مجموع مقالات و تحقیق های دانشجویی پنج اندیش

از کجا آمده ام آمدنم بهر چه بود ؟
 
جزوه استاد ارجمند جناب آقای امیری - مدیریت مراسم و تجمعات
ساعت ٤:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱٤ شهریور ۱۳٩۱ : توسط : گروه پنج اندیش

--بسم رب الشهدا و صدیقین--

فرایند مدیریت مراسم :

1- برنامه ریزی  2- اجرا    3- ارزیابی

مراحل زمانی برگزاری مراسم :

1-  قبل از مراسم ( برنامه ریزی )

2- حین مراسم ( اجرا )

3- بعد از مراسم ( ارزیابی )

تعریف برنامه ریزی :

برنامه ریزی تفکر درباره آینده برای رسیدن به تصمیم گیری جمعی است . تصمیم گیری مبتنی بر پیش بینی که وضعیت روشنی از مقصد و یا مقاصد و چرایی و چگونگی رسیدن به آن را مشخص می نماید . مبتنی بر پیش بینی و برآورد .

هنر برنامه ریزی :

در بهره بروری و صرفه جویی می باشد که با کمترین امکانات بتوانیم خوب مدیریت کنیم .

لازمه اول برنامه ریزی :

اول داشتن اطلاعات و آمار میباشد .

مزایا و دست آوردهای برنامه ریزی :

1- بهترین و موثر ترین راه برای صرفه جویی .

2- انتظام بخشیدن به امور .

3- ساخت و مهار آینده .

4- استفاده به موقع و به جا از ظرفیت های نیروی انسانی .

5- پیش بینی و پیشگیری از بحران ها و مشکلات .

6- دستیابی به اهداف سازمانی .

7- ارائه راهکارهای عملی برای برطرف کردن مشکلات و موانع .

8- ترسیم عملکرد کلی سازمان و شرح وظایف و مسئولیت های آن .

9- اولویت دادن به کارها .

10- تقویت رفتار سازمانی .

11- تسهیل بر کنترل و نظارت بر فعالیت ها .

الزامات برنامه ریزی :  

1- دانش ، اطلاعات و آمار

2- شناخت کامل از موضوع .

3- آسیب شناسی .

4- توجه به نیازهای فرهنگی ، روانی و اجتماعی مخاطبان .

5- بهره گیری از نتایج نظرسنجی های ادواری برای تقویت نقاط قوت و بر طرف کردن نقاط ضعف .

اقدامات مرحله برنامه ریزی :

1- جمع آوری اطلاعات

2- جلسات تصمیم گیری و هماهنگی

3- طراحی برنامه و چک لیست مراسم

4- ارسال دعوتنامه ها و انجام مکاتبات

مرحله اجراء مراسم :

این مرحله اجرای برنامه از پیش طراحی شده میباشد که به تناسب هر مراسمی اقدامات و برنامه بر اساس چک لیست هایی که از قبل آماده و طراحی شده ، مدیریت میشود . هر آنچه که برنامه ریزی قوی تر و کاربردی تر طراحی شده باشد اجرای          مراسم نیز راحت تر و کم اشتباه تر خواهد بود . مرحله اجرا از استقبال و مراسم افتتاحیه آغاز و تا مراسم اختتامیه و بدرقه ادامه   دارد .

فرایند مراحل تشریفات یا اقدامات مرحله اجرا :

 1- استفبال  2- حمل و نقل  3- اسکان  4- پذیرایی  5- بدرقه

استقبال توسط مقام هم شأن انجام میشود . رئیس جمهور= رئیس جمهور

فرایند مدیریت مراسم :

1- برنامه ریزی

2- اجرا ء

3- ارزیابی  : الف ) سنجش کمی و کیفی  ب) برای مشخص کردن نقاط ضعف و قوت

توضیح ارزیابی :

ارزیابی سنجش کیفی و کمی چگونگی برگزاری مراسم است که ضمن مشخص کردن نواقص ، کاستی ها و نقاط ضعف و قوت و مورد توجه مراسم را برای برنامه ریزی بهتر و بهبود فعالیت ها در آینده نمایان می سازد .

شیوه های ارزیابی :

1- نظرسنجی  2- تحلیل محتوا  3- تحقیق و پژوهش

اقدامات مرحله ارزیابی :

1- نظرسنجی  2- مستند سازی  3- تهیه و تنظیم گزارش  4- جلسه ارزیابی مراسم و تقدیر از برگزیدگان .

انواع مراسم :

1- سمینار  2- سمپوزیوم 3- کنفرانس  4- کنگره  5- جشنواره  6- همایش  7- گردهمایی  8- نشست  9- یادواره  10-کارگروه  11- میزگرد  12- گروه یا هیئت یا کمیسیون  13- کارگاه آموزشی  14- تجمع یا میتینگ

سمینار :

به جلساتی که به منظور مبادله اطلاعات و یادگیری نکات تازه از یکدیگر برگزار می شود ، سمینار گویند .

تعریف سمینار علمی :

به اجتماع تبادل نتایج تحقیقات فردی گروهی از دانشجویان که زیر نظر یک استاد و یا مرجع علمی به مطالعه مباحث علمی می پردازد سمینار علمی گفته میشود .

تعریف سمپوزیوم :

جلساتی که درآن سخنرانان متعدد نظر های کوتاه خود را درباره یک موضوع ولی از منظر های مختلف ارائه می کنند را سمپوزیوم گویند .

تعریف کنفرانس :

در لاتین به معنای کاری را با هم و دسته جمعی به انجام رساندن . به نشست های بزرگ که در آن افراد دیدگاه های خود را درباره مسائل و مشکلات مهم ارائه می کنند و یا به کمک هم به راه حل و سیاست اجرایی واحدی در قبال یک معضل بین المللی می رسند را کنفرانس گویند .  

کنگره :

واژه کنگره در لاتین به معنای آمدن و رفتن است . کنگره به اجتماعی از سران یا مغز های متفکر گفته میشود ، که هر عضوی به نمایندگی از ایالات یا دولتی آماده باشد تا پیرامون مسائل خاص سخن گویند و تشریک مساعی کند . مانند کنگره روسای دانشگاه ها ، کنگره روان شناسان و ...

جشنواره :

فرصت مناسب برای جشن گرفتن . مجموعه ای از فعالیت های مرتب با حوزه رقابت ها که بیشتر در زمینه هنر به کار می رود و به صورت مرتب تکرار می شود جشنواره گویند .

همایش :

همایش به نشستی که در آن نکات علمی و تخصصیارائه می شود ، به گونه ای که برای شرکت کنندگان قابل یادگیری باشد گفته میشود . همایش به جای سمینار و سمپوزیوم هم بکار می رود .

گردهمایی :

به معنای اجتماع کردن و به جای کنفرانس و کنگره هم به کار می رود . به اجتماعی گویند که به مباحث عمومی روز           می پردازد و کمتر جنبه علمی و گستردگی کمتری دارد را گردهمایی گویند . مثل گردهمایی شورای شهر و روستا .

نشست :

به جلساتی که به منظور بحث درباره موضوعی خاص تشکیل می شود اطلاق می گردد .

یادواره :

به نشست تجلیل و ستایش از خدمات ارزنده مفید و ماندگار افراد و چهره های شاخصی که در قید حیاط نیستند یادواره گویند

کارگروه :

به گروهی از افراد که وظیفه ویژه ای به آنها محول و متعهد می شوند مسئولیتهای خاص را انجام دهند ، کارگروه گفته میشود . مثل کمیته رسیدگی به زلزله زدگان بم و ...

گروه یا کمیسیون :

گروهی که از دولت یا سازمان رسمی برای رسیدگی به موضوعات خاص مأمور می شود و رسماً موظف است درباره آنها پژوهش و تحقیق کند .

کارگاه آموشی :

به محل یا اجتماع افرادی که درباره طرح یا موضوعی مطالعه می کنند ، در کارگاه های آموزسی مسائل آموزشی مطرح شده و در سمینارها و کنفرانس ها مورد بحث و همفکری قرار می گیرد . را کارگاه آموزشی گویند .

 تجمع یا میتینگ :

گرد هم آمدن گروهی از مردم به منظور و هدف خاص که اغلب منجر به صدور قطعنامه میشود و گاها با سخنرانی فرد یا افرادی همراه است و معمولا در موضوعات سیاسی و اجتماعی برگزار میشود ، تجمع یا میتینگ میگویند .

میز گرد :

گروهی که معمولا در شرایطی مساوی قرار دارند و در محیطی دوستانه جمع میشوند و درباره موضوعی مشخص با هم گفتگو می کنند را میز گرد گویند . مباحث میزگرد منجر به بحث های آزاد نمی شود و در موضوعات علمی منسوخ شده است .

تله کنفرانس :

میز گرد یا گردهمایی است که با استفاده از تجهیزات صوت و تصویر و تکنولوژی های دیجیتال و فن آوری های فضای مجازی برگزار شده ، مثلا چت بدون حضور فیزیکی افراد در محلی خاص برگزار میشود را تله کنفرانس گویند .

انواع گردهمایی ها :

1- ملی و بین المللی  2- علمی و غیر علمی  3- یک نوبتی و دوره ای  4- کاربردهای خاص

اهداف گردهمایی :

1- دگرگونی عمده در شیوه های مدیریتی

2- استفاده بهینه و صحیح از منابع موجود .

3- ارائه رهیافت ها و دستاوردهای نوین تحقیقاتی .

4- شناسایی و بهره گیری از قابلیت ها و پتانسیل های موجود .

5- ارائه راهبردها و برنامه های علمی و عملی

6- رشد و اعتلای دانش و ارتقاء سطح آگاهی های عمومی

  اصول برگزاری گردهمایی ها :

1- عنوان مناسب  2- زمان مناسب  3- مدیریت برنامه ریزی و هماهنگی  4- مکان مناسب  5- مدعوین  6- کیفیت و کمیت مقالات سخنرانی ها  7- ایجاد دبیرخانه  8- برآورد بودجه .

محدودیت های برگزاری گردهمایی :

1- توجه به محدودیت درآمدها ، تسریع بودجه و کمبود امکانات .

2- نامحدود بودن نیاز ها و ضرورت و اولویت بندی آنها .

3- اولویت بندی در هزینه ها و موضوعات .

برنامه های گردهمایی :

1- مراسم افتتاحیه  2- مراسم روزانه  3- برنامه های جانبی   4- مراسم اختتامیه  

 

 

بخش دوم - ارجاعات کتاب مدیریت تشریفات 

  

1- جلسه را تعریف کنید و چند نمونه جلسه سازمانی نام ببرید ؟

جلسه را می توان گردهمایی دو نفر یا بیشتر از کسانی تعریف کرد که دارای هدف های مشترک هستند و ارتباطات ( شفاهی یا کتبی ) را وسیله اصلی نیل به اهداف قرار می دهند.جلسات شورای مدیران ، جلسات پرسشی و پاسخ مدیران و کارکنان یا مشتریان ،مصاحبه مطبوعاتی     

2- انواع جلسات را نام ببرید ؟

دو گروه اصلی جلسات تصمیم سازی (جلسات کارشناسان سازمان ها )و جلسات تصمیم گیری (جلسات مدیران ارشد سازمان)

3- وظایف مسئول و تیم تشریفات چند مرحله است ، برای هر مرحله5 مورد را بنویسید ؟

الف) درزمان آماده شدن برای یک جلسه :1- هدف از تشکیل جلسه و تعداد و سطح شرکت کنندگان را بداند2- زمان آغاز و پایان جلسه راتعیین و به اطلاع دبیر یا رئیس جلسه برساند3-اگر به افراد خاص مطلعی نیاز است آنان را دعوت کرده و برای جلسه آماده کند4- تجهیزات کاری ضروری را تهیه کند(مثلا کاغذ ،‌برگه گزارش... )5- برگزاری جلسه را درتاریخ و ساعتی پیش بینی کند که شرکت کنندگان در دسترس باشند. ب) در خلال جلسه :1-  از رفت و آمد زائد به جلسه خودداری شود2- پذیرایی به موقع باید انجام شود3- گوش به فرمان میهمانان باشید و به اشاره ها توجه نشان دهید.3- چشم به ساعت داشته باشد(مدیریت زمان جلسات)4-برای جمع بندی به مدیر جلسه کمک کند5- صورتجلسه را به طور حرفه ای تنظیم کند.ج) بعد از جلسه : امکانات رفت و آمد میهمانان را در نظر داشته باشد.2- دقت کنید وسایل میهمانان جانمانده باشد3- از انجام کاری که قرار است پیش از تشکیل جلسه آینده انجام شود و ضرورت دارد مطمئن شود 4- نسخه ایی از صورتجلسه تنظیمی و امضاء شده را به اعضا بدهد.

4- صورتجلسه چیست ؟

به سند یا نوشته ایی گفته می شود که در بردارنده مطالب مطروحه ،گفته گو ها و یا تصمیمات اتخاذ شده در یک نشست رسمی و یا یک جلسه اداری باشد.به عبارتی دیگر صورتجلسه گزارش تصمیمات یک جلسه رسمی به صورت نوشتار حقوقی است.

5- ارکان یا ساختار صورتجلسه را توضیح دهید ؟

مقدمات: عنوان صورتجلسه ، شماره جلسه ،‌دستور جلسه ، زمان برگزاری جلسه ، مکان برگزاری جلسه ، شرکت کنندگان جلسه
بدنه صورتجلسه : تصمیمات ، مجریان ، مشمولان تصمیمات ،تاریخ شروع و اتمام اقدامات
مأخرات : زمان جلسه بعدی ، مکان جلسه بعدی ، موضوع جلسه بعدی ،امضاء ها ، رونوشت ها ، پیوست ها

6- نمایشگاه چیست ؟

نمایشگاه محل یا مکانی است که در آن برخی یا گروهی از محصولات و آثاری که خصلت دیداری دارند برای هدف های خاصی در معرض مشاهده و قضاوت مخاطبان آن گروه هدف گذاشته می شود.

7- انواع نمایشگاه را نام ببرید ؟

الف) انواع نمایشگاه از نظر تنوع موضوع : نمایشگاه های ‌عکس ،‌کالاهای شرکت ، نوآوری کارکنان ، برنامه های جدید شرکت ، آثار هنرمندان ،کتاب ، تکنولوژی های نوین ، افتتاحیه ، اختتامیه ،‌مجازی مثل اینترنتی موزه ها
ب) انواع نمایشگاه بر حسب پوشش جغرافیایی : نمایشگاههای محلی ، منطقه ای ، ملی ، بین المللی
ج) انواع نمایشگاه از نظر مدت زمان برگزاری : نمایشگاه موقت بین 20 روز تا شش ماه – نمایشگاه دائمی
د)انواع نمایشگاهها از نظر هدف : نمایشگاه تجارتی
ه) انواع نمایشگاهها از نظر تنوع کالا : نمایشگاه عمومی – نمایشگاه تخصصی
و) انواع نمایشگاه از نظر محتوا : نمایشگاه عمومی که جهت معرفی انواع کالاهای مصرفی ، واسطه و سرمایه ای و خدمات و تکنولوژی برگزار می شود- نمایشگاه تخصصی که جهت معرفی کالاهای خاص به مصرف کنندگان خاص به قصد افزایش فروش فوری برگزار می شود- نمایشگاه اختصاصی برای معرفی محصولات یا خدمات یک کشور در یک بازار خاص برگزار می شود- نمایشگاه اکسپو که جهت بیان ایده ها ، تکنولوژی جدید و نمایش توانمندی ها برگزار می شود – نمایشگاه عرضه مستقیم که جهت جبران نارسایی سیستم توزیع برگزار می شود.

8 دلایل برگزاری نمایشگاه چیست ؟

1-توسعه ارتباط مستقیم خریدار و تولید کننده 2- تبادل نظر با متخصصان 3- گردآوری نظرات مشتریان به طور مستقیم 4- معرفی محصولات جدید 5- بازاریابی مقرون به صرفه

9- هزینه های نمایشگاه به چند بخش تقیم می شود نام ببرید ؟

هزینه های مستقیم – هزینه های غیر مستقیم – هزینه های تبلیغاتی

10- منابع مورد نیاز نمایشگاه را نام ببرید ؟

 منابع انسانی ( طراح ، مدیر غرفه و ...) – منابع مالی (اجاره محل نمایشگاه و...) – منابع مادی (میز و صندلی و تلفن و...)

11- مراحل مدیریت نمایشگاه را توضیح دهید ؟

قبل از برگزاری نمایشگاه شامل : دعوت از مشتریان و مخاطبان مورد نظر ،‌تدارک و برنامه ریزی ،غرفه آرایی و ...
در طول نمایشگاه شامل : پاسخگویی به مراجعه کنندگان ،‌توزیع بروشور و کارت های ویزیت ، تکمیل پرسش نامه نمایشگاه و...
پس از نمایشگاه شامل : تدوین گزارش نمایشگاه ، تدارک برای نمایشگاه بعدی و ...

12- بازدید چیست و انواع آن کدامند ؟

دیدار از افراد ، ‌محیط ها و آشنایی با فرهنگ ها تا آشنایی افراد و گروهها با هم که به تبادلات علمی ، اجتماعی و‌اقتصادی بیانجامد را بازدید
می گویند - انواع بازدید : فردی و گروهی

13- برای برگزاری یک سفر مطبوعاتی موفق چه اقداماتی پیشنهاد می گردد ؟

1- شناسایی طرح ها و پروژه های شاخص سازمان که قابلیت بازدید خبری را برای خبرنگاران رسانه های جمعی داشته باشد(ارزش خبری )
2- انتخاب حداکثر دو طرح بزرگ یا چهار طرح کوچک در یک منطقه یا استان برای بازدید باتوجه به اینکه شبیه یکدیگر نباشند و هرکدام ویژگی های لازم را برای بازدید داشته باشند.3- هماهنگی با عوامل و مجریان طرح ها برای آمادگی آنان جهت بازدید خبرنگاران از طرح های مذکور و ارائه توضیحات کارشناسی و فنی 4- تشکیل ستاد ویژه برگزاری سفر مطبوعاتی در روابط عمومی برای برقرار ارتباط با میزبانان و مجریان طرح ها و پروژه های بازدیدی و خبرنگاران و هماهنگی های بعدی 5- پیش بینی مدت زمان سفر مطبوعاتی باتوجه به مسافت منطقه ای که طرح های بازدید در آن واقعه است حداقل و حد اکثر از 1 تا 3 روز

14- برنامه ریزی و مدیریت بازدید چند مرحله است توضیح دهید ؟

برنامه ریزی بازدید : اطلاع رسانی دقیق بازدیدکنندگان – پیشبینی راهنمایان مجرب و آموزش دیده و...

 اجرای بازدید : تهیه بروشور پروژه ، سی دی ، معرفی سایت و...

ارزیابی بازدید : ارزشیابی ، مستند سازی

                                 با احترام گروه پنج اندیش

 


 
نمونه سوالات درس سرپرستی مراکز فرهنگی – استاد ارجمند سرکار خانم طاعتی
ساعت ٢:٤٢ ‎ب.ظ روز ۱۳ شهریور ۱۳٩۱ : توسط : گروه پنج اندیش

 

 

1- مراحل مدیریت استراتژیک را نام ببرید و توضیح دهید ؟

تدوین استراتژی ها – اجرای استراتژی ها – ارزیابی استراتژی ها  

اجرای استراتژی : اجرای استراتژی ایجاب می کند که سازمان هدف سالانه در نظر بگیرد ، سیاست ها را تعیین کند ، در کارکنان انگیزه ایجاد نماید و منابع را به گونه ای تخصیص دهد که استراتژی های تدوین شده به اجرا در آید

ارزیابی استراتژی : در مدیریت استراتژیک ارزیابی استراتژیک آخرین مرحله به حساب می آید . مدیران نیاز شدید دارند که بدانند استراتژی ها خاص و مورد نظر آنان در چه زمانی کار ساز واقع نمی شود .

2- انگیزش را تعریف کنید ؟

"انگیزه" در مفهوم امروزی بیانگر فرایند روانشناسی است که باعث تحریک ، هدایت ، پیگیری اقدامات و فعالیت های داوطلبانه در جهت دستیابی به هدف مورد نظر می شوند .

3 - تئوری سلسله مراتب نیازهای "مازلو" را شرح دهید ؟

مازلو در تئوری "سلسله مراتب نیازها "انگیزه های زیر بنایی انسان ها را دسته بندی می کند . به زعم مازلو ، انگیزش تابع پنج نیاز اساسی شامل : نیازهای فیزیولوژیکی ، ایمنی ( امنیت ) ، نیازهای عاطفی ، نیازهای مربوط به احترام و خودیابی است . به گفته مازلو این پنج طبقه از نیاز های اساسی برحسب اولویت شان مرتب شده اند . به این ترتیب زمانیکه نیازهای فیزیولوژیکی فرد به طور نسبی ارضا شود ، نیاز به ایمنی در او آشکار می گردد .
به عبارتی به محض اینکه یک نیاز ارضا می شود ، نیاز طبقه بالاتر فعال می گردد . این فرآیند همچنان ادامه می یابد تا اینکه نیاز خودیابی برانگیخته
می شود . نیازهای فیزیولوژیکی : طبق نظر مازلو باید نیازهای فیزیولوژیکی مثل گرسنگی ، تشنگی ، هوا و خواب ، قبل از رفتن به سطح بعدی نیازها ارضا شوند . یافتن غذا و آب کافی برای بقای زندگی ضرورتی است که نیازهایی همچون احترام یا خود شکوفایی را از فرد می گیرد . نیازهای ایمنی : زمانیکه نیاز های فیزیولوژیکی ارضا شدند ، نیاز های ایمنی برانگیخته می شوند . این نیاز ها شامل نیاز به امنیت ، فقدان ترس یا آشوب می شوند . این نیازها زمانی مشهودترند که آینده ، غیر قابل پیش بینی بوده یا زمانیکه ثبات سیاسی یا اجتماعی با تهدید مواجه است . در جوامع متمدن که تهدید های محیطی به ندرت اتفاق می افتد نیاز به امنیت به اشکال دیگری بروز می کند . مثلاٌ نیاز به بهداشت اجتماعی ، امنیت شغلی ، حفظ شدن در مقابل بیماری و ... می باشد . نیازهای تعلق : اکثر ما غذا ، خانه و شغل داریم اما ارضای این نیازهای سطح پایین تضمینی برای خوشبختی ما نیستند . نیاز به دوستی و عشق به زودی ظهور خواهد کرد . مازلو در این مورد می گوید : در این نیازها فرد به شدت نیازی را احساس می کند که قبل از آن فاقد چنین احساسی بوده است . فرد احساس نیاز به دوست ، همسر یا فرزند پیدا می کند و این نیاز تشنه روابط محبت آمیز با آنها ست . نیاز های احترام : مازلو این نیاز را به دو نوع تقسیم می کند : نیاز به درک کردن خود به عنوان فردی شایسته و موفق ، نیاز به تحسین و احترام . نیاز به خود شکوفایی : زمانیکه تمام نیاز های سطح پایین تر ارضا شدند . یک نیاز جدید ظهور پیدا می کند یعنی نیاز به خود شکوفایی . در این مرحله ما شروع به پرسیدن سوالاتی از خود
می کنیم . برای مثال : از زندگی مان چه می خواهیم ؟ پایان زندگی مان کجاست ؟ چه چیزی را برای موفقیت لازم داریم ؟ پاسخ به این سوالات برای هرکدام از ما متفاوت است . به اعتقاد مازلو خود شکوفایی از قوه به فعل درآمدن است یعنی اینکه یک فرد باید آن شود که می تواند .

4 تئوری دو عاملی "هرزبرگ" را شرح دهید ؟

فردریک هرزبرک در تئوری دو عاملی خود ، دو مجموعه از عوامل را که بر انگیزش در محیط کاری تاثیر می گذارد مشخص نمود :

الف ) عوامل بهداشتی :  شامل حقوق ، امنیت شغلی ، شرایط کاری  ، سیاست های سازمانی و کیفیت فنی سرپرستی است . اگر چه این عوامل کارکنان را بر نمی انگیزد ، در صورتی که نادیده گرفته شوند عامل نارضایتی می شوند . ب) عوامل ارضاء کننده یا برانگیزاننده : مواردی مانند مسئولیت ، تفوق فرصت های رشد و احساس شناخت که اینها عامل اصلی رضایت شغلی و انگیزش هستند .

5 به نظر "مک کللند" افرادی که دارای انگیزه جهت دسیابی به موفقیت هستند دارای چه ویژگیهایی هستند؟

الف ) ترجیح می دهند به اقدامات و فعالیت های نسبتاٌ سخت بپردازند ب ) شرایطی راترجیح می دهند که نتیجه عملکردشان بازتابی از تلاشی باشد که مبذول داشته اند نه عوامل دیگری چون شانس ج ) آنها مایل به دریافت بازخورد بیشتری در خصوص موفقیت ها و شکست های خود هستند

 

6 مطالعات هاثورن التون مایو چند مرحله است و نتایج آن چیست ؟

این پژوهش را که می توان گفت اثر عمیقی بر روابط انسانی گذاشت را به 3 مرحله تقسیم می کنند :

 الف ) مرحله اول : هدف اولیه آزمایش ها بررسی رابطه بین نوسانات نور در محیط کاری با بهره وری کارکنان بود که دو نتیجه به همراه داشت 1) روشنایی تنها یکی از متغیرهای بسیار زیادی بود که بر خروجی تاثیر می گذاشت 2) هیچ رابطه علت و معلولی ساده ای بین میزان روشنایی و بهره وری کارگران مشاهده نشد . ب ) مرحله دوم : هدف تیم تحقیقاتی مایو تعیین اثرات شرایط کاری مثل اندازه استراحت و زمان های کاری بر بهره وری کارگران بود . آنها متوجه شدند که برای ایجاد شرایط مناسب در آزمایش ها ، به طور ناخودآگاه تغییراتی در روابط انسانی ایجاد کرده اند این تغییرات عبارتند از : 1) سبک سرپرستی : کارگران خودشان بر کارشان سرپرستی و نظارت داشتند 2) کنترل : کنترل های دقیق کمتر شده و مشارکت افزایش یافته است 3) شکل گیری گروه : گروهها با یکدیگر همبسته شده و وفاداری و همکاری آنان را تحت تاثیر قرار داده بود 4 ) روحیه : یگانگی بالایی در گروه بوجود آمده بود ج ) مرحله سوم : آنها کار روزانه عادلانه را در نظر داشتند که از عادلانه مفهوم خودشان را نیز داشتند . آنها یکدیگر را متقاعد کرده بودند که از سطح معین خروجی ، بیشتر تولید نکنند . کارکنانی که از نرخ مورد توافق گروه ، بیشتر تولید کرده ، از آن تخطی می کردند بعنوان نرخ شکن شناخته می شدند . در همین حال افراد گروه معتقد بودند که خروجی هر فرد نباید از میزان تعیین شده پایین تر باشد . اگر این عمل اتفاق
می افتاد ، این شخص به از زیر کار در رو مشهور می شد .

  نتایج مطالعات هاثورن عبارتند از :

1) این مطالعات آشکار کرد که کارکنان تنها با پول برانگیخته نشده ، بلکه عوامل شخصی و اجتماعی در انگیزش و نگرش های آنان نقش به سزایی را ایفا می  کنند                     
2 ) اهمییت سرپرست مطلوب در حفظ روحیه و بهره وری کارکنان قطعی شد 
3)این مطالعات ویژگی گروههای غیر رسمی را در کار و تاثیر آنها را برعملکرد آشکار کرد . 

 7-  مدیریت علمی شده انسانی هنری گانت را توضیح دهید ؟

 از جمله مقاله هایی که گانت منتشر کرد مقاله ایی درمورد جریانات تولید بود و این مقاله با عنوان یک تعادل روزانه تصویری در تولید ارائه شد که بعد ها نام گانت چارت را به خود گرفت.در این چارت فعالیت های با مقدار زمان مورد نیاز برای انجامشان به تصویر کشیده می شود.این چارت ابزاری است که از آن برای مقایسه عملکرد واقعی با عملکرد برنامه ریزی شده استفاده می شد. او در مقاله ایی چیزی را مطرح کرد بعنوان روانشناسی روابط کارمند شناخته می شود. ایده ایی که سرپرست باید مسئول تعلیم و تربیت کارکنان باشد.تا آنها را ماهرتر و قابل اطمینان تر شوند. عادات کاری را بهتر شکل داده و زمان کمتری را تلف کند

8 به اعتقاد ماکس وبر بروکراسی در شکل ایده آل دارای چه ویژگیهایی است ؟

 وظایف کاملا تعریف شده و تخصصی یا تقسیم کار در بروکراسی ، استفاده از قدرت قانونی ،وجود سلسله مراتب در مشاغل ،وجود قوانین و رویه های مکتوب ،وجود متخصصان ماهر و آموزش دیده ،انتصاب کارکنان بر اساس ویژگی های تخصصی ، ارتقاء بر مبنای شایستگی تخصصی ،داشتن مسیر شغلی کاملا مشخص

9 نظریه میدانی شخصیت و مدل تغییر از کیست توضیح دهید ؟

1- رفتار آدمی تابع چگونگی میدانی است که به هنگام وقوع آن رفتار وجود دارد
2- تجربه آدمی با کل وضعیتی که اجزایش با آن متفاوت هستند آغاز می شوند
3- می توان رفتار شخص خاصی را در وضعیت معین به کمک مکان شناسی مورد بررسی و تبین قرار داد

10 پویایی های گروهی توسط چه کسی مطرح گردید توضیح دهید ؟

 یک گروه شباهت یا بی شباهتی های افراد آن گروه نیست بلکه بستگی های متقابل اعضای آن می باشد. یک گروه را می توان یک کل پویا شناخت ،‌معنی این مفهوم این است که هر تغییری که در حالت هر یک از قسمت ها یا اجزای گره ایجاد شود حالت قسمت ها یا اجزای دیگر را نیز تغییر می دهد.

11 نظریه فرآیند تغییر "لوین" شامل چند مرحله است توضیح دهید ؟

 1- ذوب کردن: این مرحله شامل تقلیل نیروهای حفظ رفتار موجود در سازمان است.ذوب کردن گاهی از طریق یک فرایند عدم تایید روانی حاصل می شود. باجمع آوری اطلاعاتی درمورد تفاوت های بین رفتارهای مطلوب توسط اعضای سازمان و رفتارهایی که عادت شده اند اعضای سازمان ممکن است برای تغییر فعالیت ها انگیزه پیدا کنند
2- حرکت (تغییر) :این مرحله رفتار سازمان ،بخش یا فرد را به یک سطح جدید تغییر می دهد این مرحله مستلزم رفتار ها ، ارزش ها و نگرش های جدیدی می شود که از طریق تغییرات در ساختار ها و فرایند های سازمانی بوجود می آیند
3- انجماد : این مرحله سازمان را در یک وضعیت جدید تعادل ، تثبیت می کند که از طریق استفاده از مکانیزم های حمایت حاصل می شود و وضع جدید سازمانی جدید یعنی فرهنگ ، هنجار ها ، سیاست ها و ساختار های سازمانی جدید را تقویت می کند. 

12 تئوری یگانگی هدف از کیست آن را توضیح دهید ؟

آرجریس - طرح سازمان باید این امکان را فراهم کند که نیاز های افراد برای رشد شخصیتی و نیاز های سازمان برای بهره وری باهم در یک مسیر قرار گیرند. بخاطر این موضوع گاهی به آن تئوری یگانگی هدف نیز می گویند. 

13 تئوری سازمان های بالغ و نابالغ را توضیح دهید ؟

 رشد نیافتگی (عدم بلوغ) : منفعل ، وابسته ،به چند طریق رفتار کردن ،علایق نامنظم و سطحی ، دیدگاه کوتاه مدت ، موقعیت زیردست ،فقدان آگاهی از خود
رشد یافته (بلوغ) : فعال ، مستغل ، به چند طریق رفتار کردن ، علایق عمیق ،‌دیدگاه بلند مدت ، موقعیت برتر یا برابر ، آگاهی و کنترل نسبت به خود

14 تئوری عمومی سیستم ها "برتالانفی" را توضیح دهید ؟

 نقش عمده دیگر برتالانفی در تئوری عمومی سیستم ها تمایزی است که او بین سیستم های باز و بسته قائل شده است. سیستم های فیزیکی و مکانیکی میتواند بعنوان سیستم های بسته در ارتباط با محیط شان در نظر گرفته شوند. از طرف دیگر سیستم های بیولوژیکی و اجتماعی بسته نبوده بلکه در تعامل دائمی با حیط شان قرار دارند. تئوری سنتی فرض می کند. که سازمان یک سیستم بسته بوده در حالیکه دیدگاهی جدید آن را یک سیستم باز و در تعامل با محیطش در نظر میگیرد. یک خصوصیت همه سیستم های بسته این است که آن ها تمایل ذاتی به حرکت در جهت تعادل ایستا و آنتروپی دارند.آنتروپی تمایل هر سیستم بسته ایی به حرکت در جهت یک حالت بی نظمی یا تصادفی است که توانایی بیشتری برای تبدیل انرژی یا کار در آن وجود ندارند.بی نظمی ، آشفتگی ،فقدان الگو یا بی هدفی نظم یک سیستم به آنتروپی مشهور است. در سیستم های بیولوژیکی و اجتماعی باز آنتروپی می تواند متوقف شده ، حتی تبدیل به آنتروپی منفی نیز شود.مفهوم حالت ثبات بطور نزدیکی به آنتروپی منفی مرتبط است، سازمان قادر به انطباق تغییرات در محیطش و حفظ تعادل پویای دائمی است. مفهوم بازخورد برای درک اینکه چطور یک سیستم وضعیت ثبات را حفظ می کند مهم است از طریق فرایند بازخورد سازمان به آنان اطلاعات را از محیطش دریافت می کند که به سازمان برای سازگاری با محیط کمک می کند.مفهوم هم پایانی می گوید که نتایج نهایی ممکن است با شرایط اولیه متفاوت و با راههای مختلف حاصل شود. این دیدگاه پیشنهاد می کند که سازمان اجتماعی می تواند اهدافش را با ورودی های متفاوت و با فعایتل های درونی متفاوت کسب کند.

15 -  نظریه خرده سیستم مرتبط با سازمان از کیست توضیح دهید ؟

 کاتز و کان
1- خرده سیستم های تولیدی یا فنی : این سیستم های فرعی تولید و تغییر انرژی و اطلاعاتی که چرخه های فعالیت اصلی سیستم را تشکیل می دهند برعهده دارند.
2- خرده سیستم های حمایتی یا پشتیبانی : این خورده سیستم ها مسئول تعاملات محیطی برای تهیه مواد اولیه یا انتقال ستاده به خارج از سازمان هستند و یا به این فرایند ها کمک می کنند.
3- خرده سیستم های حفظ و نگهداری : این خرده سیستم ها مربوط به ثبات نسبی سازمان هستند. سیستم های پاداش و تنبیه که برای حفظ عملکرد کاری استفاده می شود از جمله های این خرده سیستم ها محسوب می شوند.
4- خرده سیستم های انطباقی : سیستم های انطباقی مربوط به آنچه که سازمان باید باشد ، هستند. آنها با مباحث تغییر در محیط سرکار دارند و واحد های تحقیق و توسعه ،تحقیقات تولید و برنامه ریزی استراتژیک از جمله این خرده سیستم های هستند.
5- خرده سیستم های مدیریتی : این سیستم ها شامل فعالیت های سازماندهی شده برای کنترل هماهنگی و هدایت کل سیستم هستند. آنها با هماهنگی سایر سیستم های فرعی وظیفه حل تعارض و هماهنگی الزامات خارجی با منابع سازمان را برعهده دارند.

16 به اعتقاد لیکرت سیستم های مدیریت چند نوع است توضیح دهید ؟

 لیکرت مطرح می کند که سازمانها از چهار نوع سیستم برای کنترل کردن کارکنانشان استفاده می کنند .
1- سیستم استبدادی - استثماری : با استفاده از تهدید ، تنبیه و گهگاهی پاداشت برای کسب موافقت اعضای سازمان
2- استبدادی و خیر خواهانه : مکانیزم های مشابه سیستم یک را استفاده می کند اما بیشتر بر پاداشت های اقتصادی بجای تنبیه تاکید دارد
3- مشورتی : افراد در این سیستم عمدتا از طریق پاداش های اقتصادی و تا حدی مشارکت و گهگاهی تنبیه کنترل می شوند
4- مشارکتی گروهی :تاحدودی متکی به پادش های اقتصادی است اما اساساً بر پایه کنترل مبتنی بر مشارکت کارمند ، رضایت شغلی و تعهد به سازمان بنا می شود.

 

منبع : مبانی سازمان و مدیریت -پدید آورنده لیلا طاعتی