه ای از نظر (( هابز)) ( Hoobs) را توضیح دهید ؟

سواد رسانه ای توان ارزیابی پیام های رسانه ای است که در دو سطح عمل می کند .در سطح اولیه مخاطب به موضوعات و پرسش هایی مانند چه کسی پیام های رسانه ای را می آفریند و از چه فنونی و با چه هدفی پیام را ارسال می کند ؟ توجه دارد و از سوی دیگر در سطحی عمیق تر ، مخاطب و ارزش ها و سبک های پنهان و مستتر در پیام را مد نظر قرار می دهد.

پرسش های سطح اولیه === همان پرسش های لاسول را تداعی می کند. که می گوید ؟ چه می گوید ؟ کجا می گوید ؟ چگونه می گوید ؟ برای چه می گوید؟ با چه تاثیری می گوید ؟ این پرسش ها در لایه بیرونی (پیرامونی ) صورت می گیرد  در لایه درونی ارزش ها و سبک های زندگی ارائه شده در پیام مورد بررسی قرار می گیرند . لایه درونی همان لایه پنهان پیام است . که ویژگی های پنهان تر را در بر می گیرد . ناگفته ها و گفت ها هر دو را بررسی می کند بررسی این لایه به مخاطب دانش عمیق تری می بخشد.

ویژگی های لایه بیرونی :  1-چه کسی پیام را می رساند به پدید آورندگان پیام اشاره دارد .

2-چگونه پیام ساخته می شود بررسی ابعاد تولید پیام (نور ، زاویه دوربین ، مونتاژ و تدوین ، صداو .... موضوع این پرسش است.

3-اهداف پیام آفرینان  اعم از سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی پاسخ وپرسش هدف است.

4- مهمترین موضوع عبارت است از بررسی میزان تاثیرگذاری پیام است مخاطب دارای سواد رسانه ای خود میزان تاثیر را مشخص و متعادل می کند و پیامدهای مثبت یا آسیب زای آن را شناسایی کند . پاسخ به مجموعه سوال ها بررسی ساختارها  ، (( انواع ژانرها – یعنی  مدل )) و (( قابلیت های پیام رسانه ای)) است .

ویژگی های لایه درونی

هر پیام ارزش ها و سبک های زندگی متناسب با خود را به همراه دارد ؛ منظور از سبک زندگی اعمالی است که به شیوه های خاص طبقه بندی شده و حاصل ادراکاتی خاص هستند سبک زندگی شامل آن دسته از اولویت های افراد است که بصورت عملی قابل مشاهده است . ویژگی لایه درونی بر خلاف لایه بیرونی اینست که ویژگی های پنهان تر پیام را در برمیگیردو به همین دلیل فهم سواد رسانه ای مبتنی برآن ، پیچیده تر از لایه بیرونی است . مخاطبی از چنین سطحی از سواد رسانه ای برخوردار باشد و بتواند ارزشها وسبک های زندگی پیام های آشکار و پنهان را تشخیص دهد از دانش بیشترو عمیق تری برخوردار خواهد بود.

مخاطب واجد سواد رسانه ای این توانایی را دارد که زندگی مورد نظر رسانه ها و تغییرات مورد انتظارشان بر افکار و اعمال و زندگی افراد را شناسایی ، تشخیص و قضاوت کند .

15- سواد رسانه ای از نظر تامن (Elizabeth   Thoman) را توضیح دهید ؟

تعریف تامن از سواد رسانه ای مبتنی بر داوری و قضاوت است چنانکه جهان متراکم ازپیام از لایه های فیلتر سواد رسانه ای عبور کند تا شکل مواجهه با پیام معنا دار شود. پیام رسانه ای در سه لایه عمل می کند :

الف ) لایه اول:  برنامه ریزی شخصی در نحوه استفاده از رسانه ها که میزان مصرف رسانه ای و زمان در معرض بودن را کاهش می دهند (جیره مصرف )

ب ) لایه دوم :  در این سطح مخاطب به جنبه های نامحسوس تر رسانه ای توجه می کندو به پرسش ها و موضوعات عمیقی می پردازد این لایه به پرسش های لایه بیرونی سواد رسانه ای از منظر  هابز  می پردازد.(انتخاب محتوا) پیام های رسانه ای را چه کسی می سازد ؟  چه هدفی با فرستادن پیام دنبال می شود ؟ چه کسی از ارسال پیام سود می برد و چه کسی ضرر می کند ؟

ج )لایه سوم :مهارت های لازم برای (( تماشای انتقادی )) رسانه هاست  . با این مهارت ها مخاطب به تجزیه و تحلیل و پرسش در باره چارچوب ساخت پیام و جنبه های اشاره نشده می پردازد . به عبارت دیگر فهم متن از سوی مخاطب درگرو شناسایی ابعاد جا افتاده و ناگفته پیام است .(پرسش از محتوا)

این لایه  هابز  از آن بعنوان (( فهم سطوح بالاتر )) یاد می کند بعنوان یک ادراک پیش بینی کننده دقیق برای شناسایی نیازها و انتظارات مخاطبان  کاربرد دارد.

 

16- سواد رسانه ای از منظر پاتر را توضیح دهید؟***

الگوی چند عاملی سواد رسانه ای پاتر مبتنی بر ساختارهای دانش ، منبع شخصی ، وظایف پردازش اطلاعات و مهارتها و توانایی هاست .

ارتباط این عوامل برخلاف سایر مدل ها فضایی – حلزونی است وسطحی (ورسطح ) نیست و هریک از این عوامل ، عوامل دیگر را پشتیبانی می کند .

1- ساختار دانش : منظومه پیچیده ای از دانسته های مخاطبان است که ساختار دارند ، بی شکل نیستند و مخاطب نیست با آنها وضعیتی فعال دارد برخی اطلاعات مهمتر و برخی دیگر کم اهمیت هستند . بطور مثال : پرسش چه در مقابل چرا و چگونه ارزش کمتری برخوردار است .

2-منبع شخصی ؛ شامل پنج حوزه در منظومه دانش است که توسط ساختار دانش پشتیبانی می شود:

محتوای رسانه (درونمایه رسانه ) –تاثیر رسانه ای (آسیب های رسانه ای و سلامت رسانه ای) – صنایع رسانه ای ( ظرف رسانه پیام و ویژگی های تکنولوژیک )  - جهان واقعی ( جهانی که در آن زندگی می کنیم ) – خود  (خود یا مخاطب )

سه عامل اول با رسانه سروکار دارند و دوعامل آخر با فرد . آن چنانکه جهان واقعی ارتباط آیینه وار با پیام رسانه ای ندارد و رسانه تصویر آیینه وار از واقعیت ایجاد نمی کند . رسانه ها بر خلاف نظر عامیانه درک جهان واقعی را پیچیده تر می کند و در این میانجیگری ابهام بیشتر می انجامد .

منبع شخصی : یا جایگاه مخاطب پیوستاری از کنش فعالانه تا منفعل Active   and passive ترسیم می کند .

نحوه پردازش پیام : از نظر پاتر سواد رسانه ای در سه شکل گزینش گری ، همتا سازی ومعنا سازی به پردازش اطلاعات توسط مخاطب کمک می کند .

1-گزینشگری پیام : تصمیم در باره دریافت یا عدم دریافت پیام که هدف آن توجه به بخش های سودمند پیام و نادیده گرفتن باقی جوانب بوده و تمرکز آن بررسی سودمند پیام دریافتی در محیط را شامل می شود .

2-همتا سازی معنایی : شناسایی نمادها و معانی پنهان در پیام ها در جهت استفاده از نمادهای معنایی قبلی و بررسی نمادهای موجود در پیام است .

3-معنا سازی : استفاده از مهارتهایی که مخاطب به کمک آن می تواند معنایی فراتر از منظور نویسنده کشف کند ، هدف از معنا سازی تفسیر پیام ها با بیش از رویکرد است و تمرکز آن گسترش ساختار ها دانش مخاطب است و به بررسی نظام معنا جویانه و معناسازی پیام می پردازد .

مهارتها ی سواد رسانه ای : مجموعه کنش هایی که در برگیرنده موارد ذیل است :

تحلیل : شکستن پیام به عناصر معنادار

ارزشیابی : داوری در باره ارزش پیام یا امکان مقایسه عناصر پیام

گروه بندی : تعیین اجزای مشابه و متفاوت پیام

 استقرا : نتبجه گیری از برخی اجزای پیام و تعمیم به بقیه اجزاء

قیاس: استفاده از اصول فراگیر ( کلی ) برای تبیین موارد خاص ( جزئی )

ترکیب : جمع بندی پیام های مختلف در قالب ساختار جدید .خلاصه سازی : ارائه توصیفی روشن درست و فشرده از پیام . 

 

 


 
آسیب شناسی فرهنگی و اجتماعی - استاد گرانقدر حبیبی
ساعت ۱٢:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱٤ خرداد ۱۳٩۳ : توسط : گروه پنج اندیش

1-  منظور از کجروی بعنوان یک مسئله اجتماعی چیست ؟

جامع شناسان تاقبل از سال 1950 برای تحلیل و بیان کجروی با مشکلاتی مواجع بودند . زیرا این جامعه شناسان برخی رفتارهای آدمی را تحت عنوان کجروی و یارفتارهای ناهنجار طبقه بندی کرده اند .

منظور از کجروی یعنی انجام عملی که بصورت قانون شکنی و سرپیچی از آن باشد یا به عبارت ساده تر عمل کسی را که مرتکب جرمی می باشد کجروی و یا منحرف می گویند . و آن را خاص طبقات فقیر و تهیدست جامعه می دانستند و طبقات دیگر از کجروی بدور می دانستند .

این جامعه شناسان مفاهیم دیگری ازدلیل اختلا لات روانی ،مصرف غیر قانونی مواد مخدر ، فحشا و هم جنس بازی و خودکشی را نیز تحت عنوان کجروی مورد مطالعه قرار داده است بنابراین هر نوع رفتار دیگری نیز از رفتارهای فوق را هیچ وجه کجروی نمی دانستند .

2- منظور از درد اجتماعی چیست ؟

جامعه از افرادی تشکیل می گردد که دارای روابط و مناسبات اجتماعی می باشد . غالبا ناسازگاری هایی در مناسبات و روابط اجتماعی آنها صورت می پذیرد . که مطالعه آنها را درد شناسی اجتماعی می گوییم .

ریشه دردهای اجتماعی با توجه به فرهنگ هر جامعه و در هر زمان تفاوت دارد در حالیکه در مورد بیماریهای جسمی به توجه زمان ومکان در همه جا یکسان می باشد.

3- منظور از زنگ خطر چیست ؟

انحراف چراغ خطری است که نشان دهنده نواقص و کمبودهای جامعه است . غیبت از محل کار ، فرار از مدرسه ، شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت و خدمات اجتماعی ، انجام کارهای زشت ، اطاعت کورکورانه قوانین و مقررات نشانه بی سازمانی است .

منحرف ممکن است با سرپیچی از مقررات به اطاعت کنندگان اجباری که دچار همان حالت هستند ولی ترجیح     می دهند  که قوانین را تحمل نمایند و هیچ گاه راضی به سرپیچی ازآن نمی شوند انحراف معمولا از محرومیت های اقتصادی و اجتماعی ناشی می شود .

 

4- منظور از آسیب های اجتماعی چیست ؟

به هر نوع عمل فردی یا جمعی اطلاق می شود که در چارچوب اصول اخلاقی و قواعد عام عمل جمعی یا غیر رسمی جامعه محل فعالیت کنشگران قرار نمی گیرد و در نتیجه با منع قانونی روبرو می شود.

 

5-  منظور از خدمات اجتماعی چیست ؟

فعالیتی است حرفه ای که به افراد ، گروها و جوامع به منظوربالابردن ظرفیت آنها در انجام تکالیف و وظایف اجتماعی آنها در چارچوب اصول و قوانین جامعه عرضه می شوند. در واقع خدمات اجتماعی در برگیرنده قوانین        می باشد که هدفش بهبود محیط و وضع سلامت و افزایش سطح رفاه افراد جامعه است .

6- مددکار شهر کیست ؟

به افرادی که در باره یک واحد خدمات اجتماعی اطلاق میشود که با استقرار در نقاط مورد نظر و شناخت همه جانبه محیط اجتماعی و تحلیل وضعیت موجود به ارزیابی مسایل و مشکلات پرداخته و با ارتباط با مردم و بکار گیری ظرفیت ها و سرمایه های اجتماعی و با کمک سازمانها و نهاد های دولتی و غیر دولتی در جهت پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی به موقع و موثر اقدام می کنند .

7-  اعتیاد چیست ؟

عبارت است از یک بیماری مزمن و اولیه که از طریق نقص در کنترل مصرف مواد موثر بر سیستم اعصاب مرکزی و نیز نقض در کنترل رفتارهای ناهنجار مشخص می گردد .

ویژگیهای اصلی آن نیز عبارتست از :

تغییرات در خلق و خوی – مصرف مداوم داروهای اعتیاد آور ایجاد عوارض سو جسمی روانی و اجتماعی که همانند دیگر بیماریهای مزمن می توانند پیش رونده و عود کننده و کشنده باشد و عموما بخشی از آن با عث نقض قانون و تجاوز به حریم دیگران و آسیب رسانی به ساختارهای اجتماعی می شود.

8- مدد کار اجتماعی چیست ؟

خدمت حرفه ای است که بر دانش و مهارت های خاص قرار گرفته است هدف از آن کمک به افراد ، گروهها یا جامعه است تا بتوانند استقلال شخصی ، اجتماعی و رضایت خاطر فردی و اجتماعی را بدست آورند .

 9- اثر فقر مالی در کجروی ها چیست ؟

در پیوند برخی از انواع کجروی ها با توجه به وضع اقتصادی مانند : تن فروشی ، گدایی ، برخی از دزدی ها ، بیماری های روحی و الکلی است ، شکی نیست بررسی های متعددی گواه بر آن است در پی یک بررسی نشان داده شده است که در ایتالیا اواخر قرن بیستم خانواده های فقر مالی 60درصد جمعیت را تشکیل می دادنند ولی جرایم مربوط به آنها 85درصد تا 90درصد کل جرایم بوده است . با تمام این احوال نباید چنین دانست که همه فقرا بزهکار هستند بقول دکتر برت اگر اکثر مجرمان و منحرفان فقیر باشند اکثر فقرا مجرم و بزهکار نیستند در میان اقتصادانان کلاسیک ، آدام اسمیت ، ریکاردو  به این امر توجه داشتند.

10- جریان اجتماعی شدن فرد در جامعه از دیدگاه ارسطو ، دورکیم ، کانت را توضیح دهید ؟

ارسطو:  اعتقاد داشت که انسان بر اساس فطرت و غریزه حیوانی است که اجتماعی می شود شاگرد افلاطون بود از فلاسفه یونان.

دورکیم : جامعه شناس معتقدبود که وجدان اجتماعی دارای وجود مستقل از وجدان افراد جامعه دارد کل افراد را بررسی می کند وجدان جمعی را مطرح می کند به فرد اهمیت نمی دهد به جامعه اهمیت می دهد .

کانت : معتقد بود مجموعه ذهن اجتماعی در مقابل اذهان (ذهن ها )فردی مستقل است .
جامعه شامل ما و همه انسان های دیگر است جامعه از من و ما و دیگری بوجود آمده است که با یکدیگر متفاوت هستند. فرد در جامعه و جامعه در فرد دوام و استمرار می یابد در مجموع اجتماعی شدن فرد از خانواده شروع و در جامعه ادامه پیدا می کند.

11- منظور از نقش های اجتماعی چیست ؟

نقش های اجتماعی موجود در یک جامعه را می توان بر اساس ویژگی های متفاوتی طبقه بندی کرد :
برخی از نقش ها ساده و برخی دیگر پیچیده هستند می توان نقش ها را بر اساس درجه ارزش اجتماعی هر کدام راطبقه بندی کرد : برخی از آنها را جامعه بسیار پردازش می داند و حال آنکه برخی دیگر اهمیت جندانی ندارد برای برخی از نقش ها تقاضای بسیار شدیدی وجود داردو در آنها مسئولیت های سنگینی نیز وجود  دارد . و در ردیف فعالیت های جدی بحساب می آید .

12- تطابق اجتماعی چیست ؟

تطابق اجتماعی یا سازگاریهای اجتماعی که بطور کلی سازگار شدن باحیات جمعی ( زندگی جمعی ) از مهمترین اصول در بررسی رفتاراجتماعی انسان است . در این تطابق انسان با اخذ قواعد و اصول با هنجارهای اجتماعی همانند شدن با دیگران را دست می دهند به یک تعبیر هر قدر در اجتماع هنجارها بیشتر اخذ گردد و مورد توجه و اجرا قرار گیرند تطابق اجتماعی بیشتر و در نتیجه انحرافات و آسیب ها کمتر خواهد بود.

 

13- بطورکلی نقش خانواده ازنظردخالت دربروز انحرافات اجتماعی به چند دسته مطالعه وبررسی می شود؟

*میزان سازگاری و کیفیت روابط عاطفی زن بر شوهر و دیگر کسانی که هسته اصلی خانواده را تشکیل می دهند و نیز نقش آموزش خانواده و اهمیت آن در رشد شخصیت *روابط فرزندو خانواده  *مسایل روانی و جسمانی ناشی از حیات خانوادگی .

 

14- چه عواملی در بروز انحرافات اجتماعی فرد تاثیر دارد ؟

*خصوصیات جسمی و روانی زن و شوهر  *سوابق اجتماعی و فرهنگی زن و شوهر*  کیفیت سازگاری زن و شوهر*  شرایط اقتصادی و اجتماعی خانوادهای زن و شوهر و روابط آنها در قبل و بعد از ازدواج*حمایت یا عدم حمایت خانوادگی *روابط زن و شوهر و اثر کیفیت آن در جنبه های مختلف زندگی *تعداد فرزندان در خانواده *گسترده یا هسته ای بودن خانواده (گستره یعنی خویشاوندان ، هسته ای یعنی زن و شوهر با بچه یا بدون بچه )

*گرایش ها و آرمان های اجتماعی اخلاقی و اجتماعی و تربیتی والدین *روابط فرزندان از نظر خانواده و مدرسه .

15- افرادی که قدرت تطابق کامل با تغییرات جامعه را پیدا نمی کنند ممکن از به چند شکل عمل کنند ؟*به هر طریقی که شده سعی می کنند خود را تا حدودی با رسم تازه سازگار کنند * ممکن است روش اخلاقی معینی را انتخاب کند و سعی نمایند که آن را به جامعه تحمیل کنند . *با کجروی ها و کجرفتارهای مختلف ( جور به نظام ) به روابط موجود تعرض نمایند*گریختن از اجتماع و دچار شدن به بیماریهای روانی و یا آنکه از فرصتی که به آنان داده شده فرار کنند یا دست به خودکشی بزنند.

16- جامعه شناسان تاثیر تغییرات اجتماعی را در چند سطح مورد بررسی قرار می دهند ؟

درسطح کلان :اثرتغییرات درسازمان ، جامعه و ابعاد آن مثل خانواده ، مدرسه ویااقتصاد مورد مطالعه قرار می گیرد
 در سطح خرد :تاثیرتغییرات در سطح فرد و اموری مانند رفتارها و آگاهی های فردی مورد توجه قرار می گیرد .

 

با تشکر از جناب آقای شاقلانی برای جمع بندی و تهیه نمونه سئوالات